Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
DAS2-Obecné pojmy

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (521,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Obecné pojmy MAC adresa Fyzická adresa MAC = Media Access Control Slouží k adresaci 48-bitová adresa (např. 00-00-64-65-73-74) Je svázána se síťovým adaptérem připojujícím zařízení do sítě První tři oktety označují výrobce Zbývající tři oktety zajišťují unikátnost MAC adresy K zápisu se používá nejčastěji hexadecimální číslo Relaci mezi registrovanými výrobci a přidělenými čísly lze najít např. v RFC 1700 IP adresa Slouží k zajištění unikátnosti adresy uzlu v rámci celé sítě nezávislé na typu protokolu Vyjadřuje se ve formátu jednobytových čísel oddělených tečkami x.x.x.x, například 192.26.31.64 K zápisu se používá hlavně dekadické číslo Vztahuje se k síťovému adaptéru (rozhraní) Dělí se na adresu sítě a adresu počítače 192 . 26 . 31 . 64 Adresa sítěadresa počítače v dané síti (síťová část adresy)(host část adresy) Rozdělení adres do tří hlavních tříd Adresy zakázané pro adresaci hostů 127.0.0.0, 127.0.0.1 loopback adresy určeny k testovacím účelům pro síťový software Síťové adresy adresy, jejichž host část obsahuje samé nuly jsou používány IP protokolem ke správnému směrování paketů mezi sítěmi Broadcast adresy Jejich host část obsahuje samé jedničky Používají se k hromadnému rozesílání paketů Adapter- hardware, typicky interfejsová karta, instalovaná v počítači, připojující další hardware nebo zařízení. Broadcast -všesměrové vysílání - služba doručování paketů, kdy všechny uzly sítě obdrží kopii rámce, určeného pro toto všesměrové vysílání. Ethernet-přenosová technologie lokálních sítí (LAN), vyvinutá firmou Xerox v roce 1976. Původní přenosová rychlost byla 10 Mb/s, dnes i 100 Mb/s (Fast Ethernet) a 1000 Mb/s (Gigabit Ethernet). Používá logickou sběrnicovou topologii, přístupovou metodu CSMA/CD a širokou škálu kabelů. Je definován sadou standardů IEEE 802.3. Host-počítač připojený do sítě. Na rozdíl od síťového uzlu (node) označuje počítačový systém, kdežto uzel označuje jakýkoliv síťový systém, včetně směrovačů, komunikačních serverů atd. Internetworking -obecný termín označující oblasti propojování sítí,tzn. procedury, technologie a produkty. Modem-zařízení pro datovou komunikaci po analogových telefonních obvodech, provádějících modulaci a demodulaci signálu. NIC -Network Interface Card. Síťový adaptér (hardware), instalovaný v pracovní stanici nebo serveru, umožňující komunikaci po síti (též network interface board, adapter, controller). Peer-to-peer -přímá komunikace mezi síťovými uzly (bez potřeby serveru nebo jiného host systému). RJ-45 -modulární 8-pinový konektor používaný v počítačových sítích pro čtyři kroucené 2-páry (UTP). Server- zařízení poskytující v síti specifické služby.File server – souborový server, umožňující sdílení souborů.Print server – tiskový server, umožňující tisk na sdílených tiskárnách.Routing server – směrovací server propojující uzly a sítě s různými protokoly.Gateway server – propojující uzly a sítě s různými architekturami, provádějící konverzi protokolu atd. http://www.svetsiti.cz/slovnik.asp?Chr=A Bandwith (šířka pásma, přenosová rychlost) množství informace, přenesené za jednotku času jednotka – bit za sekundu – bps (kbps, Mbps, Gbps) Propustnost udává skutečně naměřenou přenosovou rychlost v určitou denní dobu, použitím udané internetové trasy, po dobu načtení informace dané velikosti

Témata, do kterých materiál patří

Podobné materiály