Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
RUCHOVCI A LUMÍROVCI

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (89 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Maturitní otázka číslo 10 RUCHOVCI A LUMÍROVCI SVATOPLUK ČECH ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ LADISLAV QUIS JOSEF VÁCLAV SLÁDEK JAROSLAV VRCHLICKÝ JULIUS ZEYER Literatura 70. a 80. let - české země stále patří pod Rakousko, zahraniční politika je orientována hlavně na Francii, a to až do 1.republiky - vzkvétá průmysl a hospodářství (vznikají továrny a s nimi i nová vrstva dělníci) - stoupá význam měšťanstva - kultuře se daří - vzniká ve velkém množství (a to hlavně po té kvantitativní stránce) - různé směry a školy RUCHOVCI (= škola národů) - nazývají se dle„Almanachu Ruch“z roku 1868 - 20 příspěvků, ale až na dva autory se jedná o lidi, kteří se literatuře dále nevěnovali (byli to především studenti, lékaři aj.), kvalita příspěvků je proto velmi sporná, důležité ale bylo jejich společenské hledisko - redigoval je J.V.Sládek (byl šéfredaktorem), později se však stal Lumírovcem - jejich program: Osvobození člověka od cizích vlivů (hlavně od německých) Zájem o český národ Historismus (hlavně česká historie) Zájem o venkov a lid Výchova k vlastenectví - žánry: převládala poezie - politická, vlastenecká, určená k deklamaci (sborové recitaci), v této době byl básník tribunem lidu (ten který káže) SVATOPLUK ČECH (1846 – 1908) - nejvýznamnější Ruchovec, narodil se ve vesnici Ostředek (u Benešova) jako první z šestnácti dětí, jeho otec byl správcem statku (on sám miloval českou literaturu) - vystudoval práva a stal se advokátním koncipientem, poté pracoval jako novinář, byl 20 let šéfredaktorem „Květy“ - byl introvert, samotář, starý mládenec, žil v ústraní, odmítal čestná uznání, jediné co přijal bylo v roce 1908 pojmenování „Čechova mostu“ v Praze - žil v Tróji, na Vinohradech, ale i v Obříství u Mělníka - je pochován na Vyšehradě poesie: a) lyrika „Nové písně“ „Jitřní písně“ „Písně otroka“ - roku 1895 vyšly 24x/rok, popisuje zde otroky, kteří dřou na plantážích, otrok je zde symbolem porobeného českého člověka pod tlakem Rakouska, alegorická sbírka - všechny byly určeny k deklamaci, jedná se o vlasteneckou a politickou lyriku - pro dnešního čtenáře je ale čitelnější Čechova epika b) epika „Husita na Baltu“ - příspěvek do almanachu „Ruch“, téma husitské spanilé jízdy „Žižka“ „Adamité“ „Roháč na Sionu“ „Václav z Michalovic“ - doba po Bílé hoře, o chlapci, kterého vychovávali Jezuité, později se dozví, že jeho otec byl jedním z popravených na Staroměstském náměstí, vzbouří se proti Jezuitům „Evropa“ „Slávie“ - alegorie - na Evropě se plaví příslušné evropské národy, které nejsou jednotné a tak se loď potopí - na lodi „Slávie“ se plaví jen Slované, pod vedením Rusa se loď zachrání, je zde vyjádřena myšlenka všeslovanské vzájemnosti „Hanuman“ - o opičím králi, který se dostane do civilizované společnosti - nakonec uteče, vrací se mezi opice a chce vybudovat stejnou společnost - zjištění jak je lidská civilizace špatná, lidská zášť.. „Ve stínu lípy“ - rámcová kompozice, venkované se každý večer schází a vypráví si příběhy (humorné i tragické) „Lešetínský kovář“ - o venkovském kováři, který se vzbouří proti Němci, který si tam chce vystavět velkovýrobu, kovář nakonec zahyne Próza: „Pravý výlet pana Broučka do Měsíce“ „Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do patnáctého století“ - je tvůrcem tzv. „broučkiád“ = prozaické texty, jehož hlavní postavou je Matěj Brouček ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ (1847 – 1926) -patří také mezi Ruchovce, vlastním jménem Alžběta Pechová - byla přítelkyní Karolíny Světlé, ve stáří se o ni starala - angažovala se v emancipovaném hnutí (ŽVS), redigovala „Ženské listy“ - založila 1.školu pro dívky v Rakousku-Uhersku - gymnázium „Minerva“ (název od bohyně moudrosti v Římě) - psala především milostnou a přírodní lyriku, v dnešní době již nepodstatné „Z máje žití“(milostná) „Ze Šumavy“ „Hubička“ „Tajemství“ „Čertova stěna“ - libreta - vše zhudebnil Bedřich Smetana - také překládala z AJ,RJ (a dalších jazyků, např. i z polštiny) LADISLAV QUIS (1846 – 1913) - básník, který psal přírodní a vlasteneckou lyriku, napodoboval S.Čecha (např.svou deklamovací poezií) „Z ruchu“ (vlastenecká poezie) LUMÍROVCI (= škola kosmopolitní) - název dle časopisu„Lumír“, který však vycházel i před a po nich - jejich program: povznesení české literatury na světovou úroveň inspirace světové literatury překládání světové literatury do českého jazyka umělecká svoboda rozšíření výběru témat a forem - žánry: poezie převažuje nad prózou, ale ne už tak markantně, není zde rétorická ani vlastenecká poezie - převažuje milostná a osobní poezie, ale i próza JOSEF VÁCLAV SLÁDEK (1845 – 1912) -pocházel ze Zbiroha (STŘ / Z Čechy) - jeho otec by zedníkem, po celý život žil v Praze, ale venkov na něj měl velký vliv - nedostudoval FFUK - ve 23 letech redigoval „Ruch“, poté musel odjet do USA (pro své protirakouské řečnění) na 2 roky - naučil se anglicky - překládal, v USA pracoval jako dělník, na plantážích a do Čech zasílal cestopisné črty a reportáže - po návratu do Čech se stal profesorem angličtiny na Obchodní akademii v Preslově ulici - redigoval „Lumír“, stal se Lumírovcem - byl 2x ženatý (první manželka mu zemřela při porodu, se druhou prožil spokojené manželství) - posledních 12 let strávil na vozíku, zemřel ve Zbirohu - je pochován na Vyšehradě - tvořil : poezii, poezii pro děti (je považován za zakladatele tohoto žánru), překládal „Básně“ - tragická smrt manželky, Amerika, rodina „Jiskry na vodě“ - obdiv k Americe, modernost, osobní svoboda, kritika vztahu Američanů k Indiánům „Světlou stopou“ - většinou epické, sociální balady, žánrové obrázky „Sluncem a stínem“ - v životě jsou oba okamžiky, i ty stinné je třeba přijímat „Selské písně“ - vrací se zde do svého rodného kraje, vypravěčem je sedlák „České písně“ - vlastenecká lyrika „V zimním slunci“ - bilanční poezie, snaha o vyrovnávání se s nemocí „Za soumraku“ - styl : melodie, rytmus, citlivost „Léthé a jiné básně“ - meditace o smyslu života, vyrovnávání se s pocity marnosti Pro děti: „Zlatý máj“ „Skřivánčí písně“ „Zvony a zvonky“ - básničky: „Lesní studánka“ „Žežulka“

Témata, do kterých materiál patří