Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
úvaha - lidské vztahy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (14,8 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Veronika Steinocherová Slohová práce - úvaha Lidské vztahy Osnova: 1) co to jsou lidské vztahy obecně 2) co vztahy posiluje 3) co je ničí 4) závěr - nejobecnější pravidlo pro každý vztah Žádný člověk nežije v izolaci od ostatních lidí, a tak se vztahům s lidmi prostě nelze vyhnout. Co to vlastně jsou lidské vztahy? Obecně je můžeme charakterizovat jako působení mezi dvěma nebo více osobami. Je to něco nehmotného, něco, co se nedá vynutit ani koupit. Dlouho vztahy upevňujeme, ale rozbít je je docela snadné. Domnívám se, že každému se vrací tolik, kolik do nich investuje – ať už času, emocionální energie nebo peněz. Každodenní zkušenosti potvrzují, že kvalita vztahů významně ovlivňuje prožívání, chování a konání lidí. Vztahy mají své výhody i nevýhody.Předpokládám, ženejobecnější výhodou nebo důvodem proč vztahy navazujeme, je maximalizace příjemných pocitů a minimalizace nepříjemných pocitů. Vztahy to umožňují několika způsoby. Například pomáhají snížit osamělost. Zaručují, že se někdo bude o člověka starat a bude mu nablízku, když bude potřebovat. Zajišťují povzbuzení – intelektuální, fyzické a emocionální. Pomáhají nám dozvědět se něco o sobě a zvyšují naši sebeúctu. Kontakty s druhými dovolí člověku vidět sama sebe z různých pohledů a stavějí ho do různých rolí. Díky schopnosti navazovat a udržovat přátelství se cítí jako žádoucí a důstojná osoba. Naproti tomu mají také mezilidské vztahy své nevýhody. Blízké vztahy mohou člověka nutit k odhalení vlastních zranitelných míst. Ačkoli u dobrých vztahů, kde jednomu na druhém záleží, se to všeobecně považuje za užitečné, v zanikajících vztazích může být znalost slabin druhé osoby použita proti ní. Kromě toho se domnívám, že mnoha lidem odhalování a vystavování svých zranitelných míst vadí. Také nejsem ráda za to, že někdo zná mé slabé stránky. Můžeme se za ně stydět, ale můžeme na nich také začít pracovat – třeba proto, že nám o nich řekl někdo z našich nejbližších. Takže může pro nás být i výhodné, když dobrý kamarád ví o našich nedokonalostech. O vztahy je nutno pečovat, aby byly oboustranně přínosné. Stejně jako má dům základy, stojí i každý vztah na základních pilířích. Myslím, že u druhého si musíme vybudovat důvěru. Získáváme ji až časem. Například tím, že plníme sliby, naše slovo něco znamená, jsme upřímní… Pak se stáváme důvěryhodnými. A především bychom si měli partnera vážit pro to, jaký je. Umět ocenit jeho kvality, protože pochvala vždy zahřeje na srdci. Jsem toho názoru, že by se dokonce dala zařadit mezi základní motivační potřeby člověka. Díky uznání jsme totiž všichni schopni udělat ještě více – je to hnací motor, který nás posouvá dále, dělá nás šťastnější a utvrzuje v našich schopnostech. I proto je důležité pochvalu přijímat a dávat. Potřebujeme ji více, než si myslíme. Co naopak vztahy spolehlivě ničí? Myslím si, že za špatnou kvalitou vztahů se skrývá hlavně „komunikace na bodu mrazu“ nebo nesprávný způsob dorozumívání se. Opravdu smutná je podle mě skutečnost, že za naši neschopnost dobře mluvit s lidmi mohou z velké části moderní technologie, sociální sítě, přes které si někteří „závisláci“ dokáží i několik hodin denně psát se svými „přáteli“. Ale je to pravé přátelství? Za sebe jednoznačně říkám ne! Bez pohledu tváří v tvář, bez očního kontaktu, bez možnosti být spolu… Dalšími faktory, které likvidují vztahy, jsou podrazy, lhaní, podvody. A podle mě obzvlášť velká nekalost: pomlouvání. Za zády říkají falešní přátelé o člověku samé špatnosti, když nemá ani šanci se hájit, opravdu podlý styl, kterým se někteří snaží vyrovnat se s komplexy méněcennosti. Velmi se mi líbí citát od Johna Osborna: „Buď slušný k lidem, když jdeš nahoru. Mohl bys je potkat, až půjdeš dolů.“ Slušnost považuji obecně za základní pravidlo pro každý vztah.

Témata, do kterých materiál patří