Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Nestacionární magnetické pole

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (41,67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

18.Teoretická otázka - Nestacionární magnetické pole ľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľ 1) ZÁKLADNÍ POJMY - nestacionární MP = proměnné magnetické pole - zdroje NMP- pohybující se částice s nábojem - pohybující se proudovodič - pohybující se magnet - časově proměnné el. pole -magnetický indukční tok - vektorová veličina charakterizující NMP -a - úhel svíraný normálou plochy aB - pro zkoumání NMP je důležitá časová změna magnetického indukčního tokuDF/Dt (může nastat změnou S,B,a) 2) ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE - pokud elektrické pole vyvolává pole magnetickéŢ pole magnetické může vyvolávat pole elektrické - nestacionární magnetické pole vyvolává ve vodiči (v cívce)indukované napětí a v uzavřeném obvoduindukovaný proud -Faradayův zákon elektromagnetické indukce: Indukované elektromotorické napětí je rovno záporně vzaté derivaci magnetického indukčního toku podle času. - indukované napětí na koncích přímého vodiče délky l pohybujícího se rychlostí v v HMP: - směr indukovaného proudu řeší Lenzův zákon: Indukovaný proud působí svými účinky proti změně, která ho vyvolala. - Foucaltovy proudy- NMP indukuje el. proud v tzv. masivních vodičích (desky, hranoly,..)Ţ tzv. vířivé Foucaltovy proudy - využití - el. brzda - užití v elektroměrech - škodlivost - energie se mění v teplo 3) VLASTNÍ INDUKCE - prochází-li cívkou časově proměnný proudŢ mění se magnetické pole cívkyŢ mění seFŢ v cívce se indukuje napětí a proud - působí proti proudu, který ho vyvolalŢ cívka má zdánlivě velký odpor =vlastní indukce cívky - proF v cívce platí: - L - indukčnost cívky (charakterizuje cívku); [L]=H (henry) - indukčnost válcové jednovrstevnaté cívky délky l a průřezu o obsahu S: - pro elektromotorické napětí v cívce pak platí: -proud v obvodu je pak dán podílem celkového elektromotorického napětí a celkového odporu: 4) ENERGIE MAGNETICKÉHO POLE CÍVKY

Témata, do kterých materiál patří