Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


8) 2.sv. válka a okupace v dílech českých autorů

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (60,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

17. 2.sv.v. a OKUPACE V DÍLECH ČESKÝCH AUTORÚ Próza: Jan Drda -prozaik, dramatik, novinář, *v Příbrami, studoval fil fakultu v Praze, redaktor –Lidové noviny, předseda svazu českých spisovatelů, od 60.let odmítal veřejné fce., v r68 odsoudil okupaci v ČSR. -Dílo k tomuto období: -dramatická báchorka:Hrátky s čertem: -hra má alegorické protifašistické zaměření, vznik v době okupace, hl.p.vojenský vysloužilec Martin Kabát, který přemůže pekelné síly s energickou a milující Káčou. -pov. soubor:Němá barikáda: -obsahuje 11 povídek, tématem je odboj a hrdinství prostých lidí v době 2.sv.v., př.pov.: Němá barikáda, Vyšší princip, Pancéřová pěst, Třetí fronta, Včelař, Nenávist, Hlídač dynamitu,…. UK:Vyšší princip: -hl.p.profesor latiny, zastánce vyššího principu mravního, v době okupace se do ničeho neplete, jakoby neměl jiný zájem než své klasiky, ale když zatknou jeho studenty, dělá vše proto, aby je zachránil. Jde dokonce na gestapo, studenti jsou však popraveni a profesor před celou třídou schvaluje atentát na Hendricha. UK:Hlídač dynamitu: -hl.p.František Milec a jeho žena Bětuška, František je hlídačem důlního skladiště dynamitu. Dynamit tajně vynáší a dodává svým kamarádům, kteří vyhazují do povětří vlaky a mosty. František je prozrazen, do jho domu příjde gestapo, jeho žena Bětuška postaví hrnec s dynamitem na horkou plotnu, dojde k výbuchu a všichni zahynou. Bohumil Hrabal -prozaik, jeden z nejvýznamnějších českých autorů, *v Brně-Židenice, dětství v Nymburku, otec správce pivovaru, studoval gympl v Brně, maturoval v Nymburku, v letech 35-39 studoval práva, v době války prošel řadou zaměstnání ( skladník, dělník, výpravčí ČSD). Po válce dostudoval práva, střídal zaměstnání (pojišťovací agent, dělník v SONP Kladno, sběrné suroviny, kulisák v divadle), od r. 62 spisovatel s povolání. Zemřel 3.2.97 v Praze. -Dílo k tomuto období: -novela:Ostře sledované vlaky: -děj se odehrává koncem 2.sv.v. na malé železniční stanici, kde se zaškoluje jako výpravčí Miloš Hrma. Prožívá nešťastnou lásku k průvodčí Máši, Miloš je odhodlán společně s výpravčím Hubičkou vyhodit do povětří ostře sledovaný vlak (vozí munici). Milošovi se tento hrdinský čin povede, je však při něm zastřelen. Jan Otčenášek .prozaik, scénarista, *v Praze, vystudoval OA a vystřídal několik úřednických zaměstnání, filmový dramaturg, spisovatel. -Dílo k tomuto období: -novela:Romeo, Julie a tma: -děj se odehrává v květnu a červnu 1942. Mladý student Pavel se setkává s židovskou dívkou Ester, která uprchla před transportem do koncentráku. Pavel ji ukrývá v malém pokojíku vedle otcovy krejčovské dílny. Den po té co ji ukryje dojde k atentátu na Heinricha. O úkrytu Ester se dozví dělníci z dílny i Pavlovi rodiče, ale také soused který spolupracuje s Němci. Ester se bojí o Pavla i o jeho rodinu. Tuší v jakém jsou nebezpečí, vyběhne z domu a je zastřelena Němci. Autor přirovnává lásku Pavla a Ester k Shakespearovým hrdinům. Tma signalizuje válku a také zatemněný pokojík Ester. Norbert Frýd -prozaik, novinář, vystudoval práva a lit., autor židovského původu, za války vězněn v Terezíně, Osvětimi. Po válce pracoval jako diplomat, redaktor v rozhlase a věnoval se spisovatelské činnosti. -Dílo:Krabice mrtvých: -děj se odehrává v nacistickém koncentračním táboře Gigling. Hl.p. mladý filmový režisér Zdeněk (má autobiografické rysy). Velmi tichý uzavřený, bláznivý. Pod vlivem spoluvězňů se však mění v odvážného člena táborového hnutí. Zdeňkovi je svěřena fce. písaře u vězeňské kartotéky, tzv krabice živých. Zdeňek s kartotékou manipuluje a zachraňuje životy lidí. Závěr románu je otevřený, čtenáři je však jasné jak fašismus dopadne a kdo zvítězí. Ladislav Fuks -prozaik, vystudoval fil. fakultu, úředník, věnoval se dějinám umění, od 60.let spisovatel z povolání -Dílo k tomuto období: -psychologická próza: -novela:Pan Theodor Mundstack: -psychologicko fil. novela, hl.p. Žid Theodor Mundstack, je to obyčejný úředník, který prožívá období od konce r.1941 a celou dobu Heydrichiády v očekávání transportu do koncentračního tábora, autor vystihl obraz toho co se odehrává v myslích tisíců Židů. Mundstack hovoří se stínem jménem Man, vzpovídá se mu se svých představ a myšlenek, postupně ztrácí smysl pro čas i pro realitu, nachází však řešení jak uniknout ze zešílení. Nacvičuje jednotlivé možnosti útrap a ponížení v koncentračním táboře. Man zmizí, Mundstack se vrací do reality, zbaví se strachu z koncentráku i ze smrti. V závěru však při nácviku nástupu na seřadiště tragicky umírá pod koly náklaďáku. Je však klidný a vyrovnaný s osudem. -novela:Spalovač mrtvol: -hl.p. zaměstnanec pražského krematoria Kopfrlingr, je to měšťák se zautomatizovaným způsobem života, deformovaný svým povoláním, během krátké doby se změní ve stoupence fašismu, zrádce, udavače a vraha, pomalu vyvražďuje svou rodinu Ota Pavel -vl. jménem Ota Popper, prozaik, novinář, sportovní redaktor, otec Žid, matka Češka, *v Praze, dětství na Kladensku, za války jeho dva starší bratři a otec byli odvezeni do koncentračních táborů, Ota zůstal s matkou a od 13.let pracoval na šachtě. Po válce vystudoval obchodní a jazykovou školu a stal se sportovním redaktorem Československého rozhlasu, pracoval v časopisech Stadion a Československý sport. V 60.letech onemocněl duševní chorobou, od r.66 pobýval v psychiatrické léčebně. Zemřel v Praze. -Dílo k tomuto období: -psal povídky -autobiografická prózá:Smrt krásných srnců Jak jsem potkal ryby . Josef Škvorecký -prozaik, básník, překladatel, film. scénarista, *v Náchodě, studoval gympl, ANJ + fil. na KU v Praze, stal se učitelem, redaktorem, překladatelem z ANJ, od r.63 spisovatel z povolání, r.69 odjel do Kanady –Toronto, společně se svou ženou Zdenou Satinovou, založil v Torontu exilové nakladatelství68 – Publishers, vyučuje na univerzitě v Torontu americkou lit. -Dílo k tomuto období: Zbabělci: –události posledních 8 dnů 2.sv.v. na českém maloměstě. Názory mladé generace, která za největší hodnoty života považovala džez a kontakty s opačným pohlavím. Ro

Témata, do kterých materiál patří