Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
13. Albert Camus, Cizinec

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,44 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Rozbor knížky k maturitě.
Albert Camus – Cizinec Vytáhla jsem si novelu Cizinec od francouzského filozofa a spisovatele Alberta Camuse. Téma a motivy Téma: společnost, postavení ve společnosti, kde se odlišujeme,odcizení, samota Motivy: cizinec ve společnosti kvůli absenci emocí, lhostejnost, smrt matky, zabití Araba, cela Novinář při soudním jednání – pravděpodobně Camus, jako by se díval na sebe – v té době novinářem - osamocení člověka, zemřít pro pravdu -svoboda – rozhodnutí se k čemukoliv Časoprostor Čas: 1.pol. 20. st. Prostor: Alžírsko (FR kolonie) Kompoziční výstavba -chronologická a občasnýmiretrospektivními vzpomínkami - 1. úvod – smrt matky, neprojevení lítosti → 2. zápletka – zabije jednoho z Arabů → 3. vyvrcholení – soud, neprojevení lítosti → 4. zvrat – je odsouzen k smrti, uvažuje nad smrtí → 5. závěr – uvědomuje si, co udělal a je smířen se svou smrtí -psáno ve formě deníku – popisuje a vzpomíná na den Literární druh a žánr Druh: epika, lyrika – myšlenky, pocity nálady Žánr: novela rozsahem, román Vypravěč - Mersault – ich forma – hlavní postava, subjektivní Postavy Mersault – hlavní protagonista, Francouz žijící v Alžírsku, neprojevuje emoce, všechno je mu jedno, apatický, jede na pohřeb matky – starost, jestli nebude jeho šéf naštvaný, nepláče, pije kávu – za nevhodné, druhý den pozve Marii na rande, potyčka s Araby (rozdíly Arab x Francouz), lepší práva než Arab – zabití v sebeobraně, právník říká, že pár let vězení – ale soudce ho vykreslí jako chladnokrevného (pravda), pravdivé přitěžující okolnosti, není dobrý člověk, ateista – nemusí se brát zatracení, proto nežije morálně, nedokázal lhát a přetvařovat se – proč bych to dělal Raymond – soused, agresivní, má problémy s Araby – bratr dívky, kterou nechal zbít Marie – zamiluje se do Mersaulta, marně od něj čeká vyznání lásky, ve vězení ho navštíví 1x (nejsou manželé), od soudu spolu nemají kontakt Célesté – vlastník kavárny a přítel Mersaulta, u soudu ho brání Salomondo – starší soused, svému psovi nadává a mlátí ho Vyprávěcí způsoby - přímá řeč, nepřímá řeč, polopřímá řeč Typy promluv - pásmo vypravěče, monolog, dialog Jazykové prostředky a jejich funkce - spisovný jazyk, archaismy - krátké věty –gradace, metoda ledovce (nepodstatné vynechám) Tropy a figury a jejich funkce - přirovnání, personifikace, metafora, metonymie, hyperbola Kontext autorovy doby Albert Camus 1913-1960 - francouzský spisovatel a filozof - vystudoval filozofii a klasickou literaturu - člen komunistické strany, kterou po roce opustil, kvůli názorovým neshodám -kvůli své novinářské činnosti byl vyhoštěn z Alžíru → Paříž, - protifašistické hnutí - kritik FR koloniální politiky v Alžírsku -1957 Nobelova cena za literaturu - pro Camuse je Mersault absurdní člověk a hrdina, protože hrál proti pravidlům společnosti - smířený s popravou, u soudu se vzepře a nehraje, jak je mu to líto -absurdní soud – soudí charakter– Kafka, Proces Cizinec – „jedno jsem nedovedl pochopit, jak se můžou z vlastností obyčejného člověka stát pádné důkazy proti zločinci“ Cizinec 1942 – ze začátku průměrná kniha – válka, později populární - esejMýtus o Sysifovi1942 –filozofieabsurdity,ateistickýexistencionalismus, věta: „Základní otázkou, kterou by se měla zabývat filozofie, je sebevražda“ - byl ateista – uvědomění absurdity osudu – smrt, nic po nás nezůstane -absurdita existence – pohltí nás Slunce -paradox našich životů– upínáme se k budoucnosti, bude líp, ale každý den jsme blíž zániku -absurdní člověk – někdo, kdo se naprosto vzdá naděje, ale jít proti pravidlům - filozofická sebevražda – filozofové nakonec aby se vymanili z absurdity života, taknašli lásku k Bohu - Sysifus – trest od bohů – král, musí válet kámen do kopce, nahoře sklouzne a musí začít znova - podle Camuse je absurdní člověk – uvědomuje si, že to, co dělá je zbytečné, ale najde sílu pokračovat - život je absurdní ale sebevražda není řešení -člověk je jedinec izolovaný od společnosti, bez vazeb, plný úzkosti, nevyhnutelná smrt, strach ze samoty, absurdnost života -Cizinec 1942, Mýtus o Sisyfovi 1942, Mor 1947, Pád 1956, Caligula 1938(drama) HLAVNÍ MYŠLENKA:absurdita života/soudu – popraví na základě charakteru Literární a obecně kulturní kontext EXISTENCIANALISMUS - směr 20. století -filozofie existence - francouzská větev (Camus, J. P. Sartre), německá větev (Karl Jaspers) -zkušenost 12. světové války – člověk jako politická a ideová součástka -rozvoj industriální společnosti – negativní vlivy a ODCIZENÍ - existence jako způsob bytí - předchůdcem byl Soren Kierkergaard -svobodná volba – svobodně nést za své jednání zodpovědnost Jean Paul Sartre 1905 - 1980 - francouzský filozof, spisovatel, dramatik -1964 Nobelova cena za literaturu - Po válce se jeho politické postoje přibližovaly komunistické straně, členem se nikdy nestal - jeho vztah ke KS poněkud ochladl v roce 1956 po sovětské intervenci v Maďarsku - před sovětským komunismem vždy upřednostňoval spíše různé alternativní verze komunismu, např. Titův v Jugoslávii, Castrův na Kubě a Maův v Číně - filozofie –svoboda -Nevolnost, Bytí a nicota Fjodor Michajlovič Dostojevskij 1821 - 1881 - ruský spisovatel, realismus - předchůdcemoderní psychologické prózy (vliv Kafky) – psychoanalýza, popis duševního stavu -Zločin a trest –Existencialismus,Zápisky z podzemí Franz Kafka 1883 – 1924 - pražský německy píšící spisovatel –Pražský kruh –skupina pražských spisovatelů německého jazyka - rományProcesaZámek – podobnost s Cizincem 1. Josef K. je zatčen a pozván k výslechu, neví, proč ho obžalovali a nebrání se – absurdita, vězeňský kaplan 2. jednotlivec x nepochopená byrokratická mašinérie, K. přijíždí do vesnice, o které nic nevěděl, pozván k práci, úředníci, odtrženi od reality obyčejných lidí, rozhodují o všem, co se ve vesnici děje –sisyfovská práce(marná, bezvýsledná), umírá vysílením – na smrtelné posteli mu přijde zpráva, že může nastoupit do služby

Témata, do kterých materiál patří