Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Moliére - Lakomec

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20.15 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Moliére- Lakomec

1. část

 • zasazení výňatku do kontextu díla

 • Téma a motiv

- tématem knihy je chamtivost Harpagona, společně s láskou, přátelstvím a nenávistí a jak peníze dokáží manipulovat s člověkem

- motivem je kritika chorobné touhy po penězích- peníze jsou vášní, která vylučuje člověka bez života, člověk zaslepený touhou po bohatství nebere ohled na city ani lásku. D9lo je výsměchem lidské chamtivosti.

 • Časoprostor

-děj se odehrává v Paříži roku 1670 (v 2. polovině 17. století)

 • Kompoziční výstavba

- kniha se skládá z 5 dějství, je dodržena jednota místa, času a děje => chronologicky

Rámcová kompozice:

 • Expozice: Harpagonův majetek

 • Kolize: láska Harpagonova syna Kleanta

 • Krize: Harpagonovo zamítnutí svatby Mariany a Kleanta

 • Katastrofa: ztráta peněz

 • Závěr: navrácení peněz, svatba Mariany a Kleanta, Elišky a Valéra

 • Literární druh a žánr

- druh: drama

- žánr: komedie (satirická)

2. část

 • Lyrický subjekt

- na začátku to je vypravěč, dále to jsou postavy vystupující v díle

 • Postavy

- Harpagon= otec Elišky a Kleanta, bohatý, chamtivý a sobecký člověk, je schopný se pro své bohatství vzdát čehokoliv, zamiluje se do Mariany a chce si ji vzít

- Kleant= syn Harpagona, slušný a hodný člověk, nechápe otcovu posedlost po penězích, zamiluje se do Mariany a nechce se jí vzdát

- Eliška= dcera Harpagona, slušná a hodná dívka, miluje Valéria

- Mariana= budoucí manželka Kleanta, chudá, prostá, ale milá dívka

-Valérius= sluha a zároveň přítel Elišky, snaží si získat Harpagonovu přízeň, aby si ji mohl vzít, později se ukáže, že je synem bohatého pána Anselma

- Anselm= bohatý muž, který si má vzít Elišku proti její vůli

 • vyprávěcí forma

- er- forma na začátku vypravěč, poté dialogy

 • Typy promluvy

- dialogy, přímá řeč, monology,

3. část

 • Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku

- spisovná čeština, hovorový jazyk

‐ Charakteristika (Postav)

‐ Psáno vtipně, ale procítěně

‐ Opakování stejných slov (chyťte ho, chyťte ho)

- členění textu do odstavců

 • Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku

- vulgarismy, ironie, nadsázka, apostrofa, epiteton, archaismy

-satira „To vy děláte tyhle čisté obchody?“

-metafory „Jdi mi z očí.“

- metonymie „Ruka v rukávě.“, Dostat se pod kůži.“

 • Kontext autorovy tvorby

- používal pseudonym, vlastním jménem Jean-Baptiste Poguelin

-dramatik, působil jako herec, režisér kočovných divadelních společností, stal se ředitelem královského divadla v Paříži

- jeho díla byla odvážnou kritikou společenských poměrů, zesměšnění pokrytectví mocných lidí, církve

- vycházel z antických komedií

- další díla: Tartuffe, Misantrop, Zdravý nemocný

 • Literární/ obecně kulturní kontext

KLASICISMUS

- umělecký sloh, vznikl ve Francii v 17. století

- napodoboval antické umění

Témata, do kterých materiál patří