Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
DIVÁ BÁRA - Božena Němcová

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (83,24 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Božena Němcová – Divá Bára Božena Němcová − *4. února 1820 Vídeň – † 21. ledna 1862 Praha − rozená Barbora Novotná, později Barbara Pankel (Panklová) – po ženě, co ji vychovala, Božena (přijala) Němcová (po manželovi) − česká spisovatelka, sběratelka pohádek − pravděpodobně dcera nějaké šlechtičny − považována za zakladatelku novodobé české prózy − nakrátko bydlela i s babičkou – Marií Magdalénou Novotnou, která malou Barunku velmi ovlivnila; v dospělosti si babičku velmi zidealizovala − r. 1837 si vzala Josefa Němce (byl asi o 17let starší) – manželství bylo domluvené a nešťastné, měli spolu 4 děti (3 kluky a 1 holku) – díky práci manžela žila postupně v různých částech ČR − členka Českomoravského bratrstva − píše v době bezčasí české literatury (pohádky, reportáže do novin, povídky) – přelom romantismu a realismu − celý život prožila v chudobě často i v hladu Dílo − nejdříve pouze POEZIE: Slavné ráno, Ženám českým, Moje vlast − POVÍDKY (= kratší prózy) – např.: Barunka (1853), DIVÁ BÁRA (1856), Dobrý člověk (1858), Karla (1855), Sestry (1855), Pan učitel, atd. − VĚTŠÍ PRÓZY: Babička (1855), Pohorská vesnice (1855), V zámku a v podzámčí (1856) Další autoři tohoto období − Karel Havlíček Borovský – Epigramy; Tyrolské elegie; Král Lávra − J. K. Tyl – Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka − Karel Jaromír Erben – Kytice − Karel Hynek Mácha – Máj Představitelé světového realismu − Charles Dickens (Anglie) – Kronika Pickwickova klubu; Oliver Twist; David Copperfield − Gustave Flaubert – Paní Bovaryová − Guy de Maupassant – Kulička − Honoré de Balzac (Francie) – Lidská komedie; Otec Goriot − Nikolaj Vasiljevič Gogol (Rusko) – Revizor − Lev Nikolajevič Tolstoj (Rusko) – Vojna a mír; Anna Kareninová Divá Bára − lit. druh: epika − lit. žánr: povídka − poprvé vyšla v kalendáři Česká pokladnice r. 1856 (rok po vydání Babičky) − kompozice chronologická − er-forma − patří do romantismu, ale nalézáme zde už i znaky realismu (přelom romantismus/realismus) − zvláštností Bářino vykání Elšce, zatímco Elška ji tyká Postavy − Jakub – obecní pastýř, otec Báry, málomluvný − Bára – dcera Jakuba, přívlastek "divá" získala díky nehodě, která se stala, když byla malá, prý matce podstrčila polednice místo Báry divé dítě – pracovitá, silná, nebojácná − Lišaj – Jakubův a Bářin pes, pro Báru byl i kamarádem − Elška – neteř faráře, vrstevnice a nejlepší kamarádka Báry, Bára jí VYKÁ − Josífek – syn kostelníka, vrstevník a kamarád Báry, je do ní zamilovaný − panna Pepinka – malá, otylá a hodná sestra faráře, měla ráda Báru − farář – starý moudrý a zkušený pán, strýc Elšky − Elščina teta – bohatá paní z Prahy, Elška u ní chvíli bydlela a v Praze se také zamilovala do Hynka Božena Němcová – Divá Bára − Hynek – Elščin milý a tetin doktor − myslivec – má Báru rád a ona jeho − správce – strašpytel, úlisný, malý, BOHATÝ – správný ženich pro Elšku dle panny Pepinky, Elška ho nechce, udělala by téměř cokoli, má ráda Hynka, ale ikdyby neměla, tak by ho nechtěla − kostelník a koselníková (= pan Vlček a paní Vlčková – vlčice) – nemají rádi Báru, zvlášť kostelníková, když ji k nim Josífek poprvé přivedl vyhodila ji (když byla menší) Jazyk − převážně spisovná čeština − objevuje se zastaralý slovosled, zastaralé výrazy, vesnické výrazy, časté zdrobněliny (tichounko), přechodníky − archaismy – Rejdy, všickni, běžíc − dlouhá souvětí − Umělecké prostředky (obrazná pojmenování): • přirovnání: vyšpulené pysky, červené jako krev; množství vlas§, černých jako havran • metonymie: když šla chasa do lesa • oxymóron: na svých hrobech se veselili; strach a bázeň • kontrast: nejpěknější bylo u ní oko X proto musela od lidí posměch snášet • personifikace: oči buličí Obsah Když Báře bylo 6 neděl stala se u nich doma nehoda, když k ní v pravé poledne zaskočila sousedka našla polomrtvou matku Báry Báru a zavolala kmotry. Vzkřísily ji a zjistily, že ji nejspíše navštívila polednice, tu začali zkoumat malou Báru, přišla jim jako divé a polednicí podstrčené dítě, i přesto, že bába prohlídla dítě a rozhodla, že je to její Bára, tak od té nehody matka Báry stále churavěla a za několik let umřela. Jakub tedy zůstal na malou Báru sám. Bára do školy mohla chodit jen v zimě jinak musela pomáhat otci. Byla silné, mrštné děvče a ničeho se nebála. Kromě otce ji měla ráda jen Elška a Josífek, dokud byli malí tak si spolu hráli, ale ve dvanácti byli rozděleni. Elška odjela za svou tetou do Prahy, aby ji slušně vychovali, starala se tam o tetu. Nakonec tam strávila 3 léta a zamilovala se tam do Hynka, s nímž si i po návratu psala potají na tetino jméno ve zvláštní řeči dopisy a doufala, že si ho někdy bude moci vzít, s čímž se také svěřila Báře. Josífek byl dán do školy, aby se stal panem páterem (farářem), sám jím býti nechtěl, kvůli čemuž na něj byli kostelníkovi naštvaní. Jen Bára zůstala na vesnici a dále pomáhala otci se stádem. Když se Elška vrátila, tak ji panna Pepinka chtěla vdát za správce, bohatého malého muže se kterým by se měla dobře a nestrádala by. Správce se jí tedy namlouval, což zpočátku nevěděla, od té doby, co to zjistila, se mu vyhýbala, nelíbil se jí a měla svého Hynka. S tím se svěřila Báře, která měla Pepince pomoci Elšku přemluvit, jenže správce neměla ráda, takže byla na Elščině straně. Poté, co se Elška se vším svěřila Báře, všimla si, že Bára má také nějaké tajemství, jenže se spolu mohly bavit jen potají takže jí chvíli trvalo než zjistila, co je za tím. Jednou když Bára hlídala stádo krávy se praly, šla pro studenou vodu a všimla si, že myslivec akorát míří k nim, rychle na něho volala, aby šel zpátky, že by na něj mohl jít býk, myslivec se tedy schoval za keř, a čekal než Bára býka uklidní, obdivoval její sílu. Od té doby se na ní chodil koukat, ale kromě tohoto dne s ní nepromluvil, jen koukal. Když Bára viděla v jakých nesnázích Elška je, rozhodla se dělat strašidlo a vystrašila kostelníkovou a pana správce, když šel domů z námluv a řekla mu, že jestli se v kostele ještě někdy ukáže kvůli ženitbě bude mu veta, ale jelikož s ní

Témata, do kterých materiál patří