Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Tvoření slov

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

8.TVOŘENÍ SLOV Slovotvorba = nauka o tvoření slov; popisuje způsoby tvoření slov a slohotvorné vztahy k jiným slovům = jeden ze způsobů obohacování slovní zásoby a) odvozování - v Čj nejčastější - slovo tvořenomorfémy – předpona (prefix), kořen (radix), přípona (sufix) popř. koncovka slovotvorný základ:kmen = část slova po oddělení koncovky přípony:a) produktivníb) neproduktivní druhy odvozování: - příponami (např. květ-ina →květ-ník) - předponami (např. věk →pra-věk) - koncovkami (např. trn →trn-í) - předponami a příponami (např. let →vý-let-ní) - předponami a koncovkami (např. město →ná-měst-í) b) skládání: slova složená, složeniny slučovací - mezi částmi vztah souřadnosti (lesostep, hluchoněmý) určovací - vztah podřadnosti, 1 část blíže určuje druhou (velkoměsto, černozem, kutnohorský…) vazebné - podřadnost se slovesnou vazbou (vodovod, málomluvný…) predikační (predikace - vztah podmětu a přísudku) – hromobití vlastní(pravé) = na místě, kde jsou spojeny, dochází ke změně (vodovod, zpravodaj) nevlastní= nepravé = spřežky - obě části slova mají samostatně smysl (okamžik, pravděpodobný) hybridní - jedna složka původu cizího (elektroléčba, autodoprava) - souřadný- podřadný = jeden člen určuje člen druhý (bělovlasý = mající bílé vlasy) - složenina může vzniknout složením - dvou podstatných jmen → zeměkoule - dvou různých slov, v tomto případě píšeme pomlčku → česko-polský c) zkracování: zkracování sousloví - spojování dvou i více zkrácených slovních základů iniciálové(písmenné) - z počátečních písmen, všechna písmena velká, vzniká nesklonné slovo, které se čte jako názvy hlásek (ČVUT, OSN, NATO,…) zkracování frekventovaných slov a slovních spojení - např., tj., atd., apod., a.s. … titulů - Mgr., MUDr., PhDr., Ing., Csc. … zkratková slova Ostatní způsoby tvoření slov -univerbizace-multiverbizace = nahrazení jednoslovných pojmenování víceslovnými, v odborném a publicistickém stylu (dohlížet - vykonávat dohled, analyzovat - provádět analýzu) -mechanické krácení (Dora z Dorota) -nastavování slov (malilinký) -překrucování slov (safraporte, zatrápený) -křížení slov (bezbožný + neznaboh = beznaboh) -pojmenování podle prvního slova (Otčenáš)

Témata, do kterých materiál patří