Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Demokracie Raška Tomáš

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,19 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Demokracie Demokracie - z řec. demos = lid, kratein = vládnout = vláda lidu, původně označení starořeckého polit. systému (nebyla to demokracie v dnešním slova smyslu - měli otroky, ženy neměly volební právo). Demokracie je státní forma, při níž se správy a řízení státu účastní všichni plnoprávní občané. Demokratické zřízení je založeno na principu podřízení menšiny většině, uznání rovnosti, svobod (svoboda projevu, vyznání, spolčování) a polit. práv občanů, suverenity lidu (moc vychází z vůle lidu, ne od Boha, panovníka, totalitního režimu). Vůle lidu se realizuje všeobecnými volbami (jak pro muže, tak pro ženy). Obecně bývá chápána dvojím způsobem - jako jedna z forem vlády nebo jako názor člověka na svět. První pojetí bývá většinou zamítáno, tvrdí, že demokracie se nemůže uchytit tam, kde lidé demokraticky nesmýšlejí. Proto se dnes demokracie chápe jako postoje a názory člověka a občana ke světu, ostatním lidem.Demokracii nelze ztotožnit s žádnou formou totality. Demokracie může být ohrožena pravicovými i levicovými totalitními systémy - levicový - může demokracii zneužít tím, že zamění obecnou vůli lidu, za neurčitou a tu pak ztotožní s vůlí totalitního systému (za komunistického režimu se vše dělo pro "blaho lidu")- pravicový - může být zneužita absolutní vládou. Svrchovaný panovník panovník pak vládne despoticky, lid se nemůže k ničemu vyjadřovat.Demokracie má oproti totalitě tyto přednosti- výhoda respektování názorů opozice a menšin oproti levicovým totalitám- možnost nenásilného odvolání vlády oproti absolutismu Demokracie je založena na těchto zásadách, které ji odlišují od ostatních forem vlády - státní moc je odvozena od suverenity lidu, nikoli od Boha, panovníka či komunistické strany- pravidelné svobodné volby založené na všeobecném, přímém a rovném hlasovacím právu, volí všichni občané, každý ma jeden hlas, který má stejnou hodnotu (aktivní volební právo), právo být volen (pasivní volební právo)- cílem státní moci je sloužit státu, stát je tu pro lidi, nikoli lidi pro stát- dodržování všech základních lidských práv a svobod, rovnost před zákonem- právní stát = vztah občana a státu je vymezen na základě práva- dělba státní moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní a jejich nezávislost- politický systém založený na svobodném vzniku a konkurenci polit. stran- vláda většiny = polit. rozhodnutí vycházejí z vůle většiny, na druhé straně jsou zaručena práva menšin- občanská společnost založená na fungujících navládních organozacích (ekologická hnutí, nadace, kult. instituce)- decentralizovaná státní správa a samosprávaPro demokracii je nutné, aby byly tyto zásady v co největší míře uplatňovány.

Témata, do kterých materiál patří