Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Změny slovního významu, básnické prostředky

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Změny slovního významu, básnické prostředky

 • věcný význam slova je ustálený (matka, bílý), nebo proměnlivý – vlivy mimojazykové (společenské, přírodní změny), psychické (rozvoj lidského myšlení), jazykové (vývoj lexikálních jednotek)

 1. zužování významu (specializace)

nábytek od nabýti – původně věc získaná, nabytá, dnes jen zařízení bytu

palec – původně „prst vůbec“ (viz ruština), nyní jen jeden z pěti

 1. rozšiřování významu (generalizace) – k pojmenování představy nadřazené užijeme jména představy podřazené; zvětší se rozsah, zmenší obsah významu slova

limonáda – původně jen z citronu (limon), nyní ovocná šťáva vůbec

 1. přenášení pojmenování --> vzniká přenesený význam (spojitost s původním)

 • konkretizace abstrakt – ze základního významu se vyvíjejí významy druhotné

řeznictví, cukrářství – souhrn charakteristických znaků, dále zaměstnání, pak místo

 • abstraktizace konkrét – jádro --> jádro problému

 • metaforické – na základě podobnosti

mandle (v krku – podobnost tvaru), stolička (zub)

hrom bije, déšť bubnuje (personifikace)

ostrý tón, hořký pláč (synestézie - záměna smyslových kvalit)

metaforický charakter mají lidová rčení – hrát první housle

 • metonymické – na základě věcné souvislosti

Praha vítá hosty (její obyvatelé), číst Jiráska (jeho romány), sníst talíř polévky (jeho obsah)

 • synekdochické (synekdocha je druh metonymie) – na základě věcné souvislosti kvantitativní, např. spojitost mezi částí a celkem

vrátit se pod rodnou střechu (dům), ty nohy co se nachodily

neděle (den – týden), kolo (součást kola i jízdní kolo)

 1. změnami v hodnocení (posun významu)

zhoršování významu

chlap – původně muž neurozeného původu, nyní hanlivý ráz

zlepšování významu

znamenitý – původně velký, patrný, nyní slavný

 1. oslabování, zesilování, protiklad

eufemismus – ztlumené vyjádření trapné nebo nepříjemné představy

být v náladě (opilý), odešel (zemřel)

dysfemismus (opak eufemismu) – pošel, chcípl

litotes – oslabení popřením protikladu

nemohu nepřiznat

hyperbola (nadsázka) – pojmenování zveličující

moře slz, čekám tady věčnost, hrozně, šíleně

ironie – pojmenování v opačném významu, zlehčující, posměšné

To je ale chytrák!

Témata, do kterých materiál patří