Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Termodynamika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,56 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

VZÁJEMNÉ PŮSOBENÍ TĚLES vzájemné působení těles se projevuje silamisíla = vektorová fyzikální veličina, která způsobuje:Deformaci tělesaZměnu pohybového stavu tělesa → deformační a pohybové účinky síly nás budou v této kapitole zajímat pouzepohybové účinky síly Pohybové účinky síly se projevují: a) při vzájemném dotyku těles b) prostřednictvím silových polí SETRVAČNOST v mechanice můžeme setrvačnost popsat jako schopnost tělesa neměnit směr ani rychlost posuvného pohybu vůči inerciální vztažné soustavě příklady: pásy v autě, vytřepávání prachovky, roztočením kelímku na provázku, výtah ZÁKON SÍLY Začne-li na těleso v inerciální soustavě působit silou jiné těleso, změní se pohybový stav daného tělesa. Těleso se bude pohybovat se zrychlením. → těleso je v klidu nebo pohybu rovnoměrném přímočarém pokud ostatní tělesa silově působí → změní se pohybový stav tělesa (těleso se začne pohybovat s určitým zrychlením) Příklady: když upustím klíče na zem,vozík na vozíčkové dráze HYBNOST Hybnost tělesa je vektorová fyzikální veličina definovaná jako součin hmotnosti a okamžité rychlosti hmotného boduImpuls síly je roven změně hybnostiHybnost charakterizuje pohybový stav tělesa v dané vztažné soustavě AKCE A REAKCE Každá dvě tělesa na sebe vzájemně působí stejně velkými silami opačného směru (jedné síle se říká akce, druhé reakce). Akce a reakce současně vznikají a současně zanikají. Příklady: Sedím na židli, vystupuju z loďky, kulečník SMYKOVÉ TŘENÍ A VALIVÝ ODPOR je fyzikální jev, který vzniká při posouvání (smýkání) jednoho tělesa po povrchu jiného tělesaNerovnosti povrchů při posouvání těles na sebe vzájemně narážejí, deformují se a obrušují. Tak vzniká třecí síla, jejíž působiště je na stykové ploše obou těles a jejíž směr míří vždy proti směru rychlosti tělesa Užitečné tření: pohodlná chůze, brzdění pohybu, používání pilníků, brusek, řemenic, … Nežádoucí tření: brzdění pohybu, opotřebovávání pneumatik a obuvi, nežádoucí zahřívání částí strojů, … Závisí na kvalitě povrchů, tlakové síleNezávisí na rychlosti VALIVÝ ODPOR Valivý odpor vzniká vždy, když se těleso kruhového průřezu (válec, koule, …) valí po pevné podložce Příklady: válení těsta, válení válce po podlaze.. DOSTŘEDIVÁ SÍLA je síla, která má směr do středu křivosti trajektorie tělesa při křivočarém pohybuudržuje těleso na kruhové trajektorii INERCIÁLNÍ VZTAŽNÁ SOUSTAVA platí tam 2. newtonůw zákon – zákon setrvačnostivšechny ostatní síly jsou neinerciální – normálové zrychlení ODTŘEDIVÁ SÍLA je síla působící na těleso resp. hmotný bod směrem od středu křivosti trajektorie Příklady: kolotoč, ždímačka

Témata, do kterých materiál patří