Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
William Shakespeare, Zkrocení zlé ženy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (13,16 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

William Shakespeare - Zkrocení zlé ženy DějDílose odehrává v Padově. Zde žije bohatý kupec Baptista Minola, který má dvě krásné dcery, Biancu a Kateřinu. Bianca je hodná, skromná a chytrá, ale Kateřina je rázná a také docela zlá žena, které se každý obává. Kateřina je starší, takže se Baptista rozhodne nejdříve provdat ji a pak teprve Biancu - jinak by mu Kateřina zůstala sama a hlavně doma. Bianca má více nápadníků (Gremio, Hortensio a Lucentio), ale o Kateřinu nikdo nestojí. Jednou se však ve městě objeví veronský šlechtic Petruccio. Rozhodne se, že si chce Kateřinu vzít a učinit z ní lepší ženu, i když si ostatní myslí, že je to nereálné. Když už je starší dcera Kateřina provdána, může si Bianca vybrat ženicha, a tak se provdá za Lucentia. Petruccio dělá Kateřině ze života peklo, aby si uvědomila, že překračuje meze všeho, a Kateřina pochopí, že se musí zklidnit. Děj vrcholí sázkou, když se Petruccio vsadí s Lucentiem a Hortensiem, kdo z nich má poslušnější ženu. Každý z nich po sluhovi vzkáže své ženě, že má přijít k němu. Jediná, která přijde je Kateřina - Baptista a ostatní tak vidí, že Petruchio Kateřinu opravdu zkrotil. Petruchio dostane 20 000 zlatých od Baptisty za to, že z Kateřiny udělal lepší ženu a tak vyhrává sázku s Lucentiem a Hortensiem. TémaCharakterová přeměna Kateřiny vlivem Petruccia. MotivyLáska, přátelství, sázka, svatba, poslušnost. ČasoprostorItálie - Padova, čas neurčený, pravděpodobně období, kdy autor žil (16. století). Kompozice díla Chronologická – děj plyne za sebou, jednotlivé události jsou uváděny od nejstarších po nejmladší, drama se odehrává v pěti dějstvích. Literární druhDrama, je určeno k divadelnímu provedení. Obsahuje scénické a režijní poznámky. Je vytvářeno monology a dialogy postav. Literární žánrKomedie- je literární nebo dramatický útvar, který vždy skončí šťastně (stejně jako pohádka). Opakem komedie je tragédie. VypravěčDílo je psáno ve formě dramatu, proto se zde žádný vypravěč nevyskytuje. Postavy Bianca -mladší dcera šlechtice Baptisty. Něžná, milá a skromná. Mají o ni zájem tři muži, kteří si myslí, že je křehkou dívkou, která potřebuje jejich ochranu. Kateřina -starší dcera šlechtice Baptisty. Občas šikanovala svoji mladší sestru Biancu, je jejím naprostým opakem. Je neústupná, hádává, bez něžnosti a touží po skutečné lásce. Petruchio -šlechtic z Padovy, nápadník Kateřiny. Jeho chování je poněkud neslušné, ačkoliv je poznat, že ženy pro něj nejsou pouhým potěšením. Snaží se zkrotit ráznou Kateřinu. Lucentioz Pisy - později převlečený za Cambia.Když příjíždí do italského města Padovy zamiluje se do Biancy a poručí svému sluhovi Traniovi, aby vystupoval za něj a ucházel se o ruku Biancy. Zatím se sám za Biancou vydává jako profesor filozofie. Gremio -bohatý stařec z Padovy, druhý Biančin nápadník. Postum času zjistí, že proti svému rivalovi Lucientiovi nemá šanci, a tak se vzdává její ruky. Vyprávěcí způsobyPřímé řeči postav. Typy promluv Monology a dialogy postav. Jazykové prostředkyPoužité jazykové prostředky jsou spisovný jazyk. Autor v tomto díle využívá svého typického typu verše. Vyskytují se zdecitově zabarvené výrazy, názvy italských měst a italská jména. Tropy a figury V díle můžeme najít např. metafory (jste dřevo), ironie, epiteton (spravedlivé nebe), přirovnání (ošemetná jako noc). Kontext autora a literárněhistorický kontext -Autor byl dramatik, básník a herec. - Dokonce se stal spolumajitelem divadla GLOBE. - Když vyhořelo, přesunulo se divadlo z Londýna do svého rodiště Stratfordu nad Avonou. - Bylo o něm vytvořeno mnoho domněnek, např. že ve skutečnosti neexistoval a šlo jen o přezdívku Francise Bacona, ale dnes se ví, že skutečně žil. - Byl to autor 37 dramat a 154 sonetů. - Autor porušil základní jednotu místa, času a děje, jeho postavy vynikají jak v kladných, tak v záporných vlastnostech, mísí se tragické i komické prvky (zejména u díla Kupec benátský), střídá prózu s verši. Jeho další díla jsou např. král Lear, Hamlet, Romeo a Julie, Othello a další. - Řadíme ho k anglické renesance, která trvá od začátku 16. století a končí v polovině 17. století. - Dalšími autory této doby jsou Geoffrey Chaucer (Canterburské povídky), Christopher Marlowe (Doktor Faustus), Thomas More (Utopie). - Renesance je umělecký směr, který se obrací k antickým ideálům. Důraz je kladen na vzdělání → proto se rozvíjí zejména přírodní vědy a vědy o člověku. Lidé se chtějí oprostit od středověkého myšlení, kde je středem Bůh, a tak se staví proti středověké teologii. Ovšem stále se věří v Boha. -Renesance spadá do období 14.-16. stol.→ V této době se zlepšuje společenský i ekonomický vývoj. Bylo tomu tak díky vynálezům a objevům (např. knihtisk, kompas). Rozvíjí se obchod a s ním spojené zámořské objevy. Mezi významné objevitele patří Kryštof Kolumbus, Vasco de Gama aj. Toto období patří mezi převratné v oblasti astronomie–mění se názory: středem sluneční soustavy už není Země, ale Slunce, hovoří se o tom, že se Země otáčí, že je kulatá, nikoli placatá,. Mezi významné astronomy patří např. Bruno, Galilei, Koperník, Kepler. Významný je vynález knihtisku–vynálezce Johann Gutenberg (Německo)v ½ 15. stol. 1439. Velmi roste význam měšťanstva. Venkovské obyvatelstvo se naopak bouří proti špatným podmínkám. V tomto období se začínají formulovat teorie o státu: Machiavelli, More, Hobbes, Campanella aj.

Témata, do kterých materiál patří