Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Moliere Lakomec 1

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (287,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Moliére – Lakomec Rok prvního vydání: 1949 Literární druh: drama Literární žánr: komedie Literární forma: próza Téma a hlavní myšlenka: chamtivost a její kritika Inspirace: bratři Čapkové - Ze života hmyzu (hra využívá podobné principy jako Moliérovy komedie) Prostředí: Francie, 17. století Kompozice: chronologická Postavení autora: er – forma Jazyk: spisovná čeština O autorovi: Moliére, byl největším francouzským dramatikem 17. století a nejvlivnějším evropským komediálním autorem. Moliére, vlastním jménem Jean – Babtist Pogirelin, byl synem zámožného měšťana, královského čalouníka. Velmi si oblíbil divadlo, pro něž odmítl pokračovat v otcově práci. Aby rodině nedělal ostudu (herectví totiž bylo tehdy opovrhovaným povoláním), musel změnit své jméno. Třináct let cestoval po Francii jako herec, režisér a posléze také jako ředitel divadelní společnosti, pro niž začal psát i vlastní frašky a komedie. Později byl přijat do královských služeb. Pro své lidové a měšťácké obecenstvo využíval tradice lidových frašek velice populárních už ve středověku, i veseloherních tradic ostatních, počínaje Plantem. Pod chatrnou ochranou krále vedl těžké rozepře se šlechtou a zemřel v opovržení církve. Jeho nejznámější díla jsou: Lakomec, Tartuffe, Chudák manžel a Měšťák šlechtický. Obsah: Postavy díla: Harpagon – lakomec Kleanten – syn Harpagona Marie – snoubenka Kleantena Šindel – sluha Lakomec Harpagon je nenasytný po stále větším majetku. Pomocí své lásky k penězům a majetku řídí veškeré vztahy ve své rodině i ve svém okolí. Dceru nutí, aby se vdala za jednoho velmi bohatého ale také velmi starého muže. Svému synovi Kleantenovi se stále snaží odloudit chudou snoubenku Marii, kterou si sám oblíbil. Kvůli Marii má také s Kleantenem časté spory. Když se jednou hádal s Kleantenem o Marii, ukradl Kleantenův sluha Šindel Harpagonovu skříňku s pěnězi s přesvědčením, že pomáhá svému pánovi. Se skříňkou přichází do zahrady a ukazuje ji svému pánovi. Ze zahrady ale musí utéct, protože sem přibíhá Harpagon a kříčí, že ho okradli o jeho milované penízky, které mu byly nejdražší na světě. Ze zahrady se vrací vyslýchat všechny v domě, tedy služky, sluhy, svého syna i dceru. Chystal se ke svatbě s Marií, ale kvůli ztrátám peněz se jí vzdá a chce jen, aby dostal své peníze zpět. To se také stane a on dovolí Kleantenovi, aby si Marii vzal. Sám je neuvěřitelně šťastný, že má zpátky to, co mu bylo na světě úplně nejdražší – jeho peníze. Charakteristika postav: Harpagon – Moliére na něm ukazuje obraz lichváře, který je pro své peníze ochoten obětovat cokoliv. Citovými vztahy počínaje a vlastní rodinou konče. Ztráta peněz pro něj znamená naprostou tragédii, nenávist ke všemu živému, nechuť k životu a ztracený smysl života. Šindel – Je zcela oddaný svému pánu Kleantenovi. S myšlenkou, že svému pánovi pomůže, ukradl Harpagonovi jeho skříňku s penězi. Kleantes – Harpagonův syn. Zamiloval se do Marie, i když byla velice chudá. Šílená láska k penězům jeho otce se mu příčí. Je tedy jeho pravým opakem. Marie – Chudá dívka, která se stará o sovu nemocnou matku. Zamilovala se do Kleantena. Ne pro jeho peníze, ale proto, že je takový, jaký je. Hodnocení díla: Dílo se mi líbilo z toho důvodu, že Moliére, vytvořil typ člověka, pro něhož peníze znamenají všechno a je schopen pro ně obětovat lásku rodiny. Bez peněz si ani svůj život nedovede představit. Raději umře, než aby se vzdal svých peněz. Jeho hry odkrývají pokratecké svatouškovství, míří na církev, pokrytectví a touhu po dědictví. Aktuálnost díla: Moliérova díla jsou svou tématikou velmi aktuální a nadčasová (tj. platí v každé době). Jsou známa po celém světě a byla přeložna do mnoha světových jazyků. Jsou oblíbená i proto, že je v nich otevřeně projeven demokratický a kritický pohled na svět. Většinu Moliérových her přeložil do češtiny Svatopluk Tkadlec. Úryvek: ….“ Mé chudinky penízky! Oloupili mě o Vás, vy moji hodní, přátelé, a já připraven o Vás, já jsem pozbyl své jediné jmění, své útěchy, své radosti. Jsem hotov a nemám co na tomto světě pohledávat. Bez Vás nemohu žít. Je se mnou ámen, jsem u konce svých sil, umírám, jsem mrtev, jsem pohřben! Což tu není nikdo, kdo by mi vrátil mé milované penízky nebo mi dal aspoň vědět, kde jsou? Kdo mi je vzal a vzkřísil mě tak opět k životu……“

Témata, do kterých materiál patří