Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Kupní smlouva

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Kupní smlouva Smluvní strany Obchodní jméno se sídlem COPY CENTRUM, spol s.r.o.DIČ: 125 - 50853865 Komenského 733, Týn nad VltavouIČO: 508 538 65 608 450 449č.účtu:XXXXXXXXXX/XXXX zastoupená: Jméno Příjmení, Ulice č.p., Město, r.č. XXXXXX/XXXX, tel.: XXXXXXXXX dále jen prodávající a Obchodní jméno se sídlem Auta Tábor,spol s.r.o.DIČ:110-46679545 Měřická 1983, TáborIČO: 466 795 45 361 208 159 č. účtu:XXXXXXXXXX/XXXX zastoupená: Jméno Příjmení, Ulice č.p., Město, r.č. XXXXXX/XXXX, tel.: XXXXXXXXX dále jen kupující uzavírají ve smyslu obchodního zákoníku tuto smlouvu: Předmětem této kupní smlouvy je ojeté motorové vozidlo: Tovární značkaVolkswagenSPZCBT 26-60 TypPassat 35 I 2.0 CLč.karoserieWVWZZZ31ZPE037792 Rok výroby1992č.motoru137912 Stav km195000 Kupující prohlašuje, že byl před uzavřením smlouvy řádně seznámen se záznamy technického stavu vozidla, seznámil se s obsahem technického průkazu a bylo mu umožněno, aby se osobně přesvědčil o jeho technickém stavu, zejména zkušební jízdou. Současně s tímto stvrzuje převzetí stejnopisu záznamu o prohlídce technického stavu uvedeného vozidla, který je nedílnou součástí této smlouvy, a prohlašuje, že zjištěný technický stav a vlastnosti předmětného vozidla jsou v souladu s údaji v záznamu. Smluvní cena prodávaného vozidla činí: 130000 Kč, slovy: jednosto třicet tisíc korun českých. Platba bude provedena v hotovosti při podpisu smlouvy. Odpovědnost za případné vady se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku, přičemž prodávající neodpovídá za vady vzniklé použitím nebo opotřebením. Prodávající je povinen zajistit odhlášení vozidla z evidence do 21 pracovních dnů od data převzetí vozidla novým majitelem. Kupující současně s vozidlem uvedeným v čl.I přebírá tyto doklady: technický průkaz k vozidlu, osvědčení o technickém průkazu, doklad o zaplacení zákonného pojištění odpovědnosti za škody z provozu motorových vozidel,originální klíče od vozidla v počtu 2 ks. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, jeden obdrží kupující a jeden prodávající. Dne: 17.11.2002 Prodávající:Jméno PříjmeníKupující:Jméno Příjmení

Témata, do kterých materiál patří