Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


tolstoj-anna_karenina

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (58,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Anna Karenina (Lev Nikolajevič Tolstoj) Psychologický a realistický román, který zobrazil celou epochu v životě ruské společnosti i osobní tragédii ženy - Anny Kareninové, hlavní postavy románu. Tolstoj v tomto díle zkoumá společnost nahlížením do lidských vztahů a do nitra člověka samotného. Odhaluje proměnlivost člověka, touhu po štěstí a úsilí o mravní sebezdokonalení. V hlavních postavách probíhá proces uvědomování si sama sebe, jsme svědky jejich ztroskotání, které je vedou k životní zralosti a zmoudření. Celkovým tragickým laděním románu, objektivním způsobem vyprávění a využíváním symbolických motivů, které vyvolávají úzkost a nepokoj, vyjadřuje autor nesouhlas s buržoazním vývojem Ruska. Děj románu je členěn do osmi částí a probíhá jednak ve velkoměstských salonech, jednak na venkovských statcích ruské šlechty. Autor zde vykresluje mnohostranný obraz společenského života Ruska 2. Poloviny 19. Století (zachycuje například i rozmach železniční dopravy atd.). Dílo je uvedeno biblickým mottem: „ Má jest pomsta, má jest odplata.“ Charakteristika postav Anna Kareninová- nebere ohledy na společnost, ale na své city, vydává se za hlasem svého srdce Vronskij- Annin milenec Alexandr Karenin - typický chladný člověk žijící podle svých právních a mravních kodexů - silně lpí na své kariéře a je ochoten udělat cokoliv, aby nebylo poskvrněno jeho dobré jméno Stěpan Arkaďjič Oblonskij-je velice lhostejný ke všemu, co mu nemůže přinést nějaký prospěch či užitek -je veselý, oblíbený (zvláště v ženské polovičce společnosti) a velmi hrdý - bratr Anny Darja Oblonská (Dolly)- je mírnou ženou v domácnosti, nic jí není přednější než řádná výchova dětí a klidý, láskou překypující domov Konstantin Levin- nesmělý, poctivý, upřímný, touží po dokonalém manželství a po rodině Kitty Ščerbacká- mladá, hezká dívka, má úspěch ve společnosti, touží po lásce Na osudech Anny, Kitty, Dolly a jiných žen modeluje autor různé varianty mileneckých a rodinných vztahů. Obsah Děj se odehrává v 2. polovině 19. století. Zachycuje manželské a milenecké krize. Hlavní hrdinkou je Anna Karenina, vdaná žena, která se zamiluje do důstojníka Vronského, který její lásku opětuje. V románu vystupuje další milenecký pár Kitty a Levin, jejíž láska je šťastná. Lásku a štěstí završí svatbou a nakonec se jim narodí syn. Anna Karenina se chce nechat rozvést se svým manželem. Nakonec si však uvědomuje, kolik lidí v životě zradila: selhala jako manželka, matka i jako milenka (pohádala se se svým milencem). Život skončila skokem pod vlak. Když se Vrónský dozvěděl o její smrti, přihlásil se do války proti Turkům. Podrobný obsah: Část prvníAnna si uvědomí, co způsobila a rozhodne se vrátit do Petrohradu k manželovi, kterého nemiluje, a k synovi Serjožovi. Odjíždí také ze strachu, aby se do Vronského nezamilovala. Domnívá se, že se nyní její život vrátí do starých kolejí. Vronskij ji ale pronásleduje a Anna podléhá citům. Část druháKitty odjede do Německa do lázní a díky milé a obětavé dívce Váreňce, kterou objevuje, se její psychický stav zlepší. Část třetíAnna se přizná k nevěře manželovi. Karenin nechce ohrozit své postavení, a tak hodlá dál žít v manželství plného přetvářky. Oznámil ji, že kdyby došlo k rozvodu, po kterém by Anna mohla žít s Vronským, bude bojovat o Serjožu, přestože ho nemiluje. Anna čeká dítě svého milence a propadá zoufalství. Část čtvrtáAnna přežije, ale manželské soužití je čím dál nesnesitelnější. Vronskij se chystá odjet do ciziny a Anna nechce, aby se s ní přišel rozloučit. Nakonec za ní přijede a milence znovu ovládne vášeň. Anna se vydala s Vronským do ciziny a odmítla rozvod, Alexej Alexandrovič osaměl ve svém bytě se synem. Část pátáVronskij s Annou cestuje po Evropě a kvůli jejich postavení se začíná trochu nudit, začne se proto věnovat malířství. Osamělosti opuštěného Karenina využije hraběnka Lýdie Ivanovna a začne se mu starat o domácnost. Anna se vrací zpět do města a jde navštívit svého syna Serjožu i bez manželova svolení. Toto setkání oba velmi rozruší. Žít ve společenském postavení, ve kterém se nyní ocitla, je pro ni složité a odráží se i na jejím vztahu k Vronskému. Nakonec odjedou na venkov, kde hledají klid. Část šestáAnna odešle svému manželovi dopis, ve kterém ho prosí o souhlas k rozvodu. Část sedmáVronskij jede na návštěvu k matce. Anna si uvědomí, že svým chováním udělala chybu a napíše mu zprávu, ať přijede domů. Ve velkém rozrušení, ve kterém vyvrcholila dlouhotrvající frustrace, skočí na nádraží pod vlak. Těsně před koncem se zhrozila toho, co učinila, ale bylo již pozdě. Část osmá Levin se topí v depresích, trápí ho otázka smyslu života a náboženství. Po dlouhém přemýšlení si uvědomí, že má velké bohatství ve své rodině a najde vztah ke svému synovi. Ví, že se nezmění jeho chování k lidem ani jeho postoje, ale nyní je přesvědčen, že jeho život má smysl. Hlavní myšlenka Anna Karenina je podobně jakoVojna a mír ojedinělým pokusem v historii románu postihnout totalitu vědomí a bytí. Román není jen psychologickou sondou vnímavé ženské duše, ale také obrazem Ruska 2.pol. 19.století. Dílo zachycuje i rozmach železniční dopravy: železnice, vlak a nádraží se v románu stávají klíčovými motivy. Umělecké a kompoziční prostředky Útvary jazyka: spisovný jazyk, knižní (zpestřen použitím francouzských a anglických dovětků, které upozorňovaly na kvalitu vzdělání Ruské šlechty) Stylové rozvrstvení slovní zásoby:Textové prostředky: styl vyprávěcí, popisný, charakterizační i úvahový; monology, dialogy,přímá řeč postav Vyskytuje se: - řečnická otázka Kompoziční postupy:Vztah dějových linií:Vnitřní výstavba děje:Expozice:Kolize:Krize:Závěr: tragický - Annina sebevražda Struktura díla - forma: epika, děj členěn do osmi částí, vyprávěno převážně er-formou - kompozice: paralelní kompoziční postup Autor v tomto románu především vyložil své názory na společnost, na vládnoucí kruhy v polovině 19.století, které kritizoval a na druhé straně vyzdvihoval život rolnický. Dále se zde můžeme setkat s jeho pohledem na manželst

Témata, do kterých materiál patří