Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


18) Česká poezie 2.pol. 19.stol.

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (60 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

18. ČESKÁ POEZIE 2.pol. 19.stol. GENERACE MÁJOVCů – 60. léta V roce 1858 vyšel almanach MÁJ. Cílem májovců bylo:1) vyzdvihnout odkaz K.H.Máchy 2) zobrazovat svět realisticky 3) pozdvihnout úroveň české literatury na evropskou úroveň 60. léta byla ve znamení uvolnění cenzury a rozvoje kultury – rozvíjely se divadelní spolky, časopisy, noviny (Čas, Hlas, Květy, Lumír, Národní listy). Byl vydán Riegrův slovník naučný 50 – 60.léta, MÁJOVCI: Jan Neruda -hl. představitel májovců, básník, prozaik a novinář, *v rodině vojenského vysloužilce v Praze na Malé straně, kde prožil celé dětství, vystudoval Malostranské gymnázium, seznámil se zde s V.Hálkem. V rodině Anny Holinové se setkával s představiteli tehdejšího kulturního života (Erben, Němcová,..). Z finančních důvodů nedokončil studia filosofie a práv, byl zaměstnán jako úředník ve vojenské účtárně a potom redaktor (Hlas, Čas, Obrazy života, Obrazy domova, Národní listy). Inspirací pro jeho tvorbu byla K.Světlá (spisovatelka, dopisovali si), mnoho cestoval (F, I, Něm., Balkán, Vídeň-jako novinář), zemřel v Praze. -Dílo: poezie: 1)Hřbitovní kvítí: -tato sbírka mu nepřinesla úspěch, nebyla přijata ani jeho přáteli, ladění sbírky je pesimistické, básník se zamýšlí nad sociální nespravedlností. 2)Knihy veršů: -vznikaly postupně a jsou tři I)Kniha veršů výpravných (=epických) Dědova mísa – syn děla svému otci koryto a potom si uvědomuje, že by mu to jeho syn mohl vrátit II)Kniha veršů lyrických a smíšených - verše intimní lyriky, převážně vyjadřují lásku k matce III)Kniha veršů černých a příležitostných - občanská a národní lyrika i osobní zpověď, zamyšlení nad životem 3)Písně kosmické: -po vydání této sbírky se stal uznávaným básníkem -téma: - sbírka 38 očíslovaných básní, které reagují na vědecké poznatky, oslavují nové objevy. např.:Jak lvové bijem o mříže: -vyjádřil víru v lidské poznání, pokrok 4)Balady a romance: – pojem balada zde ztrácí svůj obsah, protože balady bývají humorné. např.Romance o Karlu IV. Balada rajská: - humorný příběh o tom, že jsou všechny ženy něvěrné. 5)Prosté motivy: –poslední sbírka vydaná za jeho života, jsou to verše lyrické a intimní, jsou rozděleny podle ročních dob: -jarní, -letní, -podzimní, -zimní; jednotlivé oddíly připomínají běh lidského života 6)Zpěvy páteční: –byly vydány až posmrtně, utřídil a vydal Jaroslav Vrchlický; myslí tím zpěvy velkého pátku – myslí tím vzkříšení národa, obsahují písně vlastenectví Láska: -vyjádřil nejen lásku k matce a ženě, ale hlavně lásku k českému národu. Vítězslav Hálek - narozen v Dolínku na Mělnicku - vystudoval akademické gymnázium a filozofickou fakultu -básní, prozaik, dramatik, novinář, byl pokládán za největšího českého básníka; hodně cestoval -Dílo: poezie: Lyrické Večerní písně: -touto sbírkou se proslavil, tématem je láska, je inspirován láskou k Dorotce Horáčkové V přírodě: -vznikala v posledních letech života básníka, obsahuje přírodní lyriku, nejoblíbenějším ročním obdobím je jaro. Balady a romance Epické Pohádky z naší vesnice: -popisuje život vesnického lidu ve svém rodném kraji Alfréd Adolf Hejduk psal lyrické básně; napsal asi 60 sbírek dílo:V zátiší – je to přírodní i intimní lyrika; některé vyjadřují žal nad ztrátou dcer Václav Šolc dílo:Prvosenky Rudolf Meyer Lumírovci a Ruchovci – 70. – 80. léta 19. stol. -lit. dosahuje velkého rozmachu, vznikají nové lit. časopisy, nové skupiny a směry, hlavním žánrem je poezie. - jsou to dvě skupiny autorů, kteří měli společné cíle: 1) pokračovat v realismu 2) vyrovnat se světové literatuře Lumírovci: - název odvozen od časopisu Lumír; zajímali se o evropskou literaturu, hodně překládali a propagovali cizí náměty a evropskou literaturu. Odpůrci je obviňovali z kosmopolitismu. Lumírovcům se také říká škola kosmopolitní. Patřili k nim: - J.V. Sládek; - J. Vrchlický; - J. Zeyer Ruchovci: - skupina autorů kolem almanachu Ruch (1868); kladli důraz na povzbuzení národní hrdosti, propagovali české náměty a českou literaturu. Odpůrci je obviňovali s izolovanosti. Ruchovcům se říká škola národní Patřili k nim: - J.V. Sládek; - S. Čech; - Eliška Krásnohorská; - V. Quis; Svatopluk Čech - narodil se v Ostředku u Benešova - jeho otec byl horlivý vlastenec; vystudoval gympl v Litoměřicích a práva v Praze; pracoval jako právní koncipient; pracoval ve Slané a v Praze; hodně cestoval – navštívil Dánsko, Chorvatsko, Kavkaz….. - byl to tichý, plachý, samotářský člověk -Dílo: -básně:Husita na Baltu– oslavuje husitské období Bouře -alegorické básně:Evropa; Slávie– alegorie spočívá v tom, že zachycuje obraz dvou lodí na kterých vznikne vzpoura. Na Evropě – zánik, na Slávii – se spojí a pod vedením Rusa šťastně vyváznou. - historické práce:Jan Žižka Pan Václav Michna z Michalovi - básně s vesnickým námětem: cyklus básní:Ve stínu lípy Sekáči - náměty sociální a politické: Nové písně Jitřní písně Písně otroka:- je to obsáhlá skladba, která má politický podtext; motiv otroka – je to symbol našeho útisku -satirické romány:Hanuman – zvířecí epos Petrklíč Šotek Eliška Krásnohorská - byla to básnířka, prozaička, překladatelka, libretiska dílo: básně:Letokruhy– básnická sbírka libreta: ke Smetanovým operám - Hubička - Tajemství - Čertova stěna - Viola Josef Václav Sládek -nejdříve představitel ruchovců, pozdější lumírovec, básník, fejetonista, překladatel, *ve Zbirohu v rodině zedníka, po maturitě na gymnáziu studoval přírodní vědy (matematiku) a současně cizí jazyky, byl redaktorem Almanachu Ruch, žil dva roky v Americe, tam vystřídal několik zaměstnání (redaktor Českých novin, učitel, dělník na stavbě železnice, na farmě)a poznal svobodnější poměry ale také útisk černochů a indiánů. Po návratu pracoval v redakci Národních listů, učil angličtinu na OA, později na UK, jeho tvorbu ovlivnila smrt první manželky, ale také rodinné štěstí, kterého dosáhl ve druhém manželství. Zemřel ve Zbirohu. -Dílo:Básně Jiskry na moři Pro oba: je to osobní lyrika; básně věnované zemřelé manželce; obsahu vlasteneckou lyriku, také básně s americkými motivy, Básnické sbír

Témata, do kterých materiál patří