Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Analogové hodiny - delphi

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Analogové hodiny=delphi unit Unit1; procedure TForm1.forma(Sender: TObject); begin Label1.Caption:=DateToStr(now); Label2.Caption:=TimeToStr(now); end; procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); var h,m,s,ms: word; uhel:real; x,y:real; begin repaint(); Label2.Caption:=TimeToStr(now); DecodeTime(now,h,m,s,ms); //sekundy Canvas.MoveTo(width div 2, height div 2); Canvas.Pen.Color:=clGreen; Canvas.Pen.Width:=1; uhel := ((2*pi)/60)*s-pi/2; x:=cos(uhel); y:=sin(uhel); //spočtení souřednic x:=x*(width div 3); y:=y*(height div 3); //úpava poloměru x:=x+(width div 2); y:=y+(height div 2); //posun do středu formuláře Canvas.LineTo(trunc(x),trunc(y)); //minuty Canvas.Pen.Width:=2; Canvas.Pen.Color:=clBlack; Canvas.MoveTo(width div 2, height div 2); uhel := ((2*pi)/60)*m-pi/2; x:=cos(uhel); y:=sin(uhel); //spočtení souřednic x:=x*(width div 3); y:=y*(height div 3); //úpava poloměru x:=x+(width div 2); y:=y+(height div 2); //posun do středu formuláře Canvas.LineTo(trunc(x),trunc(y)); //hodiny If h>12 then h:=h - 12; Canvas.Pen.Width:=4; Canvas.Pen.Color:=clBlack; Canvas.MoveTo(width div 2, height div 2); uhel := ((2*pi)/12)*h-pi/2; x:=cos(uhel); y:=sin(uhel); //spočtení souřednic x:=x*(width div 4); y:=y*(height div 4); //úpava poloměru x:=x+(width div 2); y:=y+(height div 2); //posun do středu formuláře Canvas.LineTo(trunc(x),trunc(y)); end; end.

Témata, do kterých materiál patří