Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PL - Romantismus

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (115,56 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

ROMANTISMUS literární směr 1. pol. 19. st. – od 30. let, ale také životní postoj historické souvislosti – navazuje na evropské revoluční hnutí – VFR, revoluce r. 1830 v Polsku a ve Francii – nesplnily očekávání nového společenského uspořádání → pocity zklamání, nespokojenosti, buřičství projevy v umění • hudba – F.Chopin, F.Liszt, R.Wagner, P.Čajkovskij, B.Smetana, A.Dvořák • malířství – inspirace dějinami, dramatickými událostmi, tajuplnými, neklidnými místy – Eugene Delacroix, Francisco Goya, Antonín Mánes, Josef Navrátil, Julius Mařák, … • architektura – návrat ke gotice – londýnský parlament, westminsterský palác, angl. venkovská sídla, Hluboká, Lednice, Hrádek u Nechanic, … základní rys – konflikt mezi snem (ideálem) a skutečností, smyslem pro svobodu a nesvobodou znaky • subjektivismus a individualismus • svoboda, nespoutanost, nezávislost, a to i tvůrčí • citovost • revolta proti společnosti • splynutí, harmonie s přírodou • inspirace v historii, hlavně v gotice • specifika hrdiny – často splývá s autorem, mnohdy i životními osudy - postava zjevově nekonvenční – kontrast zla x krásy, dobra x ošklivosti - vyhraněný individualista, osamělý, často vyděděnec společnosti - touží po lásce, ale láska nešťastná či nenaplněná - původ hrdiny nejasný - často tragický konec • specifika prostředí – výjimečné, tajuplné, až hrůzné, dramatické – zříceniny, hluboké lesy, hřbitovy, samoty dělení romantismu • reakční proud – utíká ze společnosti do jiného světa – historie, příroda, fantazie, legendy, lidová tvorba, mytologie, principy lásky • revoluční proud – vyjadřuje aktivní odpor proti společnosti literární formy • epika – povídky, novely, romány • lyrika – intimní, reflexivní • lyricko-epická skladba – poéma – bayernská povídka – dějový základ je protknut lyrickými prvky

Témata, do kterých materiál patří