Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Kytice

RTF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (10,6 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu RTF.

Karel Jaromír Erben - Kytice z pověstí národních 1. Tématika I. celková charakteristika díla a)literární druh: lyrickoepický b)literární žánr: balady, ale i pohádka ( Zlatý kolovrat), pověst(Věštkyně), křesťanská legenda (Záhořovo lože) c)obsah: Sbírka 13 baladických básní, kde každá z balad zachycuje příběh ze života, vyjadřující v symbolických obrazech osudové drama lidí. d) téma:hlavní- vina a trest - každá balada je variací na toto téma, po každém provinění vždy následuje trest. Tím je třeba smrt (Vodník, Polednice,..) nebo je vina vykoupena pokáním (Poklad, Svatební košile,..) vedlejší - vztahy matka-dítě (Poklad, Polednice, Dcečina kletba), milostné vztahy (Svatební košile, Zlatý kolovrat,..), život a zvyky na vesnici e)motiv: osud (mnohdy krutě zasahuje do životů lidí) II. Postavy - postavy smířlivě příjímají svůj osud, pokorně snášejí trest za svou vinu. Většinou jsou hrdinkami ženy (kromě balady Záhořovo lože), většinou v roli matek III. Prostředí a)prostředí: venkovské a neurčité, čas objektivní, absolutní a neurčitý b)atmosféra:ponurá, melancholická, tragická, tajemná 2. Kompozice a) Kompoziční principy: epické - časové - chonologický lyrické - gradace b) Spojení tématických částí: těsné (vztah příčiny a následku) Sbírka se původně skládala z 12 balad, kdy spolu básně zrcadlově souvisí (první s poslední, druhá s předposlední atp.) Kytice - Věštkyně - motiv vlastenectví, naděje Poklad - Dceřina kletba - vztah matka dítě, mateřská vina Svatební košile - Vrba - přeměna člověka, milostný vztah, smrt Polednice - Vodník - vztah matka-dítě, vina matek, zásah nadpřirozených bytostí Zlatý kolovrat - Záhořovo lože - důraz na vinu, pokání a vykoupení Štedrý den - Holoubek - motivy štěstí a smutku, lásky a smrti Lilie - později zařazeno do sbírky IV. Vnitřní výstavba děje 1. Kytice - Spíše lyrická, o smrti matky, po které zbydou sirotci. Vnímá jejich žal i ze záhrobí a její mohyla se tak pokryje kvítky (mateřídouškou), aby tak kontaktovala své děti. 2. Poklad - Na Velký pátek se otevřela hora, ukázala své obrovské poklady. Chudá vdova z touhy po zbohatnutí odkládá své dítě, aby si z pokladu odnesla co nejvíce. Porušila tak zákon mateřské lásky, vzápětí následuje trest: drahé kovy se mění v kamení a matka ztrácí dítě. Svou vinu se snaží vykoupit lítostí a pokáním. Dítě jí hora vydá až za rok, opět na Velký pátek. 3. Svatební košile - Dívka prosí o návrat svého milého a dopustí se rouhání. Po modlitbách je její přání vyslyšeno, ale muž se navrací jako oživlá mrtvola. Dívka si toho naneštěstí všímá, až když je zavedena na hřbitov a tam jí muž usiluje o život. Nakonec je díky motlitbám zachráněna. 4. Polednice - Matka nestíhá vařit oběd před nárvatem manžela. Ve stresu na zlobící dítě zavolá Polednici. Ta skutečně přijde. Matka se své dítě snaží chránit objetím, ale když se v poledne vrací otec a Polednice zmizí, zjišťují, že matka ve strachu v objetí dítě udusila. 5. Zlatý kolovrat - Do krásné dívky se v lese zamiluje král. Její macecha však chce toto štěstí pro svou vlastní dceru a společně tak krásnou dívku zabijí a králi podstrčí její sestru. Díky starci z lesa a kouzelnému kolovratu však vyjde prada najevo, zabitá dívka je oživena a dvě podvodnice potrestány. 6. Štědrý den - Dvě sestry jdou podle štedrovečerního zvyku k jezeru, aby poznaly svůj osud. Jedna zahlédne svého milého, druhá kostelní svíce. Do roka je první sestra vdaná, druhá zemře. 7. Holoubek - Žena otrávila svého manžela, ale brzy si našla jiného a vzala si jej. U hrobu prvního muže však sedával holoubek a vrkal do světa pravdu o ženině vině. Ta svou vinu nakonec neunesla a utopila se. 8. Záhořovo lože - Záhoř je loupežník, ale dá se na pokání, když se dozví, že ho po smrti čekají muka v pekle na ohnivém loži. Dočká se odpuštění. (Souvislost s Májem-Vilémem) 9. Vodník - Mladá dívka je polapena vodníkem, když i přes matčiny rady vyrazí k jezeru. Má s ním dítě, ale stejně se jí stýská po domově. Nakonec jí vodník dovolí návštěvu domova, ale dítě musí nechat u něj. Matka však po šťastném shledání nechce dceru pustit zpět a vodník je potrestá - zabije malé dítě. 10. Vrba - Muž se nedokáže smířit s tím, že duše jeho ženy se v noci mění ve vrbu. Žárlivostí vrbu pokácí, ale spolu s vrbou umírá i jeho žena. 11. Lilie - Na hrobě mladé dívky vyrostla lilie. Květina se každou noc měnila v dívku, zamiloval se do ní král a vzali se. Králova matka s tím však nesouhlasila a když král odjel do boje, zahubila jejich dítě. Lilie poté zvadla. Král za to svou matku proklel. 12. Dceřina kletba - Dcera zahubila nemanželské dítě. Uvědomuje si svůj čin a chce za něj pykat na popravišti. Proklíná tam svého svůdce i svou matku za to, že tomu nezabránila. 13. Věštkyně - Vlastenecké ladění, věštba toho, že český národ ožije, až bude potřeba a bude silný a statečný. 3. Jazyk a)útvary jazyka- spíše spisovný, ale používání nářečí, knižních výrazů, b)stylové rozvrstvení slovní zásoby- spisovná slova, citově zabarvená, zdrobněliny, archaismy c)lexikální prostředky- jednoduchý jazyk, prostřědny typické pro lidovou poezii: výrazný rým, přirovnání, epiteton, zdrobněliny, zvukomalba, epizeuxis(opakování), rčení, metafora, personifikace, apostrofy d) syntaktické prostředky - neslovesné věty (podporují dynamičnost), jen nejnutnější popis, popis přírody pomáhá vytvoření nálady, elipsy, inverze, zvolací věty e) textové prostředky - časté dialogy či monology, přímá řeč 4. Okolnosti vzniku díla a)Společensko historický kontext - 3.etapa národního obrození (30.-50.léta 19.století), osou všeho je národ, literatura má pomáhat jeho rozkvětu, má vycházet z pozitivních hodnot, zpracovávání lidové slovesnoti, romantická filosofie, biedermeier, požadavky na vlastenecká díla, důraz na kolektivní hodnoty (vlast, národ, obec, rodina) - kvůli požadavku vlastenectví je Kytice uvedena a zakončena básní oslavující národ (Kytice, Věštkyně), ale i tak byla považována za málo vlasteneckou - Kytice byla psána téměř 20 let, v prvním vydání bylo pouze 12 balad, později byla přidána Lil

Témata, do kterých materiál patří