Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Slohový útvar - Referát

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

REFERÁT Funkční styl:prostě sdělovací, odborný (populárně-naučný) Slohový postup:informační, popisný, výkladový, méně úvahový - nejednoznačná definice, co je to referát u maturity je chápán takto:text, jehož cílem je informovat o výsledcích určité činnosti (např. podat přehlednou informaci o fyzikálním pokusu, představit svůj obor, shrnout informace o přečtené knize) Kompozice: - přehledné členění - strukturování textu Jazykové prostředky: - spisovný jazyk - neutrální slova Hodnocení: - pokud je referát určen k přednesu, MUSÍ obsahovat kontaktové prostředky Obecná osnova 1. úvod – seznámení s tématem, zdůvodnění zájmu o ně 2. stať – vlastní referát 3- Závěr – shrnutí základních poznatkům závěrečné zamyšlení nad významem tématu, doporučení… Zadání: „Žádná kniha není tak špatná, aby nebyla nějak užitečná.“ (Plinius mladší) referát o knize ze seznamu povinné četby určený vašim spolužákům Zpracování: Vážení posluchači, rád bych zde referoval o knize 451 stupňů Fahrenheita od Raye Bradburyho. Nejen že neuvěřitelně popisuje dnešní dobu, ale dokáže i nadchnout mnoha myšlenkami. Snad tedy dokáži popsat smysl knihy bez toho, aniž bych prozradil její zápletku. Bradbury, ačkoli to nesl s nelibostí, psal sci-fi a fantasy texty, z čehož lze usoudit, že byl poměrně dost orientován do budoucnosti, a proto i 451 stupňů Fahrenheita popisuje špatně vyvinutou společnost. Tato dystopie se jasně ukazuje v tématu knihy - varování před konzumním stylem života a přetechnizováním. Požárník Guy Montag, průvodce dějem knihy, postupem času zjišťuje, že něco není v pořádku, pokud občanům někdo znemožňuje informovat se. Myslím si, že právě tato myšlenka nesoucí se celým románem musí upoutat čtenáře. Jak jsem již naznačil, Bradbury upozorňuje na zneužití výdobytků moderní vědy a techniky. Ovšem nejen toto upozornění je účelem knihy. Pokud zapřemýšlíme, zjistíme, že Montagův únik a zjišťování pravdy postupem knihy nabývá další rozměr, ukazuje to, co je i dnes, díky masmédiím, běžné. A to je pomalé znemožňování svobodného přemýšlení jedinců i celých společností. Adresáta, čtenáře, díla překvapí, jak je text platný i dnes. Leckoho také překvapí, že Bradbury už v době psaní románu pracoval s takovými vymoženostmi, jako je „teleSTĚNA“ nebo mechanický pes, jež má zneškodnit zločince. Myslím, že přesně tyto důvody jsou to, co čtenáře vtáhne do děje knihy a zanechá v něm alespoň upozornění, že budoucnost s vyspělou technikou a moderní vědou nemusí být jen pozitivní, ale i negativní - svým zneužitím. Děkuji Vám za pozornost.

Témata, do kterých materiál patří