Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Předmět Fyzika (FYZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FYZ - Fyzika.

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
1. Historický vývoj živočišné říše Neznámý 04.05.2018 15:14 2
Atomové jádro Neznámý 28.03.2018 10:59 0
Časová smyčka (časový paradox) Neznámý 25.04.2018 19:26 1
Černobyl Neznámý 30.07.2018 22:11 0
Četba - Černé díry; Reithův cyklus přednášek pro BBC Seminárky, referáty 29.06.2020 23:53 0
Četba - Pan Tompkins v říši divů Seminárky, referáty 29.06.2020 23:53 0
Četba - Vesmír v kostce Seminárky, referáty 29.06.2020 23:55 0
Chemické zdroje napětí Neznámý 21.03.2021 15:56 0
Dcery Marie Curie Sklodowské - Irène a Ève Seminárky, referáty 02.08.2018 14:57 2
Děje v plynech Neznámý 28.03.2018 10:59 7
desktop Neznámý 04.05.2018 15:14 0
desktop Neznámý 04.05.2018 15:15 0
Dynamika Neznámý 04.05.2018 15:15 6
Dynamika hmotného bodu Neznámý 28.03.2018 10:59 3
Elektrický náboj a elektrické pole Neznámý 04.05.2018 15:15 4
Elektrický náboj a elektrické pole Neznámý 04.05.2018 15:16 1
Elektrický proud Neznámý 04.05.2018 15:15 1
Elektrický proud v kapalinách - teorie Zápisky z hodin 24.10.2020 00:07 1
Elektrický proud v plynech a ve vakuu Neznámý 28.03.2018 10:59 0
Elektrodynamika Neznámý 28.03.2018 10:59 0
Elektromagnetické kmitání a vlnění Neznámý 28.03.2018 10:59 1
Elektromagnetické záření Neznámý 28.03.2018 10:59 0
Elektrostatika Neznámý 28.03.2018 10:59 0
Energie hmotného bodu Neznámý 28.03.2018 10:59 0
Fyzika - skripta Neznámý 28.03.2018 10:59 2
Fyzika atomového obalu Neznámý 28.03.2018 10:59 0
Fyzikální principy zaznamenávání a přenosu obrazu - Holografie Neznámý 28.03.2018 10:59 0
Gravitační pole Neznámý 28.03.2018 10:59 7
Historie letadel - Referát Neznámý 10.04.2018 11:56 0
Holografie - referát Neznámý 28.03.2018 10:59 0
Isaac Newton Neznámý 27.04.2018 19:49 0
Jaderná fyzika - zápisky Neznámý 26.05.2020 13:59 0
Jednotky Neznámý 04.05.2018 15:15 1
Kinematika Neznámý 04.05.2018 15:15 1
Kinematika hmotného bodu Neznámý 28.03.2018 10:59 1
Kmity a vlnění Neznámý 28.03.2018 10:59 0
Kvantová fyzika - fotoelektrický jev, Comptonův jev, dualismus vlna-částice, heisenbergova relace neurčitosti, princip laseru Neznámý 28.03.2018 10:59 1
Laboratorní práce č Neznámý 13.09.2018 13:37 1
Laboratorní práce-smykové tření Neznámý 17.10.2020 16:15 0
Laboratorní práce-určování hustoty kovového válečku Neznámý 17.10.2020 16:15 0
Letadla - Referát Neznámý 10.04.2018 11:56 2
Marie Curie Sklodowská Seminárky, referáty 30.05.2018 18:49 0
Marie Curie Sklodowská Neznámý 28.04.2018 21:18 1
Mechanické kmitání a vlnění Zápisky z hodin 24.10.2020 00:06 1
Mechanika Neznámý 04.05.2018 15:15 26
Mechanika kapalin a plynů Neznámý 28.03.2018 10:59 2
Měření indexu lomu - laboratorní cvičení Neznámý 28.03.2018 10:59 0
Molekulová fyzika a termodynamika Neznámý 04.05.2018 15:16 0
Molekulová stavba kapalin Neznámý 28.03.2018 10:59 5
Molekulová stavba látek Neznámý 28.03.2018 10:59 0
Motory - referát Neznámý 10.04.2018 11:56 0
Nestacionární magnetické pole Neznámý 28.03.2018 10:59 0
Optické soustavy a optická zobrazení Neznámý 28.03.2018 10:59 8
Optika Zápisky z hodin 24.10.2020 00:07 0
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně - referát Seminárky, referáty 28.03.2018 10:59 0
Prezentace na téma Druhy jaderných zařízení Neznámý 26.05.2020 13:59 2
Prezentace na téma Jaderné katastrofy Neznámý 26.05.2020 13:59 0
Prezentace na téma Vysílání zvířat do vesmíru Neznámý 26.05.2020 13:59 1
Projekt - Fyzika fotoaparátu Seminárky, referáty 29.06.2020 23:54 0
Projekt - Vývoj počasí Neznámý 29.06.2020 23:53 0
Referát - Výbuch jaderných bomb v Hirošimě a Nagasaki Neznámý 29.06.2020 23:54 0
Referát - Výbuch jaderných bomb v Hirošimě a Nagasaki (fotoprezentace) Neznámý 29.06.2020 23:54 0
Referát - Život a dílo Jamese Watta (fotoprezentace) Neznámý 29.06.2020 23:54 0
Referát - Život a dílo Jamese Watta (text) Neznámý 29.06.2020 23:54 0
Sluneční soustava Neznámý 28.03.2018 10:59 1
Stacionární magnetické pole Neznámý 28.03.2018 10:59 0
Střídavý proud Neznámý 28.03.2018 10:59 8
Struktura a vlastnosti pevných látek Neznámý 27.02.2018 15:33 4
Struktura a vlastnosti pevných látek Neznámý 28.12.2017 11:51 2
Struktura a vlastnosti pevných látek Neznámý 28.03.2018 10:59 0
Tématické okruhy k přijímací zkoušce z fyziky na DFJP Univerzity Pardubice Neznámý 28.03.2018 10:59 0
Tepelné motory Neznámý 28.03.2018 10:59 1
Termodynamika Neznámý 27.02.2018 15:29 0
Termodynamika Neznámý 28.03.2018 10:59 1
Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická - Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z fyziky na DFJP Univerzity Pardubice (příklady - 1. část) Neznámý 28.03.2018 10:59 0
Univerzita Pardubice Fakulta Chemicko-technologická - Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z fyziky na DFJP Univerzity Pardubice (příklady - 2. část) Neznámý 28.03.2018 10:59 1
Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická - Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z fyziky na DFJP Univerzity Pardubice (příklady - 3. část) Neznámý 28.03.2018 10:59 2
určení průměru molekuly kys.olejové-laboratorní práce Neznámý 17.10.2020 16:15 0
Vedení elektrického proudu v polovodičích a v kapalinách Neznámý 28.03.2018 10:59 2
Vlastnosti světla Neznámý 28.03.2018 10:59 0
Vlnová délka Zápisky z hodin 24.10.2020 00:07 0
Vybrané kapitoly ze středoškolské fyziky - Pro přípravný kurz k přijímacím zkouškám z fyziky na DFJP Univerzity Pardubice - Dynamika pohybu hmotného bodu Neznámý 28.03.2018 10:59 0
Vybrané kapitoly ze středoškolské fyziky - Pro přípravný kurz k přijímacím zkouškám z fyziky na DFJP Univerzity Pardubice - Elektřina a magnetizmus Neznámý 28.03.2018 10:59 0
Vybrané kapitoly ze středoškolské fyziky - Pro přípravný kurz k přijímacím zkouškám z fyziky na DFJP Univerzity Pardubice - Mechanika tuhého tělesa Neznámý 28.03.2018 10:59 0
Vybrané kapitoly ze středoškolské fyziky - Pro přípravný kurz k přijímacím zkouškám z fyziky na DFJP Univerzity Pardubice - Stejnosměrný elektrický proud Neznámý 28.03.2018 10:59 0
Vybrané kapitoly ze středoškolské fyziky - Pro přípravný kurz k přijímacím zkouškám z fyziky na DFJP Univerzity Pardubice - Úvod, fyzikální veličiny Neznámý 28.03.2018 10:59 1
Vybrané kapitoly ze středoškolské fyziky - Pro přípravný kurz k přijímacím zkouškám z fyziky na DFJP Univerzity Pardubice - Základy termiky a termodynamiky Neznámý 28.03.2018 10:59 0
Základní poznatky astrofyziky a základy speciální teorie relativity (STR) Neznámý 28.03.2018 10:59 2
Změny skupenství Neznámý 28.03.2018 10:59 0
ZP-Posudek-studenta-gymnazia-na-specialni-teorii-relativity Seminárky, referáty 29.06.2020 23:41 0
Zvuk, vlnění Neznámý 17.06.2018 14:03 1