Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Znaky publicistického stylu, charakteristické útvary

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (42 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Znaky publicistického stylu, charakteristické útvary styl sdělovacích prostředků funkce: informační (oznámení, zprávy v novinách) poučovací, vzdělávací i zábavná získávací a přesvědčovací požadavky: aktuálnost (v obsahu) působivost a obecná přístupnost (ve formě) přesvědčivost (v obsahu i formě) žánry – mnohotvárné, různorodé útvary: zcela publicistické (denní zpravodajství, úvodník, články, komentáře atd.) jiné než publicistické (usnesení z jednání – administrativní, reklamy, inzeráty – informační, básně, povídky – umělecký styl) smíšené: fejeton, umělecká reportáž(umělecký + publicistický styl), sloupek (odborný + publicistický styl) zábavné útvary – obrazové přílohy, anekdoty, křížovky atd. základní zdroje informací – zpravodajské agentury kompozice – logická výstavba, často tzv. systém „obrácené pyramidy“ (v čele nejdůležitější informace, pak doplňující fakta), výstavba s „pozdrženým úvodem“, chronologický postup úvod – závažnost (musí upoutat) jazyk specifické vyjadřování, osobitost novináře těžiště v podstatných jménech a slovesech přesnost vyjádření, jednoznačnost využití automatizace (výrazy tohoto typu vyhovují snaze rychle informovat, orientovat se v textu, ale příliš otřelé fráze jsou nevhodné) x aktualizace (výrazy působivé novostí, neobvyklostí, upoutávají pozornost čtenáře obměna frazeologie, kontrast, slovní hříčky článek psán zvláště ve 3. Osobě schopnost spojovat informace známé s neznámými titulky jazykově náročné – živé, působivé důležitost grafické úpravy stálé prvky novin záhlaví – název novin, ustálená grafická podoba slogan – doprovází záhlaví (věta pod ním) 1. řádek pod záhlavím – datum, den, číslo, ročník „uši“ – stále se opakující titulky rubriky – ustálené typy článků (obsahově) tiráž – technické a vydavatelské údaje obrazový materiál barva plošná a řádková inzerce grafická úprava a typografie Útvary stylu publicistického zpravodajství nejdůležitější v novinách nevelký rozsah, styl konstatující, bez citového zabarvení jazykové prostředky jednoduché úvodník obsahuje nejdůležitější aktuální informaci, hlavní téma celospolečenského významu oficiální, klidný ráz, vyjadřuje oficiální stanovisko na čelném místě – první strana novin (pevně stanoveno) jen mírně využívá živých jazykových prostředků použití první osoby množného čísla článek delší příspěvek publicistického stylu (podstatou je zpráva nebo komentář), někdy povaha kritické úvahy cíl – nejen informovat, ale i vzbudit pozornost, zájem, přesvědčit komentář autor vyjadřuje názor, zaujímá stanovisko k nějakému problému, odlišnost od zpravodajství: osobní styl novináře, umění nesouhlasu, argumentace styl pestrý, citově zabarvený vyhledává působivé a účinné jazykové prostředky kurziva novinářská aktualizující nebo zábavná stať tištěná kurzivou glosa kritická poznámka k událostem a názorům; krátký útvar sloupek vtipná časová úvaha v jednom sloupci, vytříbený styl, kurziva na první straně novin původně v dvacátých a třicátých letech v Lidových novinách (Čapek, Poláček, Bass) causerie vtipná novinářská úvaha o nějakém problému lehčí tón, duchaplnost, aktuálnost, zábavnost často forma rozmluvy (Neruda, Čapek, Machar) referát informuje o průběhu jednání, akce věcnost, hodnocení hlavní části bývají citovány v plném znění ustálená slovní spojení reportáž smíšený útvar (zpravodajství +

Témata, do kterých materiál patří