Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


William Shakespeare - Romeo a Julie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,24 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ROMEO A JULIE část ●literární druh Drama (založeno na ději, odvíjí se prostřednictvím přímé řeči, psané veršem) ●literární žánr než je on, v zápasu s nimi podléhá a často i umírá) ●literární forma drama (5 dějství) ●posouzení aktuálnosti díla Hlavním tématem díla je láska a složitost lidských vztahů, nešťastný osud dvou milenců, boj o lásku Kompozice Chronologická a člení se na prolog a 5 dějství ●určení místa a času textu Děj se odehrává v italském městě Verona ve druhé polovině 16. století. ● pravděpodobný adresát Kniha může oslovit mladší, ale i starší lidi, protože zamilovaný může být člověk v každém věku. ●zařazení knihy do kontextu celého autorova díla - dílo Romeo a Julie je poslední hrou, kterou napsal v optimistickém období Část Vypravěč:repliky – přímá řeč postav Postavy: Romeo – mladá, pilný romantik, z rodu Monteků, zamilovaný do Julie, smělý, unáhleny Julie – Krásná, mladá, 14 ti leté, zamilovaná, oklamala rodinu, obětavá, dcera Kapuletova Vavřinec – starý a moudrý kněz, přál jejich lásce Chůva – stará, upovídaná, měla ráda Julii, spojnice mezi R a J Tybalt – bratranec Julie, chtěl pořád bojovat s Monteky Merkucio – příbuzný vévodův a přítel Romeův Benvolio – příbuzný Monteků, humorný, vtipný, zábavný ●dominantní slohový postup Vyprávěcí, dialogy, monology, poznámky Verš – prolog psán anglickým sonetem, dílo blankversem Část Spisovný jazyk, archaismy, metafory, personifikace /přirovnání/ Věty jednoduché i souvětí, často věty tázací, zvolací, jednočlenné i dvojčlenné. 2. Literárněhistorický kontext Autor: William Shakespeare - anglický dramatik a spisovatel -Shakespeare psal poezii - Shakespeare umírá 23. 4. 1616 (v den svých narozenin) ●zařazení autora do uměleckého směru - představitel renesance renesance = znovuzrození (antiky), obrození ●určení století, v němž autor tvořil přelom 16. a 17. století ●určení dalších autorů stejného um. směru Giordano Bruno Francesco Petrarca (1304–1374) Lope de Vega (1562–1635) ●názvy (případně obsahy) dalších autorových děl BouřeHamlet, kralevic dánský,Král Lear Děj: V italském městě Verona mezi sebou válčí rod Kapuletů a Monteků. Dcera Kapuletových Julie se má provdat za šlechtice Parise, zatímco Romeo se trápí slepou láskou k Rosalině: „Ty rvavá lásko! Zášti milostné! Ty cokoli, jež z ničeho se rodíš! Tragická hříčko! Těžkopádný vánku!“ Tajemný ples svede Romea a Julii dohromady a ještě tu noc si vyznají lásku pod okny Juliina pokoje. Díky dobré chůvě Julie se koná svatba hned druhý den a otec Vavřinec je oddá. Romeo však se svými přáteli Merkuciem a Benvoliem přijde do boje s Tybaltem, bratrancem Julie, kde ho za vraždu Merkucia zabije. Romeo je vyhoštěn do Mantovy. Když Vavřinec zjistí, že svatba s Parisem se chystá, dá Julii nápoj, „jenž uspí tě ve smrt na 2 x 21 hodin“. Julii pohřbí a poté může za Romeem do Mantovy. Romeo má obdržet dopis o lsti, místo toho se ale dozvídá, že jeho choť je mrtvá. Vydá se k jejímu hrobu a tam uloží i Parise, kterého probodne mečem. Když spatří Julii, vypije jed, ta, po procitnutí, se rozhodne zabít se dýkou, neboť její život bez lásky smysl nemá. Rody se však díky tragédii nakonec usmíří.

Témata, do kterých materiál patří