Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3. Pierre Corneille - Cid

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,82 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3. Pierre Corneille: Cid Klasicismus: -vznik ve Francii v 17. století; název z lat. classicus=dokonalý; je spojen s osvícenstvím (to se projevilo ve filozofii) -je inspirován antickými ideály jako renesance; vrcholu dosáhl za vlády Ludvíka XIV.; v centru je člověk; návrat k antice -základní znaky: pevný řád a rozumová kázeň -žánry se dělily na vysoké (epos, tragédie, óda) a nízké (bajka, satira, komedie) -autoři tvořili podle Aristotelovy zásady tří jednot (jednota času-příběh se odehrává v krátkém časovém období, jednota místa- děj na jednom daném místě a jednota děje-děj je jednotný, není dějově složitý Corneillovi současníci: Francie – Moliére (Lakomec, Zdravý nemocný, Škola pro ženy-komedie), Jean Racine (Faidra-tragédie); Itálie- Carlo Goldoni (Sluha dvou pánů, Poprask na laguně-komedie) Pierre Corneille (1606-1684) -narodil se v Rouenu v rodině právníka-jeho otec byl královským advokátem pro Normandii, Pierre byl nejstarší ze 7 dětí; studoval nejprve na jezuitské koleji v Rouenu a poté pokračoval studiem práv -roku 1635 napsal svoji prvnítragédii Médea, ve které se inspiroval Senecou -léta 1637-1652 byla obdobím jeho největších děl-Cid (z roku 1636)-král a královna toto dílo vřele přijali, nebo např.tragédie Horatius -roku 1647 byl přijat do Francouzské akademie a roku 1652 po neúspěchu jedné ze svých tragédií opouští Paříž; k divadlu se později vrátil, ovšem v roce 1674 jej definitivně zanechal -poslední roky života žije v chudobě a roku 1984 v Paříži zemřel -v jeho hrách se střetává láska s povinností, postavy se vzepřou vášni, právě když se dostávají do jejího vleku -jeho hrdinové jsou silné, svobodné bytosti, které se nenechají ničím a nikým ovládat; ukazuje své hrdiny takové, jací by měli podle ideálů klasicismu být Cid: DON FERNANDO-první král KastílieDON DIEGO-otec dona RodrigaDON GOMEZ- hrabě z Gormazu, Jiménin otec –nepřipouští prohru; výbušnýDON SANCHO-zamilovaný do JiményDON RODRIGO-zamilovaný do Jimény, syn Dona Diega – hrdý, odvážný, ochoten pomstít svého otce na úkor lásky k Jiméně, poté však ochoten udělat vše pro to, aby si získal zpět její láskuJIMÉNA-dcera dona Gomeze – i přes lásku k Rodrigovi upřednostní trest pro něj za zabití jejího otceLEONORA-vychovatelka infantčinaELVÍRA-vychovatelka JiméninaPÁŽE Děj této tragikomedie se odehrává v Seville. Začíná rozmluvou Jimény-dcery dona Gomeze a její vychovatelky Elvíry, že Jiménin otec schvaluje lásku mezi ní a donem Rodrigem-synem dona Diega. Do Jimény je však zamilovaný i don Sancho. Jiméně a donu Rodrigovi ke štěstí dopomohla infantka (=princezna; byl to titul udělující se ve středověkých královstvích na Pyrenejském poloostrově, používal se pro korunní prince a princezny), která však sama dona Rodriga miluje, nemůže s ním ovšem být, protože princezna je hodna pouze králi a svěřuje se s tímto pouze své vychovatelce Leonoře a doufá, že její cit k donu Rodrigovi po jeho svatbě s Jiménou vyprchá. Kastilský král don Fernando svěří donu Diegovi výchovu prince, svého syna a don Gomez se s tím, že nebyl zvolen právě on, i přes dlouholeté přátelství s donem Diegem, nemůže smířit. Jejich spor vyvrcholí okamžikem, kdy dá Gomez Diegovi políček a ten žádá svého syna dona Rodriga o pomstu, jelikož on sám je na souboj již starý. Rodrigo dlouho dobu váhá, zda se vzdát Jimény a pomstít svého otce, nakonec se pro pomstu rozhodne a zabije dona Gomeze-otce Jimény. Jiména je zdrcena a žádá po králi smrt Rodriga. Rodrigo přichází za Jiménou a chce, aby jej zabila ona sama, ta to však nedokáže, protože ho stále miluje, stále však žádná pomstu jeho otce. Don Rodrigo odjíždí bojovat proti Maurům, kteří se svými loďmi vpadli do země a s vojsky je zahnal. Zajatí Maurové říkají donu Rodrigovi Cid, protože v jejich jazyce Cid znamená „pán“. Tento jeho úspěch všichni v zemi oslavují, Jiména však stále žádá pro Rodriga trest. Jelikož si je král vědom Rodrigových zásluh i toho, že v souboji s donem Gomezem pouze hájil čest svého otce dona Diega, dá Jiméně šanci, aby se s Rodrigem jeden z mužů utkal v boji a za vítěze tohoto souboje se bude Jiména muset provdat. K souboji s Rodrigem se nabídne sám don Sancho, který Jiménu také miluje. Zápas vyhrává don Rodrigo, dona Sancha však nezabije, protože oba ví, že don Sancho nemá proti Rodrigovi šanci, na Jiménu však nachystají lest, kdy se za ní po souboji vydává don Sancho s Rodrigovým mečem a Jiména se v domnění, že Rodrigo zemřel, přizná k lásce k Rodrigovi. Jiména je stále neštastná ze smrti otce, je ovšem také ráda, že se musí za Rodriga, kterého stále miluje, provdat. Aby král Jiménu do sňatku hned nenutil, pošle dona Rodriga znovu do boje s tím, že na něj Jiména bude čekat a zároven se z celé události za nějakou dobu stačí vzpamatovat.

Témata, do kterých materiál patří