Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


2. Lakomec

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,22 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Moliére: Lakomec Analýza uměleckého textu Téma a motiv -Chování lidí, kteří mají radši peníze než lidský život. Jak mohou peníze změnit charakter člověka.Časoprostor – 1670; PařížKompozice – chronologická; 5 dějství, dále rozdělené na scény, dodržuje zákon tří jednot i antickou kompozici děje (expozice, kolize, krize, periferie, katastrofa)Druh – drama Forma - próza Žánr - komedie Vypravěč – vševědoucí, nezasahuje do dějePostavy Harpagon – mamonář, pro peníze je ochotný obětovat cokoli, rodinu i zdravý rozum Kleantes – syn, naprostý opak svého otce, zamilovaný do Mariany, kterou si však chce vzít Harpagon a jemu vybere bohatou vdovu Eliška – dcera, zamilovaná do Valéra Valér – sluha, zamilovaný do Elišky Mariana – chudá dívka, zamilovaná do Kleanta Anselm – bohatý šlechtic, má si vzít Elišku, ztracený otec Valéra a Mariany Štika– zcela oddaný svému pánu Kleantovi, ukradne Harpagonův poklad, aby mu pomohl Typy promluv - dialogy a monology, scénické poznámky Jazykové prostředky –spisovný i nespisovný (prachy), místy archaický, zvláštní slovosled, zvolací věty (zoufalství), satiraTropy a figury -ironie, nadsázka, zdrobněliny, přirovnání, personifikace (oslovuje peníze) Literárněhistorický kontext Kontext autorovy tvorby- francouzský autor, 1622 - 1673 , vrcholné dílo (1670) Věnoval se nízkým žánrům (komedie) - satira, kritika lidských neřestí. Dílo: Tartuffe (1664) - pokrytectví církve Don Juan (1665) - proti církvi a pokrytectví Misantrop (1666) - politické dilema Zdravý nemocný (1678) - kritika hypochondrů Literárně / obecně kulturní kontext - absolutistická monarchie francouzský klasicismus 17. století = obdivný vztah k antice, přesně stanovená pravidla, pravda, rozvaha a rozumovost, základ v racionalismu (René Descartes) Autoři: Jean Racine - Faidra, Pierre Corneille – Cid (Francie), J. W. Goethe - Faust (Německo), Daniel Defoe - Robinson Crusoe (Anglie), Carlo Goldini - Sluha dvou pánů (Itálie) Poznámky Inspiroval se Komedií o hrnci (Plautus)Dílo spňuje zásadu tří jednotvlastním jménem Jean-Baptiste Poquelin, pseudonym kvůli rodiněčlenkočovné společnosti, později si založil svoji vlastní divadelní společnost,hrami proslavil se především mezi chudinou, díla kritizovala společenské poměry doby; účinkoval také na královském dvořeZemřel po čtvrtém představení své poslední hry Zdravý nemocný, kde hrál titulní roli.Problematika Molièrova díla je lakota, pokrytectví, zištnost, hypochondrie, postavení žen ve společnosti atd.; inspiracekomedií dell'arte.

Témata, do kterých materiál patří