Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Stacionární magnetické pole

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (87.34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

17. Teoretická otázka - Stacionární magnetické pole

ľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľ

1) ZÁKLADNÍ POJMY

- magnetické pole - prostor, ve kterém působí magnetické síly

- vytvářeno vodiči s proudem nebo magnety

- vlastní magnetické pole má i Země

- způsobuje magnetické síly (přitažlivé i odpudivé)

- stacionární magnetické pole - velikost charakteristických veličin (magnetické indukce) se nemění

- magnetické indukční čáry - slouží k popisu pole

- uzavřené orientované křivky

- tečny v mají směr velmi malé magnetky umístěné v určitém bodě

- severní pól magnetky určuje orientaci indukčních čar

- permanentní magnet - trvale zmagnetované těleso, v jehož okolí vzniká magnetické pole

- má dva póly - severní (N) a jižní (S)

- nesouhlasné póly se přitahují, souhlasné odpuzují

- magnetické pole Země - Země je jeden velký permanentní magnet

- funkce magnetky - magnet volně otáčivý podle svislé osy

- konec směřující k severnímu pólu nazýváme severní pól magnetky

- magnetická deklinace = odchylka osy magnetky od poledníkového směru ( jižní magnetický pól leží na severní polokouli × ne přímo na severním magnetickém pólu)

- magnetická inklinace = odchylka osy magnetky od vodorovného směru (magnetický pól leží hluboko pod povrchem)

- vliv - některé předměty (kolejnice, radiátory,...) se stávají permanentními magnety

- magnetické pole v okolí vodičů s proudem

- 1920 - H. Ch. Oersted

- je vytvářeno pohybujícím se elektrickým nábojem Ţ spolu s elektrickým polem vzniká pole elektromagnetické

- orientaci indukčních čar určují Ampérova pravidla pravé ruky:

pro přímý vodič:

Ukazuje-li při uchopení vodiče pravou rukou palec dohodnutý směr proudu, pak prsty ukazují směr indukčních čar.

pro cívku:

Pravou ruku položíme na cívku tak, aby pokrčené prsty ukazovaly dohodnutý směr proudu. Palec pak ukazuje směr indukčních čar v cívce. (severní pól)

2) MAGNETICKÁ INDUKCE

- charakterizuje magnetické pole a jeho účinky na proudovodič

- vektorová veličina - má směr tečny k indukční čáře a shodnou orientaci

- zavádí se pomocí magnetické síly, která působí na proudovodič v HMP

Fm...magnetická síla působící na vodič

I......proud procházející vodičem

l.......aktivní délka vodiče

α.....úhel, který svírá směr magnetické indukce a el. proudu

- směr magnetické síly určuje Flemingovo pravidlo levé ruky:

Položíme-li levou ruku na vodič tak, aby magnetické indukční čáry vstupovaly do dlaně a prsty ukazovaly dohodnutý směr proudu ve vodiči, pak odtažený palec ukazuje směr magnetické síly.

- vzájemné silové působení dvou rovnoběžných vodičů s proudem:

l....délka vodičů, na které působí síla

μ...permeabilita prostředí

μ0...permeabilita vakua (μ0 = 4π⋅10-7 H⋅m-1)

μr....relativní permeabilita

Témata, do kterých materiál patří