Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ČD - Tulák po hvězdách

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

TULÁK PO HVĚZDÁCH BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE Autor:Jack London, vlastním jménem John Griffith Chaney, narozen roku 1876 a zemřel v roce 1916. Byl to americký povídkář a romanopisec. Jack London byl autor dobrodružné povahy, rád cestoval, byl námořníkem i zlatokopem. Studium nedokončil, chtěl se věnovat psaní. Postupně se stal uznávaným autorem, velice dobře placeným, což se odrazilo na jeho životě plném finančních problémů a alkoholismu. Byl socialista, ale v roce své smrti ze strany odešel, protože nesouhlasil s jejich programem. Psal dobrodružnou literaturu, která nebyla pro svou drsnost ze začátku přijímána. Mezi jeho díla patří Bílé ticho, Dcera polární záře, Plavba šalupy Dazzler nebo román Železná pouta. 1. vydání, rok vzniku díla: 1915, 1914 Rok, místo a nakladatelství tohoto vydání: 1998, Praha, Labyrint Překladatel: Josef Pospíšil, 1972 Postavy: spoluvězni Cecil Winwood, Ed Morell, Jack Oppenheimer Darrell Standing hlavní postava a zároveň vypravěč. Dříve univerzitní profesor, poté vězeň. Velmi inteligentní, někdy až cynický. Duševně silný- dokáže se vyrovnat s tvrdými podmínky ve věznici. Vzhledově vyzáblý a zmlácený. CHARAKTERISTIKA DÍLA Tento dobrodružný a psychologický román vypráví o Darellu Standingovi, který zabil profesora na universitě a tak je odsouzen na 5 let do vězení. Cecil Windwood se jednoho dne snažil vylepšit si postavení u dozorců a tak si vymyslel, že Darell má u sebe dynamit a tak je Darell odsouzen k trestu smrti. Přečkává v kobce na samotce, ale brzy se naučí komunikovat s ostatními vězni a naučí se dostat do stavu hypnozy, kdy se vrací do svých minulých životů (trosečník, lodník, pračlověk, římský legionář). Dílo je napsáno ich-formou, hlavní postava je zároveň i vypravěč. Hlavními motivy je zde láska k ženě (v každém jeho minulém životě se objeví a má důležitou roli), utrpení, přátelství, zrada a hlavním tématem je síla lidského ducha i přes nesvobodu těla. Hlavní myšlenkou je tedy, že důležité je si zachovat svobodnou mysl. Kompozice chronologická se prolíná s retrospektivou, občas je i paralelní. Román je rozdělen na kapitoly, které na sebe navazují. Prostředím je zde věznice v San Quentinu. Objevují se zde kontrasty jako utrpení a dobrodružství nebo skutečná místa a vymyšlená. LITERÁRNĚ-HISTORICKÝ KONTEXT Příběh je inspirován osudem neprávem odsouzeného Eda Morella a byl propuštěn po pěti letech po obnovení procesu, na kterém se Jack London podílel. Autorovým záměrem bylo ukázat svým čtenářům strašné podmínky panující v amerických věznicích na začátku 20.století. ANALÝZA ÚRYVKU Vybrala jsem úryvek ze samotného konce knihy, kdy jde Darell Standing na popravu a uvažuje o smrti, protože se mi tato silně emocionální a filosofická pasáž nejvíce líbila a protože je zde vidět autorův použitý jazyk. ,,Zde končím. Mohu se jen opakovat. Není smrti. Život je duch a duch nemůže zemřít. Jen tělo umírá a pomíjí, neustále se plazí dík chemickému fermentu, který mu dává informace, věčně je tvárné, věčně krystalizuje jen proto, aby zase roztálo v tekutý stav a znovu krystalizovalo v nových a rozmanitých formách, které mají jepičí život a zase roztávají v tekutou hmotu. ..“ V úryvku můžeme vidět přímou řeč v podobě dlouhého souvětí, která obsahuje metaforu (život je duch), personifikaci (tělo se plazí) a vyjadřuje určité poslání ke čtenáři. Jack London v celém díle často používal dlouhá souvětí spojen s filosofickými úvahami. Jazyk je zde spisovný i nespisovný, můžeme se setkat i s argotem a slangem. Autor často používá anafory, řečnické otázky, přímé řeči a metafory. Jack London často oslovuje čtenáře a nutí ho k zamyšlení. HODNOCENÍ Na knize se mi nelíbil až moc drsný a tvrdý osud hlavní postavy, kterou jsem litovala. Spíše jsem ocenila detailní popis režim ve věznicích v této době a vracení se do minulých životů, než spojování hlavního hrdiny s týráním. Líbila se mi komunikace autora s čtenářem, která mne nutila s zapřemýšlet o filosofických otázkách. Proto mne i zaujaly poslední slova Darella Standinga, rozmýšlející o smrti a vyřknutí nejdůležitější sdělení knihy-"Není smrti. Život je duch a duch nemůže zemřít." ZDROJE Teorie literatury, O.k.-Soft, 2008 Literatura 19. a počátku 20. století, Vladimír Prokop, O.k.-Soft, 2000

Témata, do kterých materiál patří