Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1984

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (294.03 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

1984

NÁZEV
Název díla je přesmyčkou roku, kdy byl román napsán (1948),
přičemž 1984 je přibližně rok, kdy se děj románu odehrává.

POPIS DĚJE
Román 1984 se odehrává ve fiktivní budoucnosti, ve které je svět
rozdělen na tři velké mocnosti – Eurasii (s režimem neobolševismem
alegorizující SSSR), Eastasii (tzv. uctívání smrti, alegorie na Čínu) a
Oceánii (Ansoc., zahrnuje Oceánii, Austrálii, obě Ameriky, část
Afriky a západní Evropu), kde se nachází náš hlavní hrdina.

Winston pracuje jako řadový člen Vnější strany na Ministerstvu
pravdy
(pramini) v Londýně. Jeho úkolem je přepisovat minulost ve
prospěch Strany, která musí vystupovat jako neomylná. Winston si
uvědomuje, že to, co dělá, není správné a politika Angosocu se mu
příčí. To však nemůže dát najevo, neboť téměř v každé místnosti, ať
už veřejné či v jeho vlastním bytě, se nachází obrazovky, které
takřka neustále propagandisticky hlásají neomylnost Strany a
zároveň sledují každý pohyb, každý pohled a každé slovo všech
členů Strany. A tak, když si v proletářském antikvariátu pořídí starý
zápisník a plnicí pero, začne své myšlenky zhmotňovat na papír (ve
výklenku, kde na něj není vidět). Vyjadřuje nenávist k Velkému
bratrovi, ale stále cítí naději na změnu. Tu vidí v O’Brienovi, jenž je
členem Vnitřní strany a podle Winstona má v očích cosi
výjimečného.

Postupem času začne svůj odpor soustřeďovat do místnosti
v druhém patře antikvariátu, kde pořídil svůj deník. Poté, co se na
chodbě střetne s Julií, členkou Antisexuální ligy a naoko oddanou
stoupenkyní režimu, získává ke své protistranické aktivitě
významného spojence a zároveň milenku.

Winston se jednoho dne střetne s O’Brienem, jenž si ho pozve do
svého domu
. Winston pozvání přijímá. K O’Brienovi přichází i s Juliií.
Vykládá jim, že je také odpůrcem Strany a Winstonovi svěřuje
Knihu
, která odkrývá veškeré lži Strany. Winston si knihou nadšeně
listuje, maje radost, že s Julii nejsou jediní odpůrci Strany na světě.

Když po Dni nenávisti Julie s Winstonem tráví den v prolétském
domě, slyší najednou zpoza obrazu na stěně hlas obrazovky (pan
Charrington, který jim byt pronajímal, se ukázal být jako agent
Ideopolicie = bezpečnostní složka dohlížející na správné myšlení
obyvatelstva). Oba jsou zatčeni, odděleni a odvedeni do
vězeňských místností
na Ministerstvu lásky. Winston si prochází
devastujícím mučením v příšerných podmínkách prostých cel.
Dozorci jej mlátí, kopou a jeho příděl jídla a vody je minimální. Jeho
průvodcem se stává O’Brien, jehož cílem je Winstonovi vymýt
mozek
a učinit z něj věrného a bezpodmínečně oddaného
přívržence strany. To se mu nakonec za pomoci krys (jsou
Winstonovou noční můrou; chce mu je pustit do obličeje) podaří.
Z Winstona se nakonec stává bezduchý, fanatický straník, kterému
vygumovali mozek a pošlapali každý sebemenší náznak vlastní
osobnosti. Mimoto se mění i fyzicky, dostává nové místo na pramini
a stává se z něj jen chodící skořápka poslušně následující ideologické
doktríny.

Témata, do kterých materiál patří