Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


24) Světova literatura 1. pol. 20 století

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (73 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

10. NEJVÝRAZNĚJŠÍ OSOBNOSTI A PROUDY VE SVĚTOVÉ LIT. 1. POL. 20. ST. umění ovlivněno 1SV, rozvojem techniky (kinematografie, dopr. prostředky, telefon), stěhování do měst odmítání starších směrů vznikcivilizační poezie – oslava tech. rozvoje, krásy strojů – Whitman, Verhaeren, S. K. Neumann EXPRESIONISMUS (z lat.expresio – výraz), *1980-1920, Německo nahrazení skutečnosti silným citovým prožitkem, zaměření na lidské nitro, deformace reality pocit úzkosti (1SV), ztráta jistoty zapůsobení na lidi (čtenář, pozorovatel) výtvarné umění – deformace tvarů, barvy = vyjádření pocitů E. Munch, V. Kandinskij, E. Schielle, P. Klee, M. Chagall literatura: R. M. Rilke, Ch. Morgenstern, B. Brecht, R. Wainer, L. Klíma FUTURISMUS (z lat.futurus – budoucí) zakl.: F. T. Marrinetti: Manifest futuristické poezie hl. Itálie, Rusko nové umění, oslava vědy a techniky, odmítání st. umění VV: snaha zachytit věci v pohybu básněosvobozených slov – osvobozena od syntaktických vztahů, odstranění interpunkce, hl. podst. jm. a slovesa => vynechávání příd. jm. a příslovcí, používání zvukomalebných slov, mat. a hud. značek zaumný jazyk (Rusko) – jazyk, kt. chtěli zapůsobit na čl., ale bez použití rozumu – vymyšlená slova V. Chlebnikov, V. Majakovskij, G. Apollinaire zánik: It. – souznění s fašistickou ideologií, R. – říjnová revoluce – zákaz DADAISMUS (z fr.dada – dětská hračka, záliba), *1SV, Švýcarsko zakl.: Tristan Tsara + Hans Arp: Manifest dada (1918) důraz na spontánnost, odmítání logiky, hravost VV: koláže A. Breton SURREALISMUS (z fr.surrealismé – nadrealismus), *poč. 20. l. 20. st., Francie A. Breton: magnetické pole G. Apollinaire využívání podvědomí a snů, nahodilost – metoda automatického psaní (spontánní záznam) => nelog. situace, snové krajiny a děje, předměty, kt. k sobě logicky nepatří vliv Freuda P. Éluard, L.Aragon, V. Nezval VV: Salvator Dálí, Jean Miró, Hans Arp, Jindřich Štýrský, Toyen (Marie Černínová), režisér Luis Buñuel (+SD): Andaluský pes KUBISMUS (z lat.kubus – krychle), *1907, Francie VV: P. Picasso, G. Braque zobrazení z různých úhlů pohledu – odklon od perspektivy, koláž E. Fila, B. Kubišta volně plynoucí představy, asociace, básně s vizuální hodnotou (kaligram) poezie:kubofuturismus – rozklad skutečnosti (K), spojování bez souvislostí a pravidel (F) báseňpásmo – polytematická, motivy řazeny náhodně, bez logiky, vše stojí na stejné úrovni PŘEDCHŮDCI MODERNÍ POEZIE WALT WHITMAN – am. básník civilismus – tech. vymoženosti, zájem o pokrok, jeho oslava, volný verš sb.Stébla trávy – celoživotní dílo (neustále rozšiřováno) REINER MARIA RILKE sb.Obětina lárům sb.Sonety Orfeovi AVANTGARDNÍ BÁSNÍCI GUILLAUME APOLLINAIRE –básník, prozaik sb. pov.Kacíř a společnost r.Zahnívající kouzelník Kubističtí malíři sb.Kaligramy sb.Alkoholy – klasické i avantgardní básně – b.Pásmo – polytematická, řada navzájem volně spojených motivů, rychlé přemisťování v čase i prostoru (vyjádření dynamiky moderní doby) ANDRÉ BRETON – dadaismus, surreslismus sb.Magnetické pole sb.Pozemská záře Spojité nádoby – básnická próza sb.Volná láska r.Nadja Surrealismus a malířství –eseje o výtvarném umění PAUL ÉLUARD – dadaismus, surrealismus sb.Nezbytnosti života a následky snů sb.Veřejná růže b.Guernica VLADIMÍR MAJAKOVSKIJ – z Gruzie, spolupráce s bolševickým hnutím přednášková a recitační vystoupení po celé E člen skupiny LeF – Levá fronta umění futuristický manifest:Políček veřejnému vkusu poema –rozsáhlá veršovaná lyricko-epická skladba Oblak v kalhotách Člověk 150 000 000 V. I. Lenin Správná věc Plným hlasem VELEMIR CHLEBNIKOV – zaumný jazyk sb.Křidélkuje zlatopisem CHRISTIAN MORGENSTERN – nonsens. poezie – slova působí magickou fcí, zvukem sb.Šibeniční písně sb.Šlasi a Palma kužel úprava existujících slov, nová slova, kaligramy THOMAS STEARNS ELIOT – básník, literární kritik 1948 – Nobelova cena za literaturu poema Pustina TRISTAN TSARA – dadaismus SVĚTOVÁ PRÓZA 1. sv. v., rozvoj techniky → nové problémy, hosp. krize v USA, přistěhovalci A) REALISTICKÝ (TRADIČNÍ) PROUD – objektivní pohled na realitu, navazuje na realismus (x nové postupy, oživení), hl. popis, chronologický děj B) EXPERIMENTÁLNÍ PROUD (MODERNA) – ovl. novými uměleckými směry => popření tradic 19. st., bez ústřední zápletky, zápis myšlenek, využití snů a podvědomí filosofiepragmatismu – důraz na životní praxi, zkušenost, W. James, J. Dewey, K. Čapek, nevěří v absolutní pravdu (vše je relativní) nové objevy – Freud, Einstein marxismus, leninismus existencialismus – lidský život je absurdní (když se člověk odprostí od živ. jistot, zbude mu jediné – smrt) REALISTICKÝ PROUD FRANCIE ANATOLE FRANCE –nositel NC Ostrov tučňáků –alegorie (hist. Francie) Historie našich dnů Bohové žízní ROMAIN ROLLAND – nositel NC A) DRAMA cyklus 10 her, náměty z VFR → Divadlo revoluce,Vlci, Danton B) BIGRAFIE – Beethoven, Tolstoj, Michelangelo C) PRÓZA Jan Kryštof – 10 dílů, komponováno jako hudební dílo román-řeka – jedna hl. linie, kt. se skládá ze spousty dalších hl. postava – Jan Kryštof Kraft – hudebník, kt. si chce vybudovat kariéru r.Okouzlená duše r.Dobrý člověk ještě žije novelaPetr a Lucie –kontrast lásky dvou mladých lidí a hrůz války ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY – romanopisec, žurnalista, pilot r.Kurýr na jih r.Země lidí – úvahy o životě, lidech, smrti, přátelství, odvaze, přátelích r.Noční let ↑ tzv. letecké romány r.Malý princ r.Válečný pilot r.Citadela ANDRÉ MAUROIS – vl. jm. Émile Herzog autor biografií – Voltaire, G. Sandová, V. Hugo, H. da Balzac, Byron, Shelley,… r.Dvě lásky Filipa Marcenata ANDRÉ GIDE – hl. próza, dramata, eseje, nositel NC kniha reportážíNávrat ze SSSR r.Penězokazi NĚMECKO ERICH MARIA REMARQUE –vl. jm. Erich Paul Remark popisuje vlastní zážitky, kritika mu vytýká přílišnou podbízivost r.Na západní frontě klid – Pavel Bäuer se přihlásí jako dobrovolník do armády, ztratí ideje, přátele r.Tři kamarádi r.Miluj bližního svého r.Noc v Lisabonu r.Vítězný oblouk (Brána vítězství) r.Čas žít, čas umírat r.Jiskra života r.Cesta zpátky –pokračování NZFK HEINRICH MA

Témata, do kterých materiál patří