Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


František HALAS + Jan ZAHRADNÍČEK + Vilém ZÁVADA + Jakub DEML

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (43,97 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

FRANTIŠEK HALAS (*1901 Brno - † 1949 Praha) − básník, překladatel, esejista, 1 z nejvýraznějších představitelů 30. a 40. let 20. stol., představitel spiritualistické tendence − narodil se do dělnické rodiny − členem KSČ i Devětsilu − během 2. SV pracoval v ilegálních organizacích (odbojová hnutí) − později se stal poslancem Syndikátu čs. spisovatelů – kritizoval praktiky KSČ a cenzuru − DÍLO:  2 zákl. témata: hledání smyslu života a sociální tematika  Sépie (1927) • bás. sbírka • ovlivněna poetismem, ale tragickým pocitem života a úsporným výrazem se z tohoto směru vymyká • obsahuje i prvky dadaismu a expresionismu • autor ilustrací: Karl Teige • užívá: metafory, smyslovost a volné řazení asociací, množství citátů, postavy z mytologie, … • mravní hledání se prolíná se subjektivními citovými prožitky • ve všem je cítit blízkost smrti (podána jako odraz 1. SV a součástí živ.)  Kohout plaší smrt (1930) • bás. sbírka • hl. téma: otázky smrti, pocity zmaru, deprese a skepse • z meditativních a spirituálních básní vyznívá tragika života • složitá větná stavba, užívá neologismů a archaismů, metafor • rytmicky nepravidelný verš, záměrně nelíbivé rýmy ➢ tato antipoetičnost zasáhla do vývoje čs. poezie a stala se novou poetickou normou  Tvář (1931) • intimnější a vroucnější ráz • mužné milostné básně – smutek a jemná melancholie • často prolíná téma smrti • melodické verše → podobají se písním • později rošířena o původně samostatné soubory básní: Tiše (1932), Hořec (1933)  Naše paní Božena Němcová • bás. cyklus ke 120. výročí jejího narození • 17 básní • poukazuje na její odvahu a vnitřní sílu s níž čelila překážkám  bás. próza: Já se tam vrátím  kniha veršů: A co?  5 dílná báseň Staré ženy – líčila bezútěšné stáří – polemická odpověď S. K. Neumanna Staří dělníci  bás. sbírky: Torzo naděje; V řadě; Ladění – bás. sbírka s oddílem básní pro děti (název: Do usínání) JAN ZAHRADNÍČEK (*1905 - † 1960) − básník, překladatel − katolicky spirituálně zaměřená poezie katolicky spirituálně zaměřená poezi − 1. básně publikoval časopisecky − DÍLO:  bás. sbírky: Pokušení smrti (1930) a Návrat • objevují se motivy bolesti a smrti, negativní zkušenosti s vlastním tělesným postižením • kladou otázky po smyslu lidské existence  Jeřáby (1933) • bás. sbírka • smiřuje se se životem – obrat v jeho tvorbě • souzvuk s přírodou a rodným krajem souzvuk s přírodou a rodným kraje • oslavuje život • typické znaky: pravidelný verš s převahou podst. jm. • převládají přírodní motivy (strom, oblak, vítr, pták)  bás. sbírky: Korouhve, Žíznivé léto, Pozdravení slunci  bás. skladba: Svatý Václav VILÉM ZÁVADA (*1905 - † 1982) − básník, esejista, překladatel − vystudoval knihovnickou a filozofickou fakultu − DÍLO:  Panychida (1927) • obsahuje krátké lyrické básně, cyklus Z románu a báseň Panychida • ovlivněno poetismem • nesena tragickým pocitem, vyvěrajícím z válečných hrůz a marnosti lid. obětí • beskydskou přírodu staví proti průmyslovému Ostravsku • obsahuje mnoho otázek a zámlk  další díla: Siréna; Cesta pěšky; Hradní věž; Město světla; Polní kvítí; Jeden život; Živote, díky; Na prahu JAKUB DEML (*1878 - † 1961) − katolický básník, prozaik, esejista − tvůrce české moderní básně v próze − působil v řadách církve − vystudoval teologickou fakultu − považován za předchůdce moderních literárních směrů (např. surrealismu) − jako 1. z českých autorů použil asociativní metodu − DÍLO:  Moji přátelé • básně v próze • jako přátele oslovuje květiny a stromy – hledá moudrost, která je v nich uložena  prozaické knihy: Šlépěje, Zapomenuté světlo, Hrad smrti  Šlépěje • 26 svazkový soubor • obs. korespondenci, deníkové záznamy, politické komentáře  Zapomenuté světlo • natočen i film • pochmurný, tragický konec  Hrad smrti (1912) - surrealismus

Témata, do kterých materiál patří