Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Wilde_Obraz_Doriana_Graye

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (74 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Název díla: OBRAZ DORIANA GRAYE Autor: OSCAR WILDE Autor: Oscar Fingal O´Flahertie Wills Wilde (1854–1900) - Ir, narozen v Dublinu - prozaik, dramatik, básník a esejista - nejúspěšnější dramaik pozdně viktoriánského Londýna - otec oční a ušní chirurg povýšen do šlechtického stavu, matka úspěšná spisovatelka (pseudonym Speranza) a nacionalistka - uměl plynně francouzsky a německy - studoval klasickou filologii v Dublinu a na Oxfordu, byl vynikajícím studentem - po škole se přestěhoval do Londýna, zajímal se o estetiku - zvažoval, že konvertuje, ale po celý život zůstal katolíkem - na studiích se seznámil s dekadenty, od té doby rád šokoval společnost - vždy elegantní, šarmantní, ale výstřední - vynikající vypravěč, bavil společnost - přednášel v USA a Kanadě - oženil se s bohatou Constance Lloyovou, byl finanční zajištěn - měli dva syny, Cyrila (zabit v 1. světové válce) a Vyvyana (spisovatel, překladatel, autor pamětí) - od r. 1891 byl jeho milencem lord Alfred „Bosie“ Douglas - po čtyřech letech byl obžalován ze sodomie a obscénnosti (homosexualita byla tehdy trestná) - odsouzen na dva roky nucených prací ve Wandsworthu, poté v Readingu - ve vězení trpěl, byl nemocný, dopis pro milence mu nedovolili odeslat - manželka ho opustila, změnila příjmení na Hollandovi - po propuštění se toulal po Evropě, nejčastěji po Francii, nikdy se nevrátil - sám se přejmenoval na Sebastiana Melmotha - několik měsíců žil znovu s milencem Douglasem, ale rodiny jim nepřály - zemřel na mozkovou meningitidu v hotelu v Paříži - pochován na hřbitově v Paříži, pohřeb zaplatil lord Douglas ● zařazení autora do uměleckého směru Dekadence, tzv. prokletí básníci - označení pro francouzské básníky poslední třetiny 19. století - označení použil Paul Verlaine v esejiProkletí básníci(vydáno 1884) pro sebe, Tristana Corbiéra, Arthura Rimbauda a Charlese Baudelaira - spojeni s dekadentním způsobem života – drogy, alkohol, zločinnost, násilí, neúcta k pravidlům - původně se označení prokletí básníci používalo jen pro autory zmíněné v eseji, později se používal pro všechny spisovatele, jejichž život byl protispolečenský → i pro O. Wilda - žili naplno – bohémsky, bouřili se proti vlastní rodině i proti společnosti - scházeli se v kavárnách, oblékali se výstředně, vzájemně si půjčovali peníze - např. je k nim řazen renesanční básník Francois Villon nebo zakladatel hororu E. A. Poe, K. H. Mácha znaky tvorby prokletých básníků: - hlavní znak: krása v ošklivosti, svoboda, nezávislost jedince na společnosti, soustředěnost na vnitřní život člověka, právo osobitého vidění světa → ve své době nebyli pochopeni, pobuřovali, inspirace dalších generací - přinesli poezii novou inspiraci, protikladné dojmy hromaděny vedle sebe ● určení století, v němž autor tvořil - poslední čtvrtina 19. století ● určení dalších autorů stejného um. směru Francie: Charles Baudelaire (šárl bodlér) (1821–1867) - o generaci starší, ale řazen do této skupiny kvůli myšlenkové příslušnosti Květy zla Paul Verlaine (pol verlén) (1844–1896) - představitel prokletých básníků a symbolismu, žil bohémským životem - žil s Rimbaudem, propadl tuláctví a alkoholu, rozchod = postřelil ho, 2 roky ve vězení sbírkaMoudrost - předvedení polepšení sbírkyDávno a nedávno,Verše saturnské– inspirovány Baudelairem Jean Artur Rimbaud (žan artyr rembo) (1854–1891) - zřejmě nejproslulejší z prokletých básníků - velmi nadaný – geniální dítě, výborný student, ale nepřizpůsobivý – 2 x utekl z domova - podle F. X. Šaldy „božský rošťák“ - veškeré dílo napsal mezi 15. a 20. rokem, publikoval jen v časopisech - jeho díla vydal jeho milenec Paul Verlaine básněMé tuláctví,Román (obě posmrtně 1895) sbírka básní v prózeIluminace - objevena náhodně, tajemné asociace, vydána posmrtně Verlainem skladbaOpilý koráb (1871) - asi nejznámější dílo, koráb = básník Amerika: Edgar Allan Poe (1809–1849) - romantický básník, prozaik, literární teoretik, esejista - z rodiny kočovných herců, otec se upil, matka zemřela, když mu byly 2 roky - živil se jako redaktor, vyhozen za opilství - psal fantastické a mystické příběhy – zakladatel detektivky - „mistr krátké prózy“ – skvěle zachycuje stavy mysli svých postav - považován za předchůdce hororu a sci-fi - psal také humoristické povídky - v některých povídkách využívá logický deduktivní postup při odkrývání tajemství – texty považovány za první detektivky (vyšetřovatel Dupin) soubory detektivek:Zánik domu Usherů, Grotesky a arabesky, Vražda v ulici Morgue, Jáma a kyvadlo, Zlatý brouk, Černý kocour - životní dílo = báseňHavran (+ staťFilozofie básnické skladby) ● názvy (případně obsahy) dalších autorových děl poezie: Básně– dekadentní sbírka Balada o žaláři v Readingu – mluví o pobytu v žaláři próza: pohádky – andersenovské ladění,Šťastný princ a jiné pohádky Strašidlo cantervillské Lady Fuckingham – erotická novela, autorství není prokázáno drama: Salome – předloha pro operu R. Strausse Vějíř lady Windermerové, Ideální manžel, Jak je důležité míti Filipa – konverzační komedie Charakteristika uměleckého textu jako celku: literární druh epika literární forma román dominantní slohový postup vyprávěcí typ vypravěče er-forma - dialogy jsou prokládány glorismy = krátké průpovídky -dvojakost - obraz vs. Dorian vysvětlení názvu díla Obraz hlavního hrdiny, který namaloval malíř Hallward, Dorianův přítel posouzení aktuálnosti díla Román je dnes považován za jeden z pilířů moderní literatury, ovlivnil mnoho dalších děl. Zlo, které je obsaženo v Dorianovi, touha po mládí – je stále aktuální. určení místa a času textu viktoriánská Anglie 19. století stručné nastínění děje - román se skládá z 20 kapitol bez názvu, některé z nich připsal Wilde dodatečně - hlavní zápletka: Dorian a jeho obraz jsou propojeni, protože Dorian si přál zůstat stále mladý a krásný. Jeho duše přešla do obrazu a do obrazu se vykresluje vše, co Dorian zažívá – stárnutí a hříchy. Malíř Basil Hallward nakreslil obraz mladého a krásného Doriana Graye. Obraz je to nejlepší, co kdy Basil namaloval. Během tvorb

Témata, do kterých materiál patří