Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Termodynamika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16.56 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

VZÁJEMNÉ PŮSOBENÍ TĚLES

 • vzájemné působení těles se projevuje silami

 • síla = vektorová fyzikální veličina, která způsobuje:

 1. Deformaci tělesa

 2. Změnu pohybového stavu tělesa

→ deformační a pohybové účinky síly

nás budou v této kapitole zajímat pouze pohybové účinky síly

Pohybové účinky síly se projevují:

a)při vzájemném dotyku těles

b) prostřednictvím silových polí

SETRVAČNOST

 • v mechanice můžeme setrvačnost popsat jako schopnost tělesa neměnit směr ani rychlost posuvného pohybu vůči inerciální vztažné soustavě

příklady: pásy v autě, vytřepávání prachovky, roztočením kelímku na provázku, výtah

ZÁKON SÍLY

Začne-li na těleso v inerciální soustavě působit silou jiné těleso, změní se pohybový stav daného tělesa. Těleso se bude pohybovat se zrychlením.

→ těleso je v klidu nebo pohybu rovnoměrném přímočarém

pokud ostatní tělesa silově působí → změní se pohybový stav tělesa (těleso se začne pohybovat s určitým zrychlením)

Příklady: když upustím klíče na zem, vozík na vozíčkové dráze

HYBNOST

 • Hybnost tělesa je vektorová fyzikální veličina definovaná jako součin hmotnosti a okamžité rychlosti hmotného bodu

 • Impuls síly je roven změně hybnosti

 • Hybnost charakterizuje pohybový stav tělesa v dané vztažné soustavě

AKCE A REAKCE

Každá dvě tělesa na sebe vzájemně působí stejně velkými silami opačného směru (jedné síle se říká akce, druhé reakce). Akce a reakce současně vznikají a současně zanikají.

Příklady: Sedím na židli, vystupuju z loďky, kulečník

SMYKOVÉ TŘENÍ A VALIVÝ ODPOR

 • je fyzikální jev, který vzniká při posouvání (smýkání) jednoho tělesa po povrchu jiného tělesa

 • Nerovnosti povrchů při posouvání těles na sebe vzájemně narážejí, deformují se a obrušují. Tak vzniká třecí síla , jejíž působiště je na stykové ploše obou těles a jejíž směr míří vždy proti směru rychlosti tělesa

Užitečné tření: pohodlná chůze, brzdění pohybu, používání pilníků, brusek, řemenic, …

Nežádoucí tření: brzdění pohybu, opotřebovávání pneumatik a obuvi, nežádoucí zahřívání částí strojů, …

 • Závisí na kvalitě povrchů, tlakové síle

 • Nezávisí na rychlosti

VALIVÝ ODPOR

 • Valivý odpor vzniká vždy, když se těleso kruhového průřezu (válec, koule, …) valí po pevné podložce

Příklady: válení těsta, válení válce po podlaze..

DOSTŘEDIVÁ SÍLA

 • je síla, která má směr do středu křivosti trajektorie tělesa při křivočarém pohybu

 • udržuje těleso na kruhové trajektorii

INERCIÁLNÍ VZTAŽNÁ SOUSTAVA

 • platí tam 2. newtonůw zákon – zákon setrvačnosti

 • všechny ostatní síly jsou neinerciální – normálové zrychlení

ODTŘEDIVÁ SÍLA

 • je síla působící na těleso resp. hmotný bod směrem od středu křivosti trajektorie

Příklady: kolotoč, ždímačka

Témata, do kterých materiál patří