Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Generace Májovců

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (45,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

13. Generace májovců 50. léta jsou dobou Bachova absolutismu - cenzura; Neruda ji označil jako „čas za živa pohřbených“, mnozí autoři se odmlčeli, nebo skončili ve vězení. Mladá generace vydává almanachy (jejich smyslem bylo, aby se mladá generace vůbec projevila.):Lada Niola (J. V. Frič),Máj - nejvýznamnější, dal označení celé generaci; vůdčími osobnostmi: Neruda, Hálek (Karolína Světlá, Rudolf Mayer, Adolf Hejduk, Sofie Podlipská…) Hlásili se k odkazu K. H. Máchy (v jeho díle nalézali rozpor mezi ideály, které měli, ale nemohli naplnit) Vznikají deníky:Čas (Neruda),Moravská Orlice; časopisy:Lumír (Hálek),Květy (Neruda, Hálek),Zlatá Praha (Hálek). Vznikají spolky:Hlahol - pěvecký;Sokol - tělovýchovná a vlastenecká organizace,Klub amerických dam - k emancipaci žen,Svatobor- spisovatelská organizační základna,Umělecká beseda - všestranný rozvoj nár. umění Bylo otevřeno Prozatímní divadlo a položen zákl. kámen Národního divadla. Poznávací funkce literatury je kladena nad funkci estetickou - zreálnění prózy; básník 60.let je spojen s měšťanstvem, mizí učenecký charakter literatury, spisovatelé často působí jako novináři, umělecká tvorba je již povoláním a ne obětavou vlasteneckou prací. Mladá generace vnesla do čes. prostředí pozitivní vztah ke světové literatuře. Vítězslav Hálek - narodil se u Mělníka, studoval FF, nedokončil, věnoval se literatuře. Spoluzakladatel Umělecké besedy; pracoval v Národních listech (fejetony, kritiky…) -Večerní písně - milostná lyrika, láska je základní dar, radost -V přírodě - lyrická sb., inspirace z rodného kraje; příroda jako vzor -Bláznivý Janoušek - typické venkovské postavy a charaktery -Pohádky naší vesnice - nelehkost života na vesnici -Komediant- román z hereckého prostředí -Obrazy ze života - předsudky, majetková nerovnost, láska mladých -Muzikantská Liduška - z venkovského prostředí; dívka, která se zblázní z nešťastné lásky -Poldík rumař - Poldík - pískař, který se stará o dítě ženy, kterou miloval -Král Vukašín - zahajovací hra Prozatímního divadla Jan Neruda - narodil se na Malé straně, studoval gymnázium, práva, filozofiig prožívá 1. milostný vztah s Annou Holinovou, Neruda se ale nakonec zamiloval do K. Světlé, vážný vztah. Neruda působil v několika časopisech i novinách - Tagesbote aus Böhmen, Obrazy ze života, Hlas, Národní listy. Neruda pak prožil ještě několik lásek, ale jeho nejbližší osobou byla jeho matka. Poezie: -Hřbitovní kvítí - prvotina, pesimistická, odráží dobu nesvobody; poslání básníka, smysl poezie, láska, chudoba… -Knihy veršů - tři oddíly:Knihy veršů výpravných - epika sociální balady, vzor Erben, (Dědova mísa) Kniha veršů lyrických a smíšených Kniha veršů časových a příležitých - poezie intimně laděná; básně:Matičce, otci, Anně - vyrovnává se se svými vztahy k otci, matce a Anně Holinové;Vším jsem byl rád - vyznání, přijímá úlohu básníka, chápe ji jako službu -Písně kosmické - sb. plná humoru i vážných témat, poezie vlastenecká, vyjadřuje víru v národ i jeho budoucnost. využil tehdejšího zájmu o vědu (fyziku, astronomii…); básně: Jak lvové bijem o mříže, A mluví člověk -Balady a romance - Neruda mísí žánry: balada - veselá x romance - pochmurná. Náměty čerpá z lid. pověstí, legend, biblických, historických a sociálních témat -Prosté motivy - intimní a přírodní lyrika, 4 oddíly - o ročních obdobích (Jaro, Léto, Podzim, Zima) - proměny přírody paralelou s proměnami v životě lidském -Zpěvy páteční - posmrtně utříděné a vydané básně J. Vrchlickým, národní a vlastenecká lyrika, víra v slavnou budoucnost národa Próza: - fejetony - psal poutavě, realisticky, zachycují dobovou skutečnost, jazyk, srovnává jednotlivé vrstvy, čerpal ze svých cest - povídky ale nejsou cestopisné, Neruda popisoval lidi. -Trhani- život dělníků na stavbě železnice -Povídky malostranské - mistrná charakteristika; líčí zdánlivě poklidný, idylický život, pod kterým je závist, sobectví, přezíravost,… Povídky jsou vážné, humorné i romantické, s autobiografickými prvky (z dětství) Drama: - tvoří veselohry -Ženich z hladu, jeho vážné hry nebyly úspěšné Karolina Světlá - vlastním jménem Johana Rottová; německá výchova, národní cítění až v dospělosti; přátelství s Němcovou, milostný vztah s Nerudou ( byla vdaná za profesora Mužáka), vzor v Němcové a v G. Sandové. Po smrti jediného dítěte se stěhuje do Podještědí, volí si pseudonym (podle vesnice Světlá). - 1. období tvorby: píše povídky z venkovského prostředí; její hrdinky mají být vzorem, jsou národně uvědomělé. -První Češka - román -Černý Petříček - z měšťanského prostředí - 2. období tvorby: ještědské prózy - hrdinky mravně silné, vyrovnané, prožívají zápas mezi milostným citem a mravní odpovědností. -Vesnický román - nešťastné manželství čeledína Jírovce a ovdovělé rychtářky -Kříž u potoka - zobrazuje mravní konflikt - Evička se zřekne lásky k bratru svého muže a zbaví tak rod Potockých kletby Jakub Arbes- narodil se na Smíchově; obohatil čes. literaturu o specifický žánr -romaneto - název vymyslel Neruda. Má povídkový ráz, je to příběh s fantastickým námětem. který se vymyká rozumu, nebo je dobrodružný. Na začátku je záhada, která je vysvětlena racionálně, vědecky a překvapivě. Napětí spočívá mezi onou záhadou a rozuzlením. -Newtonův Mozek -Štrajchpudlíci Adolf Hejduk -Cigánské melodie - motiv cikána= touha po svobodě, to spojuje s osudem slovenského národa. -Cimbál a husle - motivy z SK

Témata, do kterých materiál patří