Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Moliére - Lakomec

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,15 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Moliére- Lakomec 1. část zasazení výňatku do kontextu dílaTéma a motiv - tématem knihy je chamtivost Harpagona, společně s láskou, přátelstvím a nenávistí a jak peníze dokáží manipulovat s člověkem - motivem je kritika chorobné touhy po penězích- peníze jsou vášní, která vylučuje člověka bez života, člověk zaslepený touhou po bohatství nebere ohled na city ani lásku. D9lo je výsměchem lidské chamtivosti. Časoprostor -děj se odehrává v Paříži roku 1670 (v 2. polovině 17. století) Kompoziční výstavba - kniha se skládá z 5 dějství, je dodržena jednota místa, času a děje => chronologicky Rámcová kompozice: Expozice: Harpagonův majetekKolize: láska Harpagonova syna KleantaKrize: Harpagonovo zamítnutí svatby Mariany a KleantaKatastrofa: ztráta penězZávěr:navrácení peněz, svatba Mariany a Kleanta, Elišky a Valéra Literární druh a žánr - druh: drama - žánr: komedie (satirická) 2. část Lyrický subjekt - na začátku to je vypravěč, dále to jsou postavy vystupující v díle Postavy - Harpagon= otec Elišky a Kleanta, bohatý, chamtivý a sobecký člověk, je schopný se pro své bohatství vzdát čehokoliv, zamiluje se do Mariany a chce si ji vzít - Kleant= syn Harpagona, slušný a hodný člověk, nechápe otcovu posedlost po penězích, zamiluje se do Mariany a nechce se jí vzdát - Eliška= dcera Harpagona, slušná a hodná dívka, miluje Valéria - Mariana= budoucí manželka Kleanta, chudá, prostá, ale milá dívka -Valérius= sluha a zároveň přítel Elišky, snaží si získat Harpagonovu přízeň, aby si ji mohl vzít, později se ukáže, že je synem bohatého pána Anselma - Anselm= bohatý muž, který si má vzít Elišku proti její vůli vyprávěcí forma - er- forma na začátku vypravěč, poté dialogy Typy promluvy - dialogy, přímá řeč, monology, 3. část Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku - spisovná čeština, hovorový jazyk ‐Charakteristika (Postav) ‐Psáno vtipně, ale procítěně ‐Opakování stejných slov (chyťte ho, chyťte ho) - členění textu do odstavců Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku - vulgarismy, ironie, nadsázka, apostrofa, epiteton, archaismy -satira„To vy děláte tyhle čisté obchody?“ -metafory „Jdi mi z očí.“ - metonymie„Ruka v rukávě.“, Dostat se pod kůži.“ Kontext autorovy tvorby - používal pseudonym, vlastním jménem Jean-Baptiste Poguelin -dramatik, působil jako herec, režisér kočovných divadelních společností, stal se ředitelem královského divadla v Paříži - jeho díla byla odvážnou kritikou společenských poměrů, zesměšnění pokrytectví mocných lidí, církve - vycházel z antických komedií - další díla: Tartuffe, Misantrop, Zdravý nemocný Literární/ obecně kulturní kontext KLASICISMUS -umělecký sloh, vznikl ve Francii v 17. století - napodoboval antické umění - vyznačoval se pevným systémem estetických pravidel a norem - první fáze: barokní klasicismus- spojuje barokní prvky s prvky klasicistními - vrcholná fáze: empír- vznikl v 19. století z období vlády Napoleona Bonaparte. Uplatnil se především v architektuře. - Architektura- jednoduché zdobení, trojúhelníkové štíty, rovné čisté linie, antické sloupy, francouzské parky a zahrady, např. Vítězný oblouk v Paříži, Stavovské divadlo v Praze -Hudba- Ludvig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Josef Mysliveček - Filosofie- filos. směrem byl racionalismus, René Decartes:„Myslím, tedy jsem.“ - autoři se inspirovali antikou, dramata respektovali Aristotelovu zásadu tří jednot- času, místa a děje - převažuje rozum nad citem - literatura je dělena na: vysokou- žánry: óda, epos, hymnus, tragédie, je určena pro vyšší společnost: jazykově složitější, vznešená tématanízkou- komedie, bajka, satira, pro nižší vrstvy, zobrazovaly život měšťanstva a prostého lidu, pojaty směšně - základní rysy: cit je podřízen rozumu a povinnosti, typické je dodržování pravidel a řádu, před osobním prospěchem měla přednost společnost, závratný rozmach dramatické tvorby Literatura vysoká- Pierre Corneile (Cid) - Jean Racine (Faidra) Literatura nízká- Jean de la Fontaine (12 knih bajek) Italský klasicismus- Carlo Goldoni (Poprask na laguně, Hrubiáni, Mirandolina) -

Témata, do kterých materiál patří