Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
HUMANISMUS A RENESANCE VE SVĚTOVÉ LITERATUŘE

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

HUMANISMUS A RENESANCE VE SVĚTOVÉ LITERATUŘE Renesance -14.-16. století - nový životní styl - rozvoj společenských i přírodních věd (Koperník, Kepler, Bruno, Galilei) - znovuzrození antických ideálů, zájem o pozemskost, přirozenost - důraz na hodnotný pozemský život - zájem o klasickou latinu ařečtinu - vliv zámořských objevů - vznik knihtisku – rychlejší předávání zkušeností a vědění -inkunabule (prvotisky) – do roku 1500 - první tištěná kniha u nás – Trojanská kronika Humanismus - zdůrazňuje význam člověka jako jedince, význam pozemského života - humánní = lidský - rozvoj humanitních věd, filosofie, studium klasických jazyků Reformace– hnutí provázené snahou o nápravuřímské církve (Německo-Martin Luther) Architektura - vodorovné pravoúhlé linie, jónské sloupy, pilíře, podloubí, kopule - lehkost, vzdušnost - Letohrádek královny Anny Malířství - návrat k přírodě, objev perspektivy - Leonardo da Vinci – Mona Lisa Buonaroti – David Donatelo, Rafael Santi ITÁLIE Dante Alighieri - vypovězen do vyhnanství, ovlivněn dívkou Beatricí Dílo: Božská komedie - námět vychází z bible, putování autora za spásou, poznáním, Bohem, světlem - hl. postavou je sám autor,člověk hrdý, s drsným osudem ve vyhnanství, soudí politickou situaci té doby - má tři části: Peklo, Očistec-Danta provází Vergilius = symbol lidského vědění Ráj: doprovází ho Beatrice = symbol nadpozemské dokonalosti Francesko Petrarca - ovlivnila ho skutečná žena Laura - psal sonety ( znělky) - vliv na Kollára, Vrchlického, Machara, Nezvala Dílo:Canzoiere (zpěvník) Dílo:Sonety Lauře Sonet – znělka, dramatický závěr lyrické poezie Giovanni Boccacio - zakladatel renesanční novely Dílo: Dekameron - obsahuje 100 novel, které tvoří tzv. rámcovou prózu - 10 lidí, kteří utekli před morem, si po 10 dní vypráví příběhy - vystupují zde lidé různých charakterů - nikoho neodsuzuje, pouze se ironicky vysmívá novela – kratší prozaický žánr s překvapivýmobratem v závěru, napínavý děj FRANCIE Francois Villon - první moderní evropský básník, lyrik - tulák, bohém - první prokletý básník (neochoten se smířit se soudobou společností) Dílo:Velký a malý testament (závěť) - popisuje svůj život, který omlouvá svou chudobou Villónská balada – lyrická báseň J. Loukotková – Navzdory básníkům Voskovec a Werich – Balada z hadrů Nezval – 52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida Inspiroval Vrchlického Francois Rabelais Dílo:Gargantura a Pantagruel - satirický román, výsměch středověkým přežitkům - víra v neomezenost lidského poznání ŠPANĚLSKO Miguel de Servantes Saavedra - prožil dobrodužný život - psal verše, dramata, novely, romány Dílo:Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha - hl. postavou je chudý rytíř, který je ovlivněn četbou rytířských románů - žije pouze ve snech, touží obnovit slávu potulného středověkého rytířstva - doprovází ho sluha Sanche Panza, který má smysl pro realitu - po zjištění,že se realita od jeho snů liší, umírá - dívka Dulcinea, kůň Rosinanta - tématikou Cervantese se zabývali i naši umělci: Viktor Dyk – ZmoudřeníDona Quijota Vladislav Vančura – Obraz Dona Quijota Lope de Vega - vytvořil tzv. komedii pláště a meče Dílo:Ovčí pramen, Sedlák svým pánem - komedie, hlavními hrdiny je rytíř, který zesměšňuje - vítězí chudý člověk Tirso de Molina - hl. postavami jsou většinou ženy, které se snaží získat své nevěrné milence - uvedl jako první Don Chuanovské téma do literatury (hledání lásky, ničení lidského štěstí) Dílo: Sevilský svůdce a kamenný most ANGLIE - divadlo – původněse hrálo v hostincích, později začala vznikat divadla William Shakespeare - největší světový dramatik - narodil se ve Statfordu nad Avonem - vytvořil asi 36 her -Shakespearečerpal z anglických dějin i z dějinostatních národů. - čerpal také z kronik a povídek, psal sonety Ranné období- optimismus Komedie:Komedie plná omylů, Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské Historické hry:Richard III., Jindřich VI., Julius Caesar Vrcholné období – do jeho tvorby proniká pesimismus® tragédie Dílo:Romeo a Julie - děj se odehrává ve Veroně, spor Montéků a Kapuletů - boj o právočlověka na život, lásku, samostatné určení osudu Dílo: Mackbeth - o lidské ctižádosti Dílo:Hamlet, kralevic dánský - úvahy o smyslu života, lidské existence -² Býtči nebýt, toť otázka.² Dílo: Othelo - o lidské žárlivosti Dílo:Král Lear Pozdní období – vyjasňujese pesimismus, smiřuje se s osudem Dílo:Zimní pohádka, Bouře V 19. století – J. V. Sládek – přeložiljeho tragédie Goefry Chauecer Dílo:Povídky Casterburské - obraz soudobého anglického života NIZOZEMSKO Erasmus Rotterdamský Dílo:Chvála bláznovství - kritika církve

Témata, do kterých materiál patří