Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


rolland-petr_a_lucie

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Romain Rolland – Petr a Lucie Děje se odehrává v Paříži za dnů první světové války (od středy 30.1. do Velkého pátku 29.3.1918) Charakteristika postav Petr Aubier - Mladý osmnáctiletý student, nesouhlasí se svou dobou a nedokáže do společnosti úplně zapadnout. Stále se uzavírá do svého iluzivního světa. Věří v lepší zítřek, ale bojí se ho očekávat. Ví, že zklamání by ho časem zlomilo. Je to snílek a ještě větším se stává v té době, kdy potkává Lucií... Patří do rodiny zatížené svou stavovskou příslušností, což se na něm projevuje nepochopením a zasněností, protože žije snadný život a nechápe, že člověk musí i dělat ústupky, aby si vydělal na živobytí. Často Petr návalem neštěstí doby vybouchne. Rozčiluje se nad světem (Proč?! Proč je válka?! Proč lidé umírají?! Proč to jenom tak musí být?!!). Jsou to výkřiky samotného autora, který si tak stimuloval vlastní pocity beznaděje a frustrace Filip Aubier - Srdečný, vstřícný, starší bratr Petra. Má velice blízko k Petrovi, potřeboval Lucie - Dívka, která se ještě méně než Petr zajímala o budoucnost. Milovala každý den, do kterého otevřela oči. Každý okamžik dychtivě vpíjela do svého těla. Měla bláznivé nápady. Krásná optimistka, která chce od života aspoň trochu štěstí. Také ovšem někdy podlehla nátlaku. Její matka stále pracovala, milovala svou dceru, ale už ne tak jako dříve. Viděla v ní už samostatnou mladou ženu, a proto ji nechávala vyrovnat se se svými problémy samotnou. Ovšem matka Lucii chyběla. Ale Lucie byla tvrdá. Dokázala v sobě ten stesk udržet. Vydělává si tím, že kreslí na objednávku. Kreslí "mazanice", jak tomu sama i Petr říká. Lucii baví život a strach z budoucnosti dostane až tehdy, kdy se dozví, že Petr bude odveden na vojnu. Nezajímal ji posmrtný život, nepřemýšlela tím způsobem: "Tam se budu mít dobře...", žila v realitě. Tím se od svého partnera lišila. V Petrovi vidí blízkou duši, které se může svěřit. Chtěla prostě žít, byla skromná. Podrobný obsah Petr bude brzy povolán na frontu, dobře to ví, proto se snaží užít každý okamžik. Jeho lhůta se ale stále krátí, není žádné východisko. To jediné, co může udělat, je zavřít před osudem oči a doufat do poslední sekundy, že nikdy nenastane. A do té doby vychutnávat své štěstí, které našel. Oba v sobě vidí oporu, důvěrníka a smysl života - milovat a být milováni. Jejich vztah je silný, nicméně zůstává v rovině emocionální, ne v rovině fyzické (nedochází k pohlavnímu styku). O Petrově vztahu se dozví jeho bratr Filip, když ho náhodou uvidí na ulici objímat Lucii. Petr se od svého bratra nyní osamostatnil. Necítí již potřebu svěřovat se mu se svými pocity jako dříve. Filip za bratra smutní. Petr a Lucie mluví o svém manželském svazku. Oba dobře ví, že je to nesplnitelné přání... Petrovi rodiče by ho nikdy nepochopili, nikdy by nesvolili, aby se oženil s takovou chudou dívkou. Nikdy by nepochopili jeho zapálení a názory ohledně společnosti, národu, vlasti, války... Teď stojí tak blízko povolání, tak blízko je nástup na frontu, může tam i nechat svůj život. Po dvou měsících, když má jejich láska vyvrcholit, navštíví na Velký pátek varhanní koncert. Kostel se však ocitne pod náletem, konstrukce kostela dostane zásah, celá stavba se počne hroutit. Lucie se vrhne k Petrovi, aby se oba dva ochránili. Na oba dva se svalí mohutný pilíř a pohřbí je pod svými sutinami. Hlavní myšlanka díla Vylíčit nelehký život společnosti v těžkém období. Celý příběh nese myšlenku touhy po životě, který v těžkých dnech války visí na vlásku. Tichou vzpouru dvou mladých lidí, kteří se jen náhodou setkávají. Vylíčit tragédii dvou mladých lidí na pozadí pomateného světa. Umělecké a kompoziční prostředky dílo je psáno spisovným jazykem s pár přechodníky (a vrátiv se k domu...) objevují se zde také symboly (V každé nové zatáčce hukot peřejí mohutněl - válka se jim přibližovala) kniha je založená na kontrastech války/lásky, světa milenců/předtuše smrti. Závěrem Jedná se o silný emocionální příběh dvou mladých lidí, kteří by se za normálních okolností ani nemuseli potkat. Nicméně, ohrožení v lidech vyvolá nutnost hledat bezpečí, izolovat se proti vnějšímu prostředí, zároveň tak nutnost blízké duše, opory, které se můžou svěřit a která je ochrání. Jejich život zmaří nesmyslná válka, která se v jejich očích zdá jako malicherný rozmar horní třídy, která vede poživačný život a chce ukořistit další zisk, nehledě na ztráty. Ovšem válka je nemilosrdná a zmaří obrovský počet životů. Válka je drtič všech lidských idejí, přináší pouze utrpení, strádání a v neposlední řadě i smrt. Čtenář má možnost si to zde uvědomit...jak jen život visí na vlásku. Autor Romain Rolland se narodil v rodině notáře v roce 1866. Získal vzdělání na elitní univerzitě v Paříži a pak pokračoval ve studii v Římě, kde zahájil literární činnost. Byl profesorem dějin umění a současně byl hudebním kritikem a psal hudební monografie. V roce 1915 byl oceněn Nobelovou cenou za literaturu za dílo Jan Kryštof. Rolland propagoval Sovětský svaz a jeho socialistickou formu, kritizoval fašismus a v roce 1939 zaujal kritický postoj i ke Stalinovi. Blízce se přátelil s Gándhím, o kterém napsal také knihu. Zajímal se o indickou filozofii. Zemřel v roce 1944. Dílo: -romány Jan Kryštof –románový cyklus Dobrý člověk ještě žije- historický román za vlády XIII. Okouzlená duše – rozsáhlý románový cyklus - divadelní hry Tragédie víry Divadlo revoluce -dále psal životopisy, eseje Podobná díla Erich Maria Ramarque - Tři kamarádi Jan Otčenášek – Romeo, Julie a tma

Témata, do kterých materiál patří