Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Egypťan Sinuhet

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (38,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Egypťan Sinuhet O díle:Je to historický román, kniha rámcová, má 15 kapitol, které začínají od dětství, až do stáří a předmluvou Sinuheta, kde vypráví o sobě s nečistým srdcem špatného života…..vyjadřuje své názory na svět, bohy, lidi, krále…. Hlavní téma -dětství, studování, život lékaře, poznání stáří, udává se to hlavně v Egyptě Typy vět: -moderní próza, nejčastější vyjadřování většinou ve 3.os., 2.os. Postavy: Sinuhet- inteligentní a citlivý člověk, jenž je hlavní postavou románu a provází nás celým svým životním příběhem od raného dětství až do stáří. Jeho největším zájmem je, aby žil pokojný a spokojený život, což se mu ale nedaří. Senmut - nevlastní otec Sinuheta, který ho však vychovával; Senmut je lékařem lidí z chudých vrstev Kipa - nevlastní matka Sinuhetova, která jej společně se Senmutem vychovala Kaptah - "otrok", jehož si Sinuhet pořídií, ale který se stal spíše jeho přítelem, nežli sluhou; i přestože je jako otrok považován za hloupého, je do jisté míry inteligentní a v mnohých situacích je Sinuhetovi nápomocen a pomáhá mu dobrou radou; miluje peníze a všechny své pány včetně Sinuheta okrádá, ale jeho by nikdy nezradil Nefernefernefer- oslnivě krásná kněžka, která učaruje téměř každého muže, Sinuheta také; umí využít své krásy a ženskosti a muži kvůli ní udělají, co si přikáže; miluje peníze a stojí o spokojený život, proto si jej zajišťuje okrádáním mužů, kteří se do ní zamilovali; ona však lásku nedokáže oplatit Haremheb - krutý a drsný vojevůdce, jenž své vojáky skvěle ovládá a motivuje; stane se Sinuhetovým přítelem; Haremheb je bláznivě zamilovaný do faraonovy sestry Beketamon Minea - krásná dívka, s obrovským tanečním talentem, do které se Sinuhet zamiluje; Minea je zpočátku velmi divoká a chová se jako chlapec, později se z ní však stane něžná a smyslná dáma; svou hrdost si ale stále zachovává Doba a místo děje: středověký Egypt, koncem18. dynastie, reálné Obsah:Sinuheta nalezli bezdětní manželé - vesetský lékař a jeho žena - na rákosové lodičce plující po Nilu. Dali mu jméno Sinuhet, vychovali ho a umožnili mu stát se lékařem. Jako lékař začal slibnou kariéru, léčil samotného faraóna, seznámil se s dědicem trůnu Achnatonem a s Haremhebem, který později sehrál významnou úlohu v pozdějším ději. Pro neuváženou lásku přišel o všechen majetek a skončil u nejpodřadnější práce omývače mrtvol. Později utekl do Smirny, kde opět nabyl majetku i váženého postavení. Setkal se zde znovu s Haremhebem, jenž se mezitím stal velitelem královských vojsk a přes Smirnu vedl armádu, aby porazila povstání pouštních národů. Ten mu pověděl o tom, že na trůn nastoupil Achnaton, který začal uctívat nového, mírumilovného boha Atona, boha slunce, i o odporu lidu k tomuto nového bohu. Získal Sinuheta pro spolupráci a vyslal ho sjednávat vojenskou podporu. Sinuhet tak cestoval do Babylonu, do říše Chetitů, na Krétu a zpět do Smirny. Na svých cestách zažil mnohá dobrodružství, dostalo se mu úcty od vládců různých zemí za poskytované lékařské služby, a velmi rozmnožil svůj majetek. Ve Smirně se dozvěděl o pozvolném úpadku Egypta, kde lidé nerozuměli novému bohu. Rozhodl se vrátit do Egypta a díky přátelství s Haremhebem se stal faraónovým osobním lékařem a začal také uctívat nového boha. Státní pokladna byla postupně vyčerpána nesmírnými náklady na budování honosného města na Nilu, zasvěceného novému bohu a po období neúrody tak nastala doba hladu. Faraón s rodinou, kromě matky, i se svým lékařem Sinuhetem odešel do svého nového města, kde byl svými věrnými ukolébán informacemi, že v zemi je blahobyt a klid. Také Sinuhet byl ukolébán nepravdivými zprávami, ale když se začínaly objevovat náznaky, že situace není tak dobrá, odjel zjistit skutečný stav. Již po cestě do Vesetu viděl, že v zemi je bída a hladomor. Královské město Veset bylo rovněž zbídačelé a v královském paláci našel Sinuhet umírající faraónovu matku. Ta mu před smrtí vyprávěla, že před lety poslala syna první faraónovy manželky v rákosové kolébce po Nilu, aby sama mohla vládnout Egyptu. Tak se Sinuhet dozvěděl pravdu o svém původu, ale tajemství si nechal pro sebe, protože věděl, že by mu nikdo neuvěřil. Později se Sinuhet podílel na smrti faraóna, po němž se zmocnil trůnu Haremheb. Nastalo období nepokojů, ve kterých zemřelo mnoho lidí, i Sinuhetova nová rodina. Egypt se vrátil k bohu Amonovi, ale zatrpklý Sinuhet dál uctíval mírumilovného Atona a hlásal jeho víru. Haremheb jej z přátelství nechtěl tvrdě trestat, ale nakonec mu nezbylo, než Sinuheta vykázat z Vesetu do vyhnanství, kde Sinuhet dožil. Ukázka:S jistotou vím jen, že nejsem sám, kdo plul po řece v kolébce stmelené smolou. Veset se svými chrámy a paláci byl vskutku velké město, a chatrče se prostíraly do nedozírna okolo chrámů a paláců. V době velkých faraónů podmanil si Egypt mnohé země — a s velkolepostí a bohatstvím se změnily i mravy, přicházeliť do Vesetu cizí obchodníci a řemeslníci a stavěli tam také chrámy svým bohům. A jak velký byl přepych, bohatství a nádhera v palácích a chrámech, tak velká byla chudoba kolem hradeb. Mnoho chudých opouštělo své děti, avšak i mnohá bohatá žena, jejíž muž byl na cestách, posílala dolů proudem znamení svého cizoložství. Snad jsem byl odložen ženou lodníka, která klamala svého muže se syrským obchodníkem. Snad jsem byl dítě cizincovo, ježto jsem nebyl obřezán. Když byly mé dětské kadeře ostříhány a matka je uložila do malé dřevěné skříňky k mým prvním opánkům, pohlížel jsem dlouho na lodičku z rákosu, kterou mi ukázala. Rákos její byl zažloutlý a polámaný a zcela začouzený sazemi z ohniště. Byl vázán čihařskými uzly — toť vše, co zjevoval o mých rodičích. Tak se stalo, že mé srdce dostalo svou první ránu.

Témata, do kterých materiál patří