Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Chram-matky-bozi-v-Parizi-Victor-Hugo

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,69 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

CHRÁM MATKY BOŽÍ V PAŘÍŽI – VICTOR HUGO TEMATIKA -literární druh-literární útvar-základní myšlenka-základní námět: záchrana historických budov, hlavně Rotterdamu (chrámu) KOMPOZICE- 11 knih, které jsou rozděleny na kapitoly, každá kapitola má vlastní název dceru, vzpomínky nálezu Quasimoda) - er-forma vypravování -místní určení: v Paříži roku 1482 ( 15.stol.) za vlády Ludvíka XI. archaické výrazy – krčma, slang – např. při hře v karty) -chybí vulgarismy - pro každou společenskou vrstvu jsou vymezeny jazykové prostředky (realismus) - objevují se latinské výrazy prolínají se vstupy a popisy autora (postupné seznámení se životy postav) - časté vložky – básně, písně studentů - kritika církve (pokrytecký kardinál, který se snaží zalíbit králi) zemědělce - kontrast (krása x ošklivost) (filozofické úvahy autora – vstupy do děje, oslovení čtenáře = snaha udržet kontakt)-básník- král Ludvík XI., tuláci, soudci, knězi, mladé slečny aj. Předmluva autora - smutek nad zánikem a špatným zacházením s historickými budovami v polovině 19.stol. (reakce autora na zprávu možného zboření chrámu Noterdame – Chrámu Matky boží v Paříži) -6.1. 1482 – slavnost Tří králů v Paříži, součástí je volba papeže bláznů. - Petr Gringoire /petr giringua/, básník a filozof, uvádí v Soudním paláci svou mravoučnou hru s náboženskou tematikou (mystérii) v den královských oslav. (podrobný popis slavností, součástí je popis budov i těch, které byly již zbořeny a v 19.století neexistují, např. starý královský palác). Kritika společnosti ze strany studentů – kritika měštanů profesorů a rektora na univerzitě, kritika církve (pokrytectví kardinála, který se snaží zalíbit králi)kritika celé společnosti. Jeho hra však nesklízí kýžený úspěch, je totiž narušena příjezdem vlámských vyslanců. Navíc začíná se zpožděním, takže si znuděný dav ( síla davu) zpestřuje chvíle volbou papeže bláznů, jímž je díky nejošklivější grimase zvolen Quasimodo (popis Quasimoda + přezdívky). Tento hluchý zvoník od Matky Boží je doprovázen na papežském křesle tuláky z Dvoru divů.Dav se domnívá, že ošklivost je současně výrazem duše člověka (ošklivý člověk= morálně špatný člověk) = povrchnost lidí při pohledu na člověka. Zchudlý Gringoire sleduje na náměstí v davu mladou tančící cikánku Esmeraldu, která předvádí se svou bílou kozou Džali. hlavní postava Petrokrajové seznámení s hlavními postavami (podrobně Quasimodo, okrajově Esmeralda) 2. KNIHA Popis náměstí Greve /grénve/, kde se koná nejdůležitější část slavností (popravčí místo = šibenice). Podrobný popis Esmeraldy. Opodál vše pozoruje kněz (arcijáhn)z chrámu Matky Boží Klaudius Frollo. Podrobný popis průvodu v čele s králem bláznů – Quasimodem, který je nadšen (znal pouze pohrdání a posměch, nyní ho lidé oslavuji = je bezprostřední, důvěřuje lidem). Když cikánka dotančí a dav se rozchází, Gringoire se rozhodne ji sledovat. Spatří, jak se ji kněz s hrbáčem snaží unést. Esmeralda je však zachráněna posádkou lučištníků vedenou Phoebem /fíbem/ . Klaudius stihne utéct, Gringoire leží na zemi omráčen hrbáčovou ranou, zatknuti jsou tedy jen zvoník s cikánkou, které se navíc podaří utéct, takže s královskou hlídkou odjíždí zatčen jen Quasimodo. Phoebo se o Esmeraldě vyjadřuje jako o děvce (lidé přesvědčeni, že každá cikánka je prostitutka). Když se Gringoire potuluje dále ulicemi, neboť nemá, kam by hlavu složil, chytnou ho tuláci z Dvora divů (popis společenské spodiny – nebezpečné, mnoho národů, lidé mají přezdívky – velké množství přezdívek) a chtějí ho okrást a následně i pověsit. Na pomoc mu přijde Esmeralda, která se za něj provdá na 4 roky. Lůza je oddá a ona ho tím zachrání. Nabídne zchudlému Gringoirovi postel a jídlo, nic víc (počestná). Esmeralda věří na dokonalou lásku (muž = ochránce = velitel lučištníků = zamilovaná do něho). Na krku má talisman – zelený kámen (smaragd). V Paříži je Esmeralda pouze rok. S Petrem se stávají přáteli. Vysvětluje jí, proč se stal umělcem (nic neumí a nechce krást) = nízké postavení umělců ve společnosti,. Frollo mu dal vzdělání. - Komentáře autora k připravovaným přestavbám. Retrospektiva – nalezen malých chlapec (4letý) po mši v dřevěných jesličkách (kdo chtěl mohl si dítě odnést, nebo přispět milodarem). Lidé se k dítěti chovají drsně – je znetvořené (ďábel, žid, svině...), obviňují je za vše špatné, co se stalo v Paříži a chtějí ho upálit. Klaudius Frollo se ho ujímá. Popis života Klaudia Frolla. Rodiči již v dětství zaslíben církvi. Velmi vzdělaný (právo, medicína...). Změna Frolova života – rodiče zemřeli na mor a on se musel postarat o dvacet let mladšího bratra Jana. Zcela se oddal malému chlapci. Byl navždy jeho ochráncem. Jan Frollo toho však jen zneužívá a vede prostopášný život. O to více se Klaudius věnuje vědě (alchymii, astrologii), lidé ho považují za černokněžníka a Quasimoda za ďábla. Quasimodo vyrůstá v chrámu. Od 14 let pracuje jako zvoník – od zvonů ohluchl (protržené bubínky). Nevychází. Uzavřen před lidmi. Lidé ho nenáviděli – vliv okolí na Quasimoda = stává se nenávistným ú vliv naturalismu). Zcela oddán Frollovi– naučil ho číst, psát, dal mu domov, práci, ale současně z něho udělal svého otroka (pán a pes). Oba velmi neoblíbeni v Paříži. - Za nejdůležitější umění lidstva považuje stavitelství (bible kamenná) a knihtisk (bible papírová). 7.1.1482 se koná soudní přelíčení, jež vede hluchý soudce a které má rozhodnout o trestu pro hrbáče. Zesměšnění soudnictví.Ten je ovšem taky hluchý, takže to vypadá, jako by si dělal ze soudce legraci, tresty mu jsou nesmyslně navyšovány. Je odsouzen na pranýř, kde má být zbit, navíc dostává pokutu za urážku soudu. Myší díry a přijímala jen vodu a chléb. Modlila se za návrat své dcerky celých 15 let. Hrbáč se dostal k arcibiskupovi, který ho po „vyhnání ďábla z těla dítěte“ poslal do jesliček v chrámu Matky Boží a zde se ho ujal Frollo. Mezi ním a Quasimodem se však vyvíjelvztahQuasimodo je trestán na pranýři za posměchu shromážděného lidu. Jediná Esmeralda projeví s Quasimodem soucit a přináší mu na pranýř vodu.

Témata, do kterých materiál patří