Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


ČJ-Žert -rozbor

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,88 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Žert SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ (Česká lit. 1968-1969) politická a společenská situacekonsolidace a normalizacečistky upálení Jana Palacha a Jana Zajíce1. 1. 1977Charta 77 (hl. mluvčí – Václav Havel, Jan Patočka, Jiří Hájek) →AntichartamanifestNěkolik větpocity zklamání a rezignace → emigracekontext dalších druhů umění - malířství – oficiální (sociální realismus) x neoficiální (abstraktní malba) - sochařství – pomníky funkcionářů - architektura – úpadek, paneláky - hudba – písničkář Jaromír Nohavica literaturapostižena normalizacízakázání dosavadních literárních časopisů, rozpuštění Svazu československých spisovatelůlit. rozštěpena na tři proudy – oficiálně publikovaná, samizdatová, zahraniční (exilová) někteří autoři neoficiálně i oficiálně (po cenzurních úpravách) –Hohumil Hrabal,Jaroslav Seifert(Maminka, Morový sloup, Všecky krásy světa, Býti básníkem)ve velkém vycházeli prorežimní básníci –Jiří Žáček(Slabikář, Blues pro kravatu)omezeně směli publikovat významní autoři z 60. let (po ideových ústupcích či veřejné sebekritice) Bohumil Hrabal Ladislav Fuks –Oslovení z tmy, Spalovač mrtvol, Pan Theodor Mundstock Vladimír Páral –Soukromá vichřice, Mladý muž a bílá velrybakvůli ideologickému tlaku volena úniková témata, aby autoři nemuseli psát angažovaně – příroda, rodinné problémy, erotikav samizdatu edice Petice (vedl Ludvík Vaculík) – do 1989 410 svazků; edice Expedice (spoluzaložil Václav Havel)mnoho autorů emigrovalo Josef Škvorecký –Zbabělci, Mirákl Arnošt Lustig –Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou, Noc a naděje, Démanty noci, Dita Saxová Milan Kundera písničkářKarel Krylbytové divadlo – zakázaní herci (Pavel Landovský) MILAN KUNDERA (1929) - otec profesor na Janáčkově akademii múzických umění (→ vŽertu– folklor), bratranec básník - světově nejúspěšnější a nejpřekládanější spisovatel českého původu (řazen i do fr. literatury) - maturita na gymnáziu → 2 semestry na FF UK → FAMU → profesor světové literatury - 1968 Pražské jaro → zákaz publikovat - 1975 emigroval do Francie → od konce 80. let píše francouzsky (- 2008 spekulace o udavačství StB) - dílo: POSTMODERNISMUS několik rovin propracovaná kompozice míšení a nevšední propojování motivů a témat z různých oblastí skryté významy, odkazy na jiná literární díla různé interpretace příběhu Umberto Ecco, Gabriel García Márquez, Michal Vieweghmění se stylizace vypravěče, žertovné epizody přerůstají v ucelený koncept světa fungujícího na principech hry a maskyznámý především romány, v nichž zkoumá zákl. otázky lidské existence (lásku, smrt, zapomnění, osudovost)poezie –Poslední máj – o Fučíkovi)drama –Ptákovinateoretická práceUmění románu (Vančura)prózy: povídkySměšné lásky Nesnesitelná lehkost bytí– po zfilmování autor natolik znechucen, že odmítá povolit zfilmování jakéhokoli dalšího díla Nesnesitelná lehkost bytíproslulý kritickým pohledem na svá díla ŽERT - 1967 - autor proslulý kritickým pohledem na svá díla – Žert pokládá za základní - více vrstev (postmodernismus), ale především se vypořádává s událostmi 50. let (absurdita stalinistického režimu) - nejde jen o vylíčení poměrů střet jednotlivce s dějinami, pozice člověka v dějinách - prolínání života veřejného (politika) a soukromého (láska, msta) - román o deziluzi, postupném ztrácení nadějí, nemožnost odčinit minulost - příběh člověka, který ve snaze vymanit se běžné šedi naráží na bezmoc a nemohoucnost není schopen zastavit dění, které vyvolal, jehož průběh si však představoval jinak → život stejně vše změní v nepředvídatelné události - hl. postava Ludvík se 2x pokusí o žert na VŠ – dělá si legraci z dogmatického marxismu – pohlednice“Optimismus je opium lidstva, zdravý duch páchne blbostí. Ať žije Trockij.” → vyloučen ze strany i ze školy (zrada Zemánka) → vojna – “černí” → pocit deziluze, marnosti, snaha vymanit se systému danému vládnoucí mocívýraz pomsty – svede Zemánkovu ženu Helenu – Zemánek už o ni nestojí → pocit zesměšnění - milostný příběh je cestou k odhalování psychiky člověka, který je omezován okolím i sám sebou - dělí se na 7 oddílů označených jmény vypravěčů – různé styly, různé pohledy na Ludvíka důležitost postav pro příběh naznačena kvantitou (Ludvík ⅔)rozlišeno i prostorově a časově (1948-65) – retrospektiva i přítomnost – různým časům odpovídá umístění děje na různá místavšechny linie se protnou v nejdynamičtější 7. kapitolevystavěno jako symfonieLudvík Jahn (zásadový, zpočátku naivní a věrný svým ideálům → postupně chladný, toužící po pomstě, neschopný odpustit)Helena (romantická, touží po opravdové lásce)LudvíkJaroslav (nezajímá se o politiku, jediný zájem – láska k hudbě a českým tradicím)LudvíkKostka (vyrovnaný, schoný odpouštět i kritizovat, snaží se svému okolí vycházet vstříc) + Zemánek (necitelný, sebestředný, jde mu jen o svou kariéru), Lucie (uzavřená), Markéta (nedospělá, snaží se budit dojem své milosrdnosti

Témata, do kterých materiál patří