Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Moliere Lakomec 1

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (287.29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Moliére – Lakomec 

 
Rok prvního vydání: 1949  
Literární druh: drama 
Literární žánr: komedie 
Literární forma: próza 
 
Téma a hlavní myšlenka: chamtivost a její kritika 
Inspirace: bratři Čapkové - Ze života hmyzu (hra využívá podobné principy 
jako Moliérovy komedie) 
Prostředí:  Francie, 17. století 
Kompozice: chronologická 
Postavení autora: er – forma 
Jazyk: spisovná čeština 
 
O autorovi: 

Moliére,  byl  největším  francouzským  dramatikem  17.  století  a  nejvlivnějším 

evropským komediálním autorem. 
 

Moliére, vlastním  jménem  Jean  – Babtist  Pogirelin,  byl  synem  zámožného měšťana, 

královského  čalouníka.  Velmi  si  oblíbil  divadlo,  pro  něž  odmítl  pokračovat  v otcově  práci. 
Aby  rodině  nedělal  ostudu  (herectví  totiž  bylo  tehdy  opovrhovaným  povoláním),  musel 
změnit své jméno. Třináct let cestoval po Francii jako herec, režisér a posléze také jako ředitel 
divadelní  společnosti,  pro  niž  začal  psát  i  vlastní  frašky  a  komedie.  Později  byl  přijat  do 
královských služeb. Pro své lidové a měšťácké obecenstvo využíval tradice lidových frašek 
velice populárních už ve středověku, i veseloherních tradic ostatních, počínaje Plantem. Pod 
chatrnou  ochranou  krále  vedl  těžké  rozepře  se  šlechtou  a  zemřel  v opovržení  církve.  Jeho 
nejznámější díla jsou: Lakomec, Tartuffe, Chudák manžel a Měšťák šlechtický.  
  

Obsah: 

Postavy díla:  Harpagon – lakomec 

Kleanten – syn Harpagona 

Marie – snoubenka Kleantena 

Šindel – sluha 

Lakomec  Harpagon  je  nenasytný  po  stále  větším  majetku.  Pomocí  své  lásky 

Témata, do kterých materiál patří