Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Energie hmotného bodu

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33,48 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

3.Teoretická otázka - Energie hmotného bodu ľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľ 1) MECHANICKÁ PRÁCE - mechanická práce-charakterizuje přenost nebo přeměnu energie - mechanická práce vykonaná silou F na dráze d je dána vztahem: a....úhel mezi vektorem rychlosti a směrem síly - je skalární veličinou - na pracovním diagramu ( F=f(s) ) odpovídá ploše pod křivkou 2) VÝKON - je definován vztahem: - pro práci tedy můžeme odvodit: W=P×tŢ [W]=W×s (používají se její násobky kWh=3,6×105Ws) - dále platí: 3) MECHANICKÁ ENERGIE - veličina energie charakterizujestav soustavy (stavová veličina) - potenciální a kinetická energie se souhrnně nazývajímechanické energie -kinetická energie Ek- charakterizuje pohybový stav HB vzhledem k IVS - skalární veličina - vzhledem k různým VS je různá - potenciální energie Ep-tíhová potenciální energie - k určení je vždy nutné zvolitnulovou hladinu potenciální energie- pro ni je Ep= 0 J (většinou volíme povrch Země) -ekvipotenciální plochy- místa se stejnou Ep - je určena prací vykonanou tíhovou silou při přemístění HB do místa s nulovou Ep(je lhostejné po jaké dráze) 4) zákony zachování v mechanice hmotných bodů - při všech mechanických dějích v izolovaných soustavách musí platí: a) zákon zachování energie - ZZE Celková energie izolované soustavy (tj. všechny formy energie v soustavě) je stálá. - zvláštním případ ZZE - zákon zachování mechanické energie b) zákon zachování hybnosti - ZZH c) zákon zachování hmotnosti 5) rázy -srážky dvou nebo více těles -ráz dokonale pružný- nenastává trvalá deformaceŢplatí ZZ hybnosti i ZZ mech. energie -př: kulečníkové koule -pro dokonale pružný ráz těles 1 a 2 můžeme odvodit: v1 + u1 = v2 + u2 (v - rychlosti těles před rázem, u - rychlosti těles po rázu) - ráz dokonale nepružný- nastává trvalá deformaceŢplatí pouze ZZ hybnosti - př: srážka aut

Témata, do kterých materiál patří