Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Elektrický náboj a elektrické pole

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.06 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Elektrický náboj a elektrické pole

Základní pojmy

Elektromagnetická interakce
 • Jeden ze základních druhů vzájemného působení (interakce) mezi hmotnými objekty

 • Uskutečňuje se mezi elektricky nabitými tělesy nebo částicemi prostřednictvím elektromagnetického pole

Elektromagnetického pole
 • Vzájemná interakce mezi elektricky nabitými tělesy

Elektrické pole
 • Část pole elektromagnetického

Elektrostatické pole
 • Uskutečňuje se, pokud jsou tělesa elektricky nabita a nacházejí se ve vztažné soustavě v klidu

 • Je časově neproměnné = stacionární

 • Elektrostatika vyšetřuje vlastnosti interakce nabitých těles, která jsou v inerciální vztažné soustavě v klidu

Elektrický náboj Q

 • Skalární veličina, která charakterizuje vlastnost těles (částic) vstupovat do elektromagnetické interakce

 • Druhy:

  • Kladný

   • Vzniká např. na skle třeném kůží

  • Záporný

   • Vzniká např. na jantaru třeném srstí

 • Jednotka – coulomb – C

 • Náboj 1 C projde průřezem vodiče za 1 s při proudu 1 A (A = základní jednotka SI)

 • 1 C = 1 As (ampérsekunda)

 • Elementární částice – stálí nositelé elektrického náboje

  • Nejmenší stabilní částice s elektrickým nábojem

   • Protony - kladný

   • Elektrony - záporný

    • Velikost náboje protonů a neutronů je stejná, avšak liší se znaménkem

 • Elementární náboj e
  • Název pro náboj elektronu a protonu

  • e=1,602 .1019C

  • Elektrický náboj jakéhokoliv tělesa je roven celistvému násobku elementárního náboje

 • Pokud je těleso elektricky neutrální, obsahuje stejný počet kladných a záporných elementárních nábojů protonů, neutronů

 • Porušíme-li neutrálnost tělesa (atomu, molekuly) nazýváme těleso elektrovaným – nabitým

 • Těleso lze elektrovat různými způsoby:

  • Dotyk, indukce,…

 • Zákon zachování elektrického náboje:

 • Algebraický součet elektrických nábojů se v izolované soustavě nemění

Vodiče
 • Látky, ve kterých se vyskytují volné částice s elektrickým nábojem elektrony, ionty

 • Mohou přenášet elektrický náboj v tělese

Nevodiče – izolanty, dielektrika
 • Látky, ve kterých jsou částice s el. nábojem pevně vázány

Elektrostatické silové působení a Coulombův zákon

Elektrická síla Fe
 • Je míra interakce mezi elektricky nabitými tělesy

 • Druhy:

  • Odpudivé mají-li nabitá tělesa náboj souhlasného znaménka

  • Přitažlivé mají-li nabitá tělesa náboj opačného znaménka

 • Velikost elektrické síly v případě bodových nábojů vyjadřuje Coulombův zákon

  • Bodové náboje – rozměry elektrovaných těles jsou zanedbatelně malé ve srovnání s jejich velikostí

 • $\mathbf{F}_{\mathbf{e}}\mathbf{= k\ .\ }\frac{\left| \mathbf{Q}_{\mathbf{1}} \right|\mathbf{\text{\ .\ }}\left| \mathbf{Q}_{\mathbf{2}} \right|}{\mathbf{r}^{\mathbf{2}}}$

 • Coulombův zákon vyjadřuje vztah mezi elektrickým nábojem a elektrickou silou formálně je podobný Newtonovu gravitačnímu zákonu

 • k …konstanta úměrnosti pro vakuum k=9 . 109 N.m2.C2

Témata, do kterých materiál patří