Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
V.Dyk - Krysař - FILM

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,04 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Viktor Dyk prozaik, dramatik, britský ironik, novinář a publicista buřičské generaceBásník, který vedl spíše intelekt než obrazotvornostAbsolvent právPranýřoval český národní charakterBurcoval ospalé vlastenecké uvědoměníUkládal člověku povinnost pokračovat v díle předkůByl protivníkem Masaryka (Masaryk chce humanitu, Dyk aktivní odpor porobeného státu)Byl uvězněn pro velezradu ve Vídni, pro nedostatek důkazů propuštěnSenátor národně demokratické strany Tvorba se vyznačuje: tragikomickým pojetím životazálibou v paradoxních rýmechsebeironiísubjektivismem Dílo: Sílaživota - sbírka Marnosti – sbírka Poslední rok Lehké a těžké kroky Prosinec Krysař – neoklasicistní novela, osobité zpracování staré německé pověsti o krysaři z města Hameln; romantický milostný motiv, rozpor snu a zkutečnosti Celkovácharakteristika: Novela je volným zpracováním středověké německé (původně saské) pověsti o krysaři z města Hammeln, kterou autor obohatil o romantický milostný motiv a o některé postavy, jež jsou nositeli ideového vyznění díla. V popředí tematického plánu stojí rozpor mezi skutečností a snem, touha po naplnění ideálu spojená s momentem deziluze. Přestože se v próze objevují uvedené romantické motivy či témata, racionální struktura, symetrická vyváženost celé skladby, větná stavba a především tíhnutí k nadčasovému sdělení a nadindividuálnímu řádu svědčí o přítomnosti klasicizujícím prvků, vymezující literárně-historický kontext. Postavy: Kompoziční princip protikladnosti se promítá také do rozvržení postav. Na jedné straně se ocitají hammelnští měšťané, lidé charakterově sice rozporní, ale čitelní. Na straně druhé zůstává samotářský krysař, o jehož identitě nevíme nic bližšího. Nedozvíme se ani jeho jméno ani účel jeho dalšího pobytu ve městě, zbaveného už krys. Dráždivá tajemnost krysaře je také jedním z argumentů konšelů, kteří mu nechtějí vydat mzdu, dokud neprokáže svou totožnost. Náznakovost postavy (jen vnější popis) podtrhuje její symbolickou platnost. Děj a kompozice: Do Hammeln přichází mladý krysař, aby město zbavil přemnožených hlodavců. Konšelé mu však odmítnou zaplatit smluvenou mzdu. Mladík se zamiluje do Agnes, který jeho lásku opětuje. Zmocní se jí ale její bývalý milenec, dlouhý Kristián a dívka – krysařem opuštěná – volí raději dobrovolnou smrt, stávajíc se tak první krysařovou obětí. Nešťastný krysař kouzlem své píšťalky odvádí nevděčné měšťany na dno propasti, kudy má údajně vést cesta do zaslíbené země sedmihradské. Jediným, kdo zůstane a na koho kouzlo krysařovo píšťaly nepůsobí je rybář JÖrgen Sepp, prosťáček, kterého vytrhne nářek nemluvněte. Sepp se vydá hledat ženu, který by se mohla stát dítěti matkou. Dílo vyniká sevřenou kompozicí. Skládá se z 26 krátkých, dějově hutných kapitol. Důkaz na dialogičnost přispívá k dramatičnosti textu, k jeho epické sytosti a významné polarizaci. Kontrastně je vybudován prostor příběhu: „reálné“ město versus „bájné“ okolí. Jazyk a styl: Text se člení do krátkých odstavců. Stylové prostředky – jako je souřadné spojování vět, opakování vět nebo slovních spojení ve vypjatých okamžicích a celková úsečnost – vyvolávají zvláštní atmosféru plnou náznaků a napětí. Tím přibližuje dílo žánrů básnické epiky. K interpretační bohatosti přispívají zdánlivě prosté symboly (píšťala, růže, hora). Generace buřičů na přelomu století vstoupili do literaturygenerace spojená s anarchistickou orientacívůdčí osobností byl Stanislav Kostka Neumannk hnutí patřili Fráňa Šrámek, Karel Toman, J. Hašek, M. Majerová, J. Mahen a R. Těsnohlídeksbližoval je radikalismus, bohémský život, revolta, atentáty, existenční nezajištěnost a sociální postavení, ale i shodné dobové prožitky (politické, kulturní, literární)velký význam měl časopis NOVÝ KULT (od Neumanna)později se každý snažil po svém vyjádřit nespokojenost se společenskými poměry (Toman přilnutí k rodné zemi,Šrámek vitalismus,Neumann satanismus,Bezruč sociální poezie,Dyk a Gellersatira) Mezi znaky archaismu patří: spolupráce s dělníkyodmítnutí autority státu a marxismus (je podle nich příliš umírněný)individualismusutopický socialismussvoboda jedincepropagace volné láskyemancipace ženy, její vymanění z falešné morálky a hospodářské závislosti na mužiodpor k maloměšťáctví a provincionalismusantimilitarismus Stanislav Kostka Neumann Dílo: ;Rudé zpěvy Láska Srdce a mračna Fráňa Šrámek Dílo:Modrý a rudý – anarchistická poezie, satira Stříbrný vítr - román Křižovatky - román Karel Toman Dílo:Torzo života Melancholická pouť Sluneční hodiny

Témata, do kterých materiál patří