Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ČD - Svatý Xaverius

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,49 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

SVATÝ XAVERIUS BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJEAutor: Jakub Arbes, který se narodil v roce 1840 a zemřel v roce 1914 v Praze. Byl to spisovatel a novinář. Při studiu se seznámil s Juliem Zeyerem a Janem Nerudou, který byl jeho učitel češtiny. Začínal v časopisu Hlas, v roce 1868 se stal odpovědným redaktorem Národních listů. Zavedl nový literární žánr- romaneto. Mezi jeho romány patří také Adamité, Moderní Upíři, Mesiáš a Anděl míru.1. Vydání, rok vzniku díla: 1873, 1872Rok, místo a nakladatelství tohoto vydání: 2009, Praha, Tribun EUPostavy: Arbes, Arbesův kamarád-malíř, babička Xaveria, matka Xaveria, Xaverius- neznámý člověk, kterého Arbes potká v chrámu sv. Mikuláše. Je to zapálený a trochu podivínský mladík, velmi tvrdohlavý a nezastavitelný. CHARAKTERISTIKA DÍLA Toto dílo je romaneto, což znamená tajuplný děj, který je na konci logicky vysvětlen. Hlavní téma je zde chtíč (po pokladu) a motivy jsou umění, přátelství a vytrvalost. Román je psán v ich-formě a autor zde vypráví o jeho seznámení s Xaveriem, který pátrá po skrytém znamení v balkově obraz sv. Xaverius, který by ho měl dovést k pokladu. K bádání volí důmyslnou matematicko-logickou metodu, která působí velmi věrohodně. Díky výzkumu zjistí jedno místo, kde by měl poklad být, ale místo toho najdou jen barevné kameny. Závěr zůstává nejasný a čtenář má možnost si spousty věcí domyslet. Prostředí příběhu jsou Praha, kde obě dvě postavy bydlí a jeskyně, kde je nalezen údajný poklad a Vídeň, kde jsou ke konci příběhu oba dva uvězněni v 1. polovině 19. století. V románu jsou dvě dějové linie- přítomná, která popisuje ubíhající příběh a retrospektivní, kde Arbesovi Xaverius vypráví o své babičce a matce a vztahu s Balkem. LITERÁRNĚ-HISTORICKÝ KONTEXT Jakub Arbes se narodil i zemřel v Praze, kam je umístěno i toto dílo. V díle jsou propojeny prvky romantismu (temné prostředí, záhady), hororu (napínavé části) a fantazie (nadpřirozené jevy). Příběh obsahuje filosofické, sociální a odborné úvahy (například z výtvarného umění). Dílo je romanetem, na návrh Jana Nerudy, a poprvé bylo vydáno v časopisu Lumír roku 1873. Další romaneta Jakub Arbese, jsou například Křižovaná, Newtonův mozek, Akrobati a Ďábel na skřipci. ANALÝZA ÚRYVKU Vybrala jsem si úryvek z části, kde autor popisuje, jak s Xaveriem jdou prozkoumat místo, o kterém se Xaverius domnívá, že je zde ukryt poklad. ,, Vzduch byl čistý a průzračný jako křišťál a jenom v dáli zdálo se, jako by stříbrná mlha počínala se rozkládati nad obzorem. Na vršině bylo vidět bílé domky Malvazinek, na sever část bělohorského bojiště, kamenné lomy, zasmušilý Petřín a část Malé Strany, na severovýchod pak ostatní Prahy.“ Autor používá často dlouhé souvětí a epitetony (z úryvku epiteton orans- stříbrná), které napomáhají k bližšímu popisu děje. V celé knize se objevují také přímé řeči, která čtenáře více přiblíží do děje, stejně jako přirovnání (úryvek- průzračný jako křišťál) a metafory s metonymií. V textu můžeme najít archaismy, historismy (zasmušilý) a přechodníky. Jazyk autora je spisovný, jednoduchý a srozumitelný v napjatých okamžicích graduje. HODNOCENÍ Tato kniha se mi líbila. Líbila se mi na ní originální zápletka, i když nebyla moc napínavá. Kniha byla velmi poučná, protože popisovala osud člověka, který se pro něco naprosto nadchnul a časem to vypadá, že se i zbláznil. Kniha je napsána starším jazykem, ale to mi vůbec nevadilo- spíše to ladilo s dějem a obdobím. Kniha byla zajímavá a obsahovala příběh, který sice nebyl moc spádovým, ale byl originální a propracovaný. ZDROJE Čtenářský deník v kostce, Jana Eislerová, Fragment, Literatura 19. a počátku 20. Století Vladimír Prokop a Teorie Literatury, rok vydání 2004, první vydání

Témata, do kterých materiál patří