Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Generace buřičů v české literatuře

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Generace buřičů v české literatuře 1. Společné rysy tvorby buřičů skupina mladých autorů tzv. anarchistických buřičů. jsou sdruženi kolem časopisu „Nový kult“, který založil S. K. Neumann Nonkonformismus - odmítání norem měšťácké společnosti a její morálky - provokování bohémským způsobem života Anarchismus - odmítání státu a jeho institucí Nihilismus - odmítání hodnot Antimilitarismus - protiválečný postoj Kostka Neumann František Gellner - studoval techniku, studia nedokončil - básník, žurnalista, kreslíř, ilustrátor, karikaturista - padl v 1. roce 1. světové války - tvůrce tzv.Antiliterárního stylu Antiliterární styl - jednoduchý, pravidelný verš - prostředí hospod, kaváren a lokálů - hovorové prvky, přímá pojmenování až šokující otevřenost - forma osobní zpovědi (pozice nezdárného syna, zhýralého cynika) jako výraz hořkosti a zklamání sbírky: Po nás ať přijde potopa Radosti života Fráňa Šrámek - nedokončil studia práv - básník, prozaik, dramatik, publicista, antimilitarista, spolupracoval s anarchistickým hnutím poezie: Života bído, přec tě mám rád a ponižování se mísí s láskou k životu Modrý a rudý- anarchistický útok na společnost a na rakouský militarismus ●Raport nesmyslnosti války Splav-milostná lyrika, vyjádření vztahu člověka k přírodě próza Stříbrný vítr - impresionistický román v konfrontaci s pokryteckou společností - stříbrný vítr = stav opojení tajemstvím života drama Léto- citové zmatky studenta přitahovaného ženou, která s ním z nudy koketuje Měsíc nad řekou vstupovali do života. Ideály mládí už představují jejich děti Viktor Dyk - básník, prozaik, dramatik a politik - jeho tvorba obsahuje témata odporu a vzpoury a zaujímá kritický postoj ke společnosti - díla obsahují romantické prvky a motiv individuální vzpoury - klade důraz na národ a národní samostatnost poezie Síla života Marnosti Satiry a sarkasmy tzv. „Válečná tetralogie samostatnost, zrada znamená zkázu Lehké a těžké kroky Anebo Okna Poslední rok próza Krysař - novela inspirovaná německou pověstí o krysaři, který po nezaplacení práce zavedl za zvukem píšťaly obyvatele města Hammeln do propasti drama Zmoudření Dona Quijota - symbolistické zpracování neřešitelného sporu mezi snem a skutečností Karel Toman - bohém, cestovatel, nedokončil studia práv - zobrazuje téma tuláctví, neklidu, touhy po volnosti jako projev revolty vůči společnosti - píše propracovanou, promyšlenou poezii založenou na osobním prožitku Pohádka krve- Torzo života- touha po svobodě, soucit s utrpením, kritika měšťáctví Melancholická pouť Měsíce - vrchol tvorby. 12 básní věnovaných měsícům v roce. Obraz jednotlivých měsíců v životě přírody i člověka jako oslava domova Stanislav Kostka Neumann - vůdčí osobnost buřičů, redaktor časopisu Nový kult, básník, novinář, překladatel - prošel složitým uměleckým vývojem a byl ovlivněn různými uměleckými směry. vývoj poezie: 1.Dekadentně - symbolistická - vyjadřuje zklamání nad společností Jsem Apoštol nového žití Apostrofy hrdé a vášnivé Satanova sláva mezi námi - sbírky zabývající se tématem odporu a kritiky vůči společnosti. Satan jako symbol vzdoru. 2.Vitalistická Kniha lesů, vod a strání -sbírka ovlivněna pobytem na Moravě. Oslava přírody, života a jeho krás. Vztah mezi stavem vlastní duše a krásou přírody. - psána pravidelným veršem, obsahuje barevnost a smyslovost. 3.Civilistická Nové zpěvy- sbírka obdivující technický rozvoj a pokrok. V technice vidí osvobození člověka. 4.Proletářská Rudé zpěvy - revoluční poezie vyzívající ke změně světa a jeho řádů. 5.Reakce na Mnichov a léta okupace Bezedný rok Zamořená léta 3. Petr Bezruč a rozbor jeho básnické sbírky Slezské písně Petr Bezruč - stojí mimo básnické skupiny té doby, nepatřil k buřičům, píše pouze ve stejné době. - studoval filozofii, studia nedokončil, působil jako poštovní úředník v Brně a Místku. - Osobní život ovlivněn zklamáním v lásce a dlouhotrvající chorobou. Slezské písně- původně publikovány jednotlivé básně, teprve později vydaná sbírka. - spojuje tři tendence: 1. buditelské tradice 2. buřičské postoje 3. citlivost a vnímavost člověka - využívá otázky, zvolání, symboly, protiklady, motivy z Antiky, hovorové prvky (dialektismy, germanismy) a působivý verš (Daktylská stopa) - autor vystupuje jako poslední pěvec, mluvčí těžce zkoušeného slezského lidu ●Červený květ ●Škaredý zjev Básně sbírky lze rozdělit na 3 tématické okruhy: 1.Sociální - zobrazuje obraz těžkého života obyvatel Slezska. Ztělesněním útlaku je Markýz Gero (historická postava) hubitel lužických Slovanů ●Oni a my ●Ty a já ●Ostrava ●Maryčka Magdonova 2.Národnostní útlak- zachycují německý, polský a židovský útlak ●kantor Halfar - tragedie učitelského pomocníka, který nemůže kvůli vlastenectví získat práci. Končí sebevraždou 3.Osobní (milostné) ●Jen jedenkrát - paralela dvou příběhů. Severský národ ztrácí národ na sluneční světlo. Bázlivostí přichází básník o svoji životní lásku Stužkonoska modrá - skladba vydaná po dlouhé odmlce. Lyrický autoportrét. Touha po splnění životních ideálů je stejně marná jako po získání vzácného motýla.

Témata, do kterých materiál patří