Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
František HALAS + Jan ZAHRADNÍČEK + Vilém ZÁVADA + Jakub DEML

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (43.97 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

FRANTIŠEK HALAS (*1901 Brno - † 1949 Praha) 
− básník, překladatel, esejista, 1 z nejvýraznějších představitelů 30. a 40. let 20. stol., představitel spiritualistické tendence
− narodil se do dělnické rodiny
− členem KSČ i Devětsilu− během 2. SV pracoval v ilegálních organizacích  (odbojová hnutí)
− později se stal poslancem Syndikátu čs. spisovatelů – kritizoval praktiky KSČ a cenzuru
− DÍLO:  

2 zákl. témata: hledání smyslu života a sociální tematika

Sépie (1927) 

bás. sbírka

ovlivněna poetismem, ale tragickým pocitem života a úsporným výrazem se z tohoto směru vymyká

obsahuje i prvky dadaismu a expresionismu

autor ilustrací: Karl Teige

užívá: metafory, smyslovost a volné řazení asociací, množství citátů, postavy z mytologie, …

mravní hledání se prolíná se subjektivními citovými prožitky

ve všem je cítit blízkost smrti (podána jako odraz 1. SV a součástí živ.)

Kohout plaší smrt (1930) 

bás. sbírka

hl. téma: otázky smrti, pocity zmaru, deprese a skepse

z meditativních a spirituálních básní vyznívá tragika života

složitá větná stavba, užívá neologismů a archaismů, metafor

rytmicky nepravidelný verš, záměrně nelíbivé rýmy➢

tato antipoetičnost zasáhla do vývoje čs. poezie a stala se novou poetickou normou

Tvář (1931) 

intimnější a vroucnější ráz

mužné milostné básně – smutek a jemná melancholie

často prolíná téma smrti

melodické verše → podobají se písním

později rošířena o původně samostatné soubory básní: Tiše (1932), Hořec (1933)

Naše paní Božena Němcová 

bás. cyklus ke 120. výročí jejího narození

17 básní

poukazuje na její odvahu a vnitřní sílu s níž čelila překážkám

bás. próza: Já se tam vrátím

kniha veršů: A co?

Témata, do kterých materiál patří