Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Molekulová stavba kapalin

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30.71 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

9. Teoretická otázka - Molekulová stavba kapalin

ľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľ

1) POVRCHOVÁ VRSTVA KAPALINY

- kapaliny jsou tekuté Ţ nestálost tvarů

- částice kapaliny kmitají kolem rovnovážných poloh

- částice na sebe navzájem působí přitažlivými silami

- povrchová vrstva kapaliny - chová se jako pružná blána

- sféra molekulového působení - oblast v okolí molekuly - rm = 10-9 m

- povrchová vrstva - vrstva molekul do vzdálenosti rm od povrchu

- povrchová energie E - je jednou ze složek vnitřní energie

- u molekuly na povrchu převažují síly dovnitř kapaliny Ţ molekula v povrchové vrstvě má větší potenciální energii

- změní-li se povrch kapaliny, změní se i povrchová energie

- σ - povrchové napětí kapaliny [σ]=N⋅m-1

- závisí na druhu kapaliny (MFChT)

- s rostoucí teplotou klesá

- kapalina daného objemu má snahu mít co nejmenší energii Ţ minimální S Ţ kulový povrch

- povrchová síla - mýdlová blána zvedá příčku silou F

- při zvednutí příčky o ∆x:

∆E = σ⋅∆S = σ⋅2⋅∆x⋅l (blána má dva povrchy)

W = F⋅∆x

σ⋅2⋅∆x⋅l = F⋅∆x

- povrchová síla závisí na délce okraje povrchové blány

2) JEVY NA ROZHRANÍ PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY; kapilarita

- povrch kapaliny v nádobě může být dutý (vypuklý) - kapalina smáčí (nesmáčí stěny nádoby)

- způsobeno silovým působením mezi kapalinou a stěnami nádoby

smáčí (F směřuje ven) nesmáčí (F směřuje dovnitř)

- ϑ (théta) - stykový úhel

- kapilární tlak - v kapilárách, kapkách a bublinách způsobuje zakřivení povrchu nenulovou výslednici povrchových sil ( kolmá na povrch kapaliny)

- R...poloměr kulové plochy

- pro bublinu - pk = 4⋅σ/R

- kapilární tlak způsobuje stoupání (klesání) hladiny

stoupání - kapilární elevace klesání - kapilární deprese

- pk = ph Ţ 2⋅σ/R = h⋅ρ⋅g Ţ h = 2⋅σ/R⋅ρ⋅g

3) TEPLOTNÍ OBJEMOVÁ ROZTAŽNOST KAPALIN

- objem většiny kapalin se s rostoucí teplotou zvětšuje:

- β - součinitel teplotní objemové roztažnosti kapalin

- se změnou objemu se mění i hustota:

Témata, do kterých materiál patří