Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Franz Kafka - Proměna, Proces

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Franz Kafka – Proces, Proměna Zařazení autora do historického kontextu Světová próza 1. poloviny 20. století. Meziválečná próza je ovlivněna dobovými událostmi. Snaží se zachytit skutečnost co nejplastičtěji. Je to doba technických vynálezů. Autor patří do experimentální (moderní) prózy, jejíž je představitelem (patří zde i Wolfová, James Joyce). Základem je narušení tradičního pojetí románuvyužívání složité symboliky a experimentováníje potlačena dějová složkauplatňují se prvky absurditynedodržuje se časová posloupnost Byl to německý píšící spisovatel v českých zemích – tihle spisovatelé se narodili u nás, žili tu část života, považovali naši zem za svou vlastní.Přispívali svým dílem a svou činností k rozvoji naší kultury Jeho dílo je nevyčerpatelným zdrojem inspirace. Ke Kafkovi se hlásí, navazují na něj (pro životní pocity bezvýchodnosti, úzkosti a odcizení apod.) K členům k německy píšícím autorům v českých zemích patřili v té době: Franz Kafka, Max Brod, Egon Erwin Kisch a další. Franz Kafka 1883 - 1924 Nejslavnější pražský spisovatel židovského původu. (2 bratři zemřeli v útlém věku, 3 sestry zavražděny během holocaustu.)Narodil se roku 1883 na Starém Městě pražském. Jeho otec, pocházel z jihočeské vsi Oseku u Strakonic, založil v Praze obchod s galanterním zbožím. Jeho představa o životu syna však narážela na přirozenou povahu Kafky. Nedokázali se navzájem pochopit a přiblížit sobě. Franz na jedné straně obdivoval otcovu životní sílu a rozhodnost, na druhé straně kvůli otci trpěl pocitem nedostatečnosti, viny a ztrátou jakékoliv sebedůvěry. Vztah s otcem vyjeven ve tvorbě (nejvíce díloOrtel) Po maturitě na gymnáziu se Kafka rozhodl studovat práva – tento studijní obor by totiž umožňoval pracovat v soukromém sektoru, jelikož Židé nebyli v Rakousku-Uhersku přijímání do státních úřadů. Pak nastoupil Kafka v pojišťovně, kde setrval až do svého penzionování v roce 1922. Nemocný byl však už 5 let před penzí – tuberkulóza. Po dlouhém léčení Kafka umírá 1924 v rakouském léčebném ústavu. Měl zvláštní vztah k ženám: V literatuře popisuje intimitu velmi technicky, což působí nepřirozeně. Žena je prostředek k ukojení mužova chtíče v knihách.2x byl zasnoubený, ale vždy to zrušil. Snoubenkou byla Felicie Bauerová a později Julie Wohryzková. Obě Židovky: Felicie byla smířená s jeho povahou, počítala, že nebudou mít děti ani sex, stejně se ale nevzali.Kafka potřeboval ne manželku, ale ošetřovatelku. Tou se stala Dora Diamantová v sanatoriu v Rakousku. Byla to zdravotní ošetřovatelka. Odkázal jí vše. Kafka v závěti žádal, aby byla zničena veškerá jeho neuveřejněná díla, dopisy a deníky. Dora Diamantová poctivě všechny rukopisy, které měla, zničila (část zničilo berlínské gestapo), ale jeho přítel Max Brod závěť nerespektoval a jeho dílo vydal. Díky němu můžeme Kafku číst.Max Brod – spisovatel, organizátor kulturního života v Praze.Důležitou úlohu v Kafkově životě hrála Milena Jesenská, první překladatelka jeho prózy do češtiny. Přestože se setkali pouze dvakrát, udržovali spolu intenzivní korespondenční styk, který přetrval téměř až do Kafkovy smrti. Jesenská seznámila českou veřejnost s jeho dílem. Vliv na Kafkovu tvorbu – Jeho židovský původ – samotné židovství bylo determinačním faktorem.Vliv magické PrahyPsychika Kafky ubíjená otcem – proto ta ztráta sebevědomí, uzavírání se do vlastního světa, permanentní pocit viny (celé okolí jako by mu bylo těsné)Kafkova povaha se odrazila i v jeho vztahu k ženámExistenciální problémy, související s nástupem dvacátého století DÍLO KAFKY Kafkův svět je fantaskní a absurdní – dějí se zde věci odporující logice všedního života. Nejneuvěřitelnější situace jsou zde prezentovány jako samozřejmost. Kafkův literární svět nerespektuje časovou posloupnost – vládně zde spíše logika snu.Tento jeho svět je líčen do nejnepatrnějších detailů – to zneklidňuje rozumKafkův svět je světem odcizování člověka. Stejně jako Řehoř tak i Josef K. se provinili: připustili si zmechanizování svého života, odpadli tudíž od zákona.Ve většině děl se objevuje byrokracie – proti které člověk bojuje ale bezúspěšně. Je přítomna v Procesu, Proměně, ZámkuKafkovy knihy jsou pesimistickéMnoho hlavních postav nemá příjmení – jsou anonymní častoKafka nastíní nějaký problém, od kterého se vše odvíjí, ale čtenáře pak nezajímá příčina problému, nikdy se ji ani nedozví. Nevíme, proč byl Řehoř Samsa broukem ani proč je Josef K. souzen.Styl psaní je věcný, hyperkorektní jazyk a až chladný a úřednický.Kafkovi hrdinové bloudí, jsou osamocení. V dobách komunismu byl u nás potlačované vědomí o Kafkovi, moc se o něm neučilo, protože jeho dílo není zcela jasné, má několik rovin výkladu, což se nehodilo ideologii, která se bála čehokoliv skrytého. ORTEL:povídka o Promítl se sem Kafkův vztah s otcem. o Hlavní postavou je Jiří Bendermann, obchodník, který převezme obchod po otci. Otec vybudoval obchod, Jiří ho převzal. Jiří má kamaráda, který odešel do Ruska, protože byl nespokojený v domovině. Píšou si dopisy, sem tam kamarád za Jiřím přijel, ale pak nějak přestal, říkal, že situace v Rusku to neumožňuje, i když všichni ostatní Rusové pořád cestují. Kamarádovi se v Rusku nedaří, ale přemlouval Jiřího, aby za ním přijel a rozjel zde obchod. Jiří mu nerad píše o svých úspěších a vlastně mu nechce říkat, jak se má dobře, aby se necítil smutně. A už vůbec mu nechtěl psát, že se bude ženit. Jeho snoubenka však Jiřího přesvědčí, aby mu napsal, že chce kamaráda poznat, a tak ho chce pozvat i na svatbu. Jiří teda sebere odvahu, napíše dopis a ještě než ho pošle, chce se poradit s otcem, jestli je to dobře. Otec je sešlý, Jiří se začne o něj zajímat víc než obvykle, nabízí mu, že nemusí už pracovat, že mu vymění pokoj za světlejší a tak. A ptá se ho na ten dopis a otec se ho ptá, zda si toho kamaráda v Rusku jen nevymyslel, a pak se dozvídáme, že o něm ví, že mu celou dobu psal o tom, jak se jeho synovi daří, a že by býval hrdý, kdyby ten kamarád byl jeho syn místo Jiřího, který je podle něj snob a ani ho nevzala toli

Témata, do kterých materiál patří