Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ČD - Slezské písně

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

SLEZSK PÍSNĚ BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE: Autor: Petr Bezruč, vlastním jménem Vladimír Vašek. Narodil se v Opavě roku 1867 a zemřel v Olomouci v roce 1958. Byl synem Antonína Vaška, který byl označován za zrádce národa, protože vydal spis dokazující nepravost RKZ. V roce 1915 byl zatčen a obviněn z velezrady pro podezření za napsání svou proruských a protirakouských básní. Díky znaleckému posudku byl propuštěn. V roce 1945 byl jmenován národním umělcem. Patřil do generace buřičů. V poezie se nevyjadřoval jako konkrétní autor, ale jako mluvčí svého lidu.Mezi jeho literární díla patří elegická skladba Stužkonoska modrá nebo žánrové drobnokresby Studie z Café Lustig. 1. vydání, rok vzniku díla: Roku 1899 se v časopise Čas objevují první balady, 1903 vyšla první varianta sbírky, definitivního počtu dosáhlo až vydání v roce 1951. První balady byly napsány mezi léty 1899-1901. Rok, místo a nakladatelství tohoto vydání: 1989, Praha, Československý spisovatel Postavy: Markýz Gero, označován za hlavního viníka národního poklesu. Jméno přejatá= z dějin polabských Slovanů. Básnický subjekt, stylizující se do různých rolí: tuláka, svědka, pěvce svého lidu (=barda), mstitele i zklamaného milence. CHARAKTERISTIKA DÍLA: Tato sbírka balad obsahuje předmluvu a 88 balad, mezi nejznámější patří Kantor Halfar, Ošklivý zjev, Labutinka, Markýz Géro nebo Maryčka Magdonova. Maryčka Magodonova vypráví tragický příběh o dívce, která se provdá za burmistra Hochfeldera, aby uživila své sourozence. Její manžel se ale chová lakomě a bezcitně a proto Maryčka spáchá sebevraždu. Ve sbírce se objevují balady s motivy milostnými (Červený Květ, Jen jedenkrát), přírodními, popisující moravskou krajinu (Kyjov, Ptení), také motivy mužského vzdoru (Ostrava, Slezské lesy) nebo antické motivy (Leonidas, Ceaserova smrt). Hlavním tématem je útočný, drsný a vzdorný pohled na realitu. Nejčastějším územím, kde se děj odehrává je Těšínsko, Ostravsko a Beskydsko.Sbírka je na rozhraní mezi lyrickou a epickou poezii, jsou zde i lyricko-epické balady. Jednotlivé balady nejsou na sebe vázané. LITERÁRNĚ-HISTORICKÝ KONTEXT:Vladimír Vašek navazuje na realismus a ironii J.S.Machara a také motivy impresionistickými (A.Sova) nebo symbolistickými (O.Březina). Psal nejdříve jako neznámý autor pod pseudonymem Petr Bezruč. Autorství balad bylo přisuzováno i Svatoplukovi Čechovi. Mnoho básní bylo inspirováno skutečnými událostmi (krveprolití u šachty Trojice v závěru Ostravy…) Slezské písně předznamenaly nástup nové básnické generace (V.Dyk, K.Toman), kteří usilovali o přiblížení umění více k životu. Zaujali je autorovy ostré verše, stejně jako básníky meziválečného období (F.Halas). Sbírka patří k několika nejvýznamnějším sbírkám naší poezie, její básně byly přeloženy do čtyřiceti jazyků. ANALÝZA ÚRYVKU:Pro ukázku jsem si vybrala baladu Plumlov II., protože si myslím, že plná často použitých uměleckých prostředků a také vystihuje autorův drsnější styl vyjádření. ,, Tisíc lidí v žití zřel jsem, zapomněl jsem docela, ale tebe stále vidím, jak ti padly do čel černé vlasy na Plumlově, jak pod nimi myšky dvě (tak to byly malé oči) dívají se opilé. Prchlého jsem mládí vzpomněl: čas spěl letem sokola, a dvě noc a den celý šly poháry dokola… Sám jsem, nemiluji lidí, struna v srdci dozněla, ale chtěl bych, by ti padly, černé vlasy do čela.„ Autor zde používá hodně přirovnání (jak pod nimi myšky dvě), personifikace (dívaly se opilé, šly poháry, struna v srdci dozněla), inverze (prchlého jsem mládí vzpomněl, zapomněl jsem docela) a poetismy (zřel jsem) a na konci úryvku aposiopese. V celé sbírce se často objevují dialektismy, básnické obrazy, bohaté metafory, parenteze (vsuvky), nadsázky, lašské nářeční prvky (z oblasti lidové písňové tvorby). Objevují se zde i naturalistické detaily a symbolika. Velká část básní je psána s proměnlivou délkou veršů nebo s volným veršem. Básně jsou napsány spisovným jazykem. HODNOCENÍ:Kniha ve mne vyvolala rozpolcené pocity. Velice mne zaujala nezvyklá živost balad, některé balady byly pro mě velice silně emocionální a naplněné prvky silného odboje. Bohužel si myslím, že báseň je napsána jazykem, kterému již moderní generace nerozumí. I když jsem využila zadní část knihy věnovanou vysvětlivkám určitým dialektickým výrazům, nechápala jsem, co chce autor vyjádřit. Možná i často objevující se symbolika zhoršila mou chápavost textu. ZDROJE: Doslov v knize Slezské písně, napsán Jiřím Holým, 1989, Praha, Československý spisovatel Teorie literatury, O.k.-Soft, 2008 Školní slovník českých spisovatelů, Pavel Dolejší, 2004 Obsahy a rozbory děl k literatuře- přehled SŠ učiva, Petra Velanová, 2006 Literatura 19. a počátku 20. století, Vladimír Prokop, O.k.-Soft, 2000

Témata, do kterých materiál patří