Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


ČJ-Pán-much -rozbor

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,79 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pán much (Lord of the Flies) SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ politická situace - soupeření USA a SSSR – studená válka - rozdělení Evropy do dvou mocenských bloků - Anglie – Winston Churchill základní pri ncipy fungování společnosti (každodenní život) - Trumanova doktrína → zatlačování komunismu kontext dalších druhů umění -malířství – na V socialistický realismus, na Z svobodné ztvárňování nejrůznějších témat, experimenty s materiály, pop-art (Richard Hamilton, David Hockney, Peter Blake), street-art (graffiti), body-art -sochařství– individuální přístup; Henry Moore, Hans Arp, Norbert Kricke - architektura – omezen kvůli poválečnému vyčerpání prostředků, obnovování zničených měst, pravoúhlé sítě ulic, pěší obchodní zóny -hudba– masové rozšíření médií → populární hudba – Beatles, Abba; nahradila i soudobou operu – muzikál Andrewa Lloyda WeberaJesus Christ Superstar literatura - V – socialistický realismus - Z – centrum rozvoje Francie – existencialismus, absurdní drama, nový román; Itálie – neorealismus; Anglie – rozhněvaní mladí muži, vznik fantasy, rozkvět detektivky a její nové odnože – špionážního románu; Z Německo – Skupina 47 další autoři - Albert Camus (Fr, exis.)–Mýtus o Sisyfovi, Cizinec - Jean-Paul Sartre (Fr, exis.) –Zeď, Bytí a nicota - Alain Robbe-Grillet (Fr, antiromán) –Gumy, Žárlivost - Boris Vian (Fr, prvky exis.) – Naplivu na vaše hroby, Pěna dní - Eugéne Ionesco (Fr, abs. drama) –Židle, Lekce, Plešatá zpěvačka - George Orwell – (Ang, antiutopie) –Farma zvířat, 1984 - Samuel Beckett (Ir, abs. drama) –Čekání na Godota - Kingsley Amis (Ang, rozhněvaní mladí muži) –Šťastný Jim - John Osborne (Ang, rozhněvaní mladí muži) –Ohlédni se v hněvu - Patrick Ryan (Ir) –Jak jsem vyhrál válku - William Golding (Ang) –Pán much - Salman Rushdie (Ind-Ang, postm., mag. realismus) –Děti půlnoci, Satanské verše - Graham Greene (Ang, realismus s exis. tematikou) –Jádro věci, Tichý Američan, Vyhaslý případ - Alberto Moravia (It, neor.) –Římanka - Gunter Grass (N, 47) –Plechový bubínek - Vladimir Nabokov (Ru-Am) –Lolita - Čingiz Ajtmatov (Kyrg, mag. real.) –Popraviště WILLIAM GOLDING(1911-1993) anglický básník, dramatik a prozaik – 1983 Nobelova cena za literaturu* 19. 9. 1911 v Cornwalluprvní pokus o román ve 12 → přesto nucen studovat přírodní vědy → během 2. roku na Oxfordu změnil obor na anglickou literaturupracoval v divadle jako herec a režisér, učil na prestižní anglické škole (→ Pán much), psal poeziive 2. sv. v. se účastnil vylodění v Normandii → po válce pokračoval v učení a začal psát romány (plně se jim začal věnovat až po úspěchu Pána much)především problematika morálky, polarita dobra a zla, vztah životních cílů a z toho vyplývajících obětíoznačuje svá díla ne za romány, ale zafables (báje, legendy, pověsti, mýty)díla prostoupena křesťanským myšlením – člověk prostoupen zlem, pýchou a zatížen dědičným hříchemVolný pádVěž – 14. st., salisburská katedrála, děkan chce přistavět ke kostelu věž a jeho posedlost proti mínění ostatních přináší okolí jen neštěstí PÁN MUCH Goldingův první román, původně více než 20 nakladately odmítnutkombinace robinsonády a vědecko-fantastického žánruzcela vymyšlené, ale hodně ovlivněné Goldingovými zážitky z válkysymbolické podobenství varující před zničením civilizacecelkové téma – svár dobra se zlem, zlo ukryté v člověku, zneužití moci3 roviny:realisticky ztvárněný příběh trosečníkůnábožensko-morální rovina – člověk v důsledku izolace od civilizace i vlivem strachu propadá skrytým barbarským pudům a uvolňuje v sobě zlo; je člověk schopen překonat své dědičné sklony k hříchu? chlapci si kladou otázku, zda budou chlapsi spaseni – myslí tím z ostrova, nebo od hříchů? problém robinsonád (přežít) převeden do etičtější roviny – přežít jako člověkalegorická rovina – problémy lidské existence, varuje před krizí civilizace, jejím rozpadem, nukleární katastrofou;vykládáno i podle psychoanalýzy Sigmunda Freuda (stálá bitva mezi různými impulzy – id, ego, superego)hodně kontrastů – civilizace vs barbarství, pořádek vs chaos, rozum vs instinkt, organizovaná společnost x anarchie, dobro vs zlo, ztráta nevinnostibiblické paralely – několik kritiků knihu charakterizovalo jako převyprávění některých kapitol z Bible – ostrov = edenská zahrada (původně čisté místo, které je nakaženo zlem); Pán much = reprezentace ďábla, úloha šířit zlo mezi lidi; paralely mezi Simonem a Ježíšem (konverzace s “ďáblem” – ale chybí nadpřirozené spojení s Bohem, jeho smrt nepřináší spásu)barvitý popis ostrova (nadšení z exotického ovoce, laguny atd.) – postupné objevování ostrova (logicky spojené s dějem)atmosféra – nejdřív veselá a uvolněná → napjatá a čím dál víc zoufalá → zdivočenípostavy prostředí hodně podřízené (různé způsoby, jak se vyrovnávají se sytuací ukazují množství způsobů, jak člověk reaguje na stres, změnu a napětí)postavy: Ralph – nejdřív rozjívený a škodolibý, pak rozumný, cílevědomý, pracovitý Jack – ambiciózní, hrdý, výbušný, nezodpovědný, umanutý, posedlý lovem Čuňas – rozumný, bojácný, zakřiknutý, obětní beránekv průběhu děje (je ho hodně, gradace, situace vyhrocené) proměna psychiky a zjevu (vlasů, oblečení)motivy – lastura, Čuňasovy brýle, signální oheň, nestvůra, Pán muchčas chronologický, během války v blízké budoucnostijazyk spisovný, v řeči chlapců občas hovorovýprecizní forma, text velmi hutný (bez zbytečných pasáží)parodujeKorálový ostrov od R. M. Ballantyna (ztroskotání 3 chlapců na pustém ostrově, kde bojují s divokou přírodou a kanibaly)film 1963 – Peter Brook

Témata, do kterých materiál patří