Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ČD - Krysař

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (38 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

KRYSAŘ BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE: Autor: Viktor Dyk,narozen roku 1877 u Mělníka a zemřel roku 1931 v Jugoslávii. Byl to básník, prozaik, dramatik, publicista a překladatel. Pro svou politickou a literární činnost byl během první světové války vězněn. Byl redaktorem Národních listů a později poslancem Národního shromáždění a senátorem. Zahynul při koupání v Jaderském moři. Jeho smrt jako by si předurčil v básni Soumrak u moře a básní Země mluví. Patřil ke skupině buřičů. 1. vydání, rok vzniku díla: 1915, dílo psané v letech 1911-1912 Rok, místo a nakladatelství tohoto vydání: 2002,Praha, Nakladatelství Maťa Postavy: Agnes, Kristián,Bonifác Strumm,Gottlieb Frosch(radní),Sepp Jorgen (rybář) Krysař, mladý poutník, který hraje v knize velice tajemnou roli- skoro není popsán, jen vnějším popisem. Je samotář, na začátku díla zamilován do Agnes, poté je zoufalý a rozčílený. Je světem zkušený, nevázaný a moudrý. Typický představitel romantického hrdiny- poutník, který sám stojí proti celém světu. CHARAKTERISTIKA DÍLA: Tato novela vypráví o krysaři, který se vypráví do města Hammeln, aby zbavil město krys. Zamiluje se do dívky Agnes, která lásku opětuje, ale díky jejímu bývalému milenci Kristiánovi spáchá sebevraždu. Konšelé odmítnou vyplatit krysaři peníze a ten celé město odvábí píšťalkou na dno propasti, kde má být vstup do bájného světa sedmihradska. Jediný, kdo přežije je Jorgen Sepp a nemluvně, pro kterého jde Jorgen hledat matku. Objevují se zde motivy lásky, citového zklamání, zkažená morálka měšťanů a hlavním tématem je zde nesplněná touha po naplnění ideálu a ztráta iuzí. Hlavní myšlenkou je tedy, že Krysař poprvé dosáhl smyslu života, usadit se s Agnes, a chtěl přestat se svým tuláctvím. Když přišel o svou lásku, ztratil i smysl života. Kontrastní je tu prostor příběhu- reálné město a bájné okolí. Popisované prostředí je zde město Hammeln a sedmihradsko. Můžeme zde nají symbolismus- symbol sedmihradského království jak ráje a dítěte jako naděje na nový život. Novela je psána i er-formě, autor je vypravěčem. LITERÁRNĚ-HISTORICKÝ KONTEXT: Dílo je inspirované staroněmeckou pověstí z 13. století. Tento příběh je zpracován ve více formách například jako loutkové hra, nebo muzikál (od Daniela Landy). V novele jsou vidět prvky anarchismu, jako písňová forma, prvky lásky a erotiky a touha po svobodě a romantické prvky, jako milostný trojúhelník, motiv vzpoury a postava krysaře.Krysař je pro Viktora Dyka atypickým hrdinou, protože je na konci své cesty, kdežto většina autorových postav jsou na začátku svého putování. Pro Viktora dyka je příznačný pocit deziluze, pramenící z romantického rozporu mezi snem a skutečností. Mezi další autorova díla patří drama Zmoudření dona Quijota, sbírka devátá vlna nebo básnická skladba Milá sedmi loupežníků. ANALÝZA ÚRYVKU: Vybrala jsem si úryvek z první kapitoly, kdy se více seznamují Agnes s krysařem, protože je zde dobře vidět autorův styl a protože si myslím, že je to pěkná milostná scéna. ,,A pak šeptala tiše: „Říkejte mi Agnes.“ „Agnes-,“ řekl. Mluvil měkce a hudebně. V jeho ústech vše nabývalo kouzla. Hleděla na něho napjatě. „Odejdete záhy z Hammeln?“ “Nevím,“ řekl. „Není to v mé vůli a--.“ Odpověděla pohledem.“ V ukázce je vidět hojné použití přímé řeči, z uměleckým prostředků to je například apoziopeze ‚není to v mé vůli a--), použití metafor (v jeho ústech vše nabývalo kouzla), synestézie (mluvil hudebně). V celém díle autor často používá krátké věty. V díle se objevují umělecké prostředky jako metafory, líčení, přirovnání a symboly. Dílo je napsáno spisovným jazykem, občas se zde vyskytují archaismy. Slovní zásoba je bohatá. HODNOCENÍ:Kniha se mi líbila. Myslím si, že i přesto,že byla krátká, svým obsahem se rovná i větším prozaickým dílům. Zaujal mne obsah, který, i když je až pesimistický se špatným koncem, mne nutil zamyslet se nad tím, po čem vlastně toužíme. Také jsem ocenila, že tato upadající atmosféra, byla napsána velmi střídmě takže jsem po dočtení neupadla do smutné nálady. Líbil se mi i nečekaný konec, vzhledem k povaze díla, kdy jsem ubohého rybáře litovala, jsem nečekala, že jako jediný s nemluvnětem přežije. Jazyk díla mi vyhovoval. ZDROJE: Teorie literatury, O.k.-Soft, 2008 Literatura 19. a počátku 20. století, Vladimír Prokop, O.k.-Soft, 2000 Školní slovník českých spisovatelů, Pavel Dolejší, 2004 Obsahy a rozbory děl k literatuře- přehled SŠ učiva, Petra Velanová, 2006 www.cs.wikipedia.org/wiki/krysar

Témata, do kterých materiál patří