Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Hrabal,_Bohumil,_Ostře_sledované_vlaky

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (463,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Hrabal, Bohumil: Ostře sledované vlaky Autor: - Bohumil Hrabal se narodil v Brně-Židenicích a zemřel v Praze po pádu z okna v pátém patře nemocnice na Bulovce, ve které se léčil. - Po maturitě studoval na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Vinou uzavření vysokých škol v období okupace mohl svá studia dokončit až v roce 1946. Během války pracoval a vystřídal několik profesí (pojišťovací agent, balič ve sběrných surovinách či výpravčí). Spisovatelem z povolání se stal teprve v roce 1963. Po roce 1970 nesměl několik let oficiálně publikovat, psal tedy do samizdatových a exilových periodik. - V jeho díle je jasný prvek autobiografičnosti, protože hojně čerpal z autentických životních zkušeností. Jeho dílo je také velmi populární v zahraničí, bylo přeloženo do více než 28 jazyků. - Český prozaik, jeden z nejvýznamnějších a nejosobitějších spisovatelů druhé poloviny 20. století Díla: Postřižiny, Slavnosti sněženek, Obsluhoval jsem anglického krále, Bambini di Praga Téma, myšlenka: - Kritika fašismu a druhé světové války, která přinesla mnoho škod na lidských životech - Nesmyslnost války, jež zasahuje do každodenních osudů lidí, mění jejich charaktery a zároveň ničí vše, co dává lidskému životu smysl a činí ho krásným Doba a místo děje: rok 1945, malá železniční stanice Kostomlaty Kompoziční výstavba: chronologická i retrospektivní (vzpomínky na podřezání žil, neúspěch v ateliéru) Literární druh: epika, próza Literární žánr: novela Literární směr: česká literatura v letech 1958-1968, druhá vlna válečné prózy – inspirace reálným životem, rodinou i přáteli, pábitel - Ostře sledované vlaky vyšly v roce 1965, tedy v době, v níž došlo k jistému oslabení moci komunistické vlády, a tím k částečnému uvolnění kontroly nad oficiálně vydávanými pracemi, scelování povolené zakázané literatury, formální i jazykové experimenty - 60. léta 20. století – doba nebývalého rozkvětu - Básnící, prozaici i dramatici se často pouštěli do formlních i jazykových experimentů, mnozí byli ovlivněni existencialismem - Pozdější Hrabalovy knihy ze 70. let mohly vyjít pouze v samizdatu a exilu. Z výňatku je patrné, že se Ostře sledované vlaky mimo jiné zabývají tématikou druhé světové války i pocity hlavního hrdiny, lze je tedy zařadit do linie tzv. druhé vlny válečné prózy Další autoři: Ota Pavel, Jan Otčenášek, Vladimír Páral Hrabal, Bohumil: Ostře sledované vlaky Jazykové prostředky: v drtivé většině je použit jazyk spisovný, ale autor občas používá nespisovné výrazy nebo vulgarismy jako prdeláč, ceckounek, fofrovat atd.., nečekaná přirovnání, jiný slovosled v souvětí, podrobné popisy, německá slova a fráze Postavy: Miloš Hrma – výpravčí, mladý, nezkušený, citlivý a lítostivý, potýká se trápením v sexuálním životě a nedostatkem zkušeností, své problémy se pokouší vyřešit neúspěšnou sebevraždou Ladislav Hubička – výpravčí, „Don Juan“ – má pestrý a úspěšný milostný život Přednosta stanice – přísný a důsledný, vypadá poněkud zanedbale, jelikož většinu svého volného času tráví v holubníku Zdenička Svatá – telegrafistka, které výpravčí Hubička orazítkoval zadeček německými razítky Máša – přítelkyně Miloše Hrmy, kvůli ní chtěl Miloš spáchat sebevraždu, protože selhal při jejich pokusu o první milování Viktoria Freie – krásná Rakušanka, která přinesla Hubičkovi výbušninu, která měla vyhodit do povětří „ ostře sledovaný vlak“, Miloš s ní prožil svoje poprvé na kanapi v kanceláři pana přednosty Vyprávěcí postup: Ich forma Děj: Děj se odehrává v malé železniční stanici v roce 1945. V této době je vypjatá atmosféra druhé světové války, stanicí denně projíždí několik tzv. ostře sledovaných vojenských německých transportů. Hlavní postavou je mladý Miloš Hrma. Ten se po své tříměsíční neschopnosti vrací do práce. Léčil se z úrazu, který si způsobil, když se pokusil o sebevraždu kvůli své přítelkyni. Miloš Hrma nastupuje do práce na malou železniční stanici Kostomlaty. Když ale nastoupí do svého zaměstnání, řeší se tam právě menší incident. Výpravčí Hubička se při noční službě miloval s telegrafistkou Zdeničkou Svatou a potiskl jí zadeček úředními razítky, čehož si pak všimla dívčina matka. Tuto událost přijíždí řešit dopravní šéf Slušný, který měl mimochodem povýšit přednostu na dopravního inspektora, ale když ho uviděl, přednosta byl neupravený a celý ušpiněný od svých milovaných holubů. Omezování osobní svobody to nakonec být nemohlo, protože Zdenička se přiznala, že to taky chtěla, a tak se rozhodnou, že s Hubičkou zavedou alespoň disciplinární řízení za hanobení němčiny, státního jazyka, protože na razítku byly německé nápisy. Hrma ale vidí v Hubičkovi svůj vzor, který o všem ví, a který je statečný. Stanicí jezdily často ostře sledované vlaky, na frontu i z fronty, vozily těžké zbraně, vojáky či utrápená zvířata, kterých bylo Hrmovi strašně líto. Hrma sice Němce jako většina Čechů nenáviděl, ale když viděl pohledy zraněných a utrápených vojáků, uvědomil si, že to jsou také lidé. Výpravčí Hubička se dozví, že stanicí za několik dní projede další ostře sledovaný transport naložený výbušninami. Napadne ho, že by se tento vlak dal jednoduše vyhodit do povětří, jako to dělali v té době partyzáni. Celý plán řekne Milošovi, který s ním souhlasí. Hrabal, Bohumil: Ostře sledované vlaky Druhý den za Milošem na stanici přišla Máša, kvůli které si tehdy podřezal žíly. Byl totiž nešťastný z toho, že selhal při jejich prvním milování. Nyní mu Máša přišla povědět, že se o to budou moci pokusit pozítří znovu. Hrma souhlasil, i když se toho obával. Chtěl si dokázat své mužství, a tak šel za paní přednostovou, aby ho trochu zasvětila do sexuálního života. Ta ho ale pro svůj vysoký věk odmítla. Další příležitost se mu naskytla s Viktorií Freie, s ilegální pracovnicí, která přinesla Hubičkovi revolver a časovanou výbušninu, která má vlak zneškodnit. Ta si šla odpočinout do kanceláře, kde se pomilovala s Milošem Hrmou. Miloš s ní zažije svoje první milování. Z tohoto zážitku byl tak strašně moc šťastný, že si byl jist úspěchem při plánované

Témata, do kterých materiál patří