Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Klasicismus, osvícenství a preromantismus ve světové literatuře

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (38,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Klasicismus, osvícenství a preromantismus ve světové literatuře 1. Znaky klasicismu vzniká ve Francii v podmínkách feudálního absolutismu klade důraz na rozum, který je nadřazen citu klade důraz na povinnost a odpovědnost vrací se k antice, jako ideálu krásy a dokonalosti literatura je určována přísnými pravidly žánry: a)vysoké -témata z vyšší společnosti (rytíři, urození), psána pravidelným veršem ●óda- oslavná báseň ●epos- mnoho postav ●tragedie- dramatický děj b)nízké -náměty z nižších vrstev, psáno veršem i prózou ●bajka ●satira ●komedie klasicistické drama dodržuje 3 jednoty: ● místa - děj je na jednom místě ● času - v omezeném časovém rozpětí ● děje - jenom jedno téma 2. Významní představitelé Klasicismu, např. Moliére Moliére - Jean Babtiste Poquelin - dramatik, herec, ředitel divadelní společnosti - usiloval o divadlo zobrazující skutečný život a jeho problémy - jeho dramata narušují pravidlo tří jednot, mísí vysoký a nízký styl - vytváří postavy s nadčasovými vlastnostmi (pokrytec, lakomec, cynik, hypochondr) ØTartuffe zničit a situaci řeší až zásah krále. - hra kritizuje společenské poměry a církev, a proto musela být přepracována ØDon Juan -cynik a svůdce žen, kterým způsobuje tragedie. Nakonec je pohlcen peklem. ØMisantrop ztělesněním intrik ØLakomec - hlavním hrdinou je Harpagon pro něhož jsou peníze jedinou hodnotou života ØZdravý nemocný stavu a vynakládá spoustu peněz na zbytečné léčení. Kritika sobectví lékařů. Pierre Corneille ØCid- vysoká tragedie, ve které se musí hlavní hrdinové rozhodnout mezi láskou a povinností. volí povinnost. Carlo Goldoni - zasloužil se o rozvoj veselohry ØSluha dvou pánů Alexandrin- rýmovaný 12slabický jambický verš, který se střídá s 13slabičným. Commedia dell’arte- typ italské veselohry inspirované římskými fraškami - vystupuje zde ustálený okruh postav - děj je naznačován pouze rámcově - základem je improvizace na jevišti 3. Znaky osvícenství je to filozofický myšlenkový proud, který vzniká ve Francii základem je víra v osvícený rozum (světlo poznání proti tmě neznalosti) základními hodnotami osvícenství je věda, pravda, spolupráce a tolerance, které jsou postaveny proti fanatismu, zaslepenosti a despocii Daniel Defoe… Francois Voltaire - učenec, filozof, novinář, historik a obávaný kritik ØCandide neboli optimismus - román o putování mladého muže za poznáním světa Daniel Defoe ØRobinson Crusoe- líčí život trosečníka na pustém ostrově Jonathan Swift ØGulliverovy cesty společnosti (soudů, morálky) Denis Diderot - filozof a kritik - spolu s dalšímiencyklopedisty vydalVelkou encyklopedii ØJakub fatalista- román putování Jakuba a jeho pána ØJeptiška - román ve formě dopisu - příběh mladé dívky nucené žít v klášteře omezujícího svobodu člověka Encyklopedisté- skupina vzdělanců, kteří usilují o shrnutí a vědecký výklad poznatků své doby Encyklopedie- slovník věd, umění a řemesel 5. Znaky preromantismu představuje přechod mezi Klasicismem (důraz na rozum) a Romantismem (důraz na city) důraz na city důraz na národ a národní kulturu důraz na tvůrčí svobodu návrat k přírodě vzorem je prostý, venkovský a nezkažený člověk Rousseau, Friedrich Schiller, Johann Wolfgang Goethe… Jean-Jacques Rousseau ØNová Heloisa kterého kazí civilizace. ØEmil - pedagogický román, který poskytuje výchovné rady - autor sleduje výchovu hrdiny od narození až do dospělosti Friedrich Schiller - básník, dramatik, překladatel ØÓda na radost- báseň ØLoupežníci- drama Johann Wolfgang Goethe - uznávaná osobnost, básník, prozaik, dramatik a přírodovědec ØUtrpení mladého Werthera- tragický milostný román o beznadějné lásce mladého muže k vdané ženě. V beznaději volí sebevraždu ØFaust ďábel odchází s nepořízenou. Sturm und drank- Bouře a vzdor - literární hnutí, které vzniká v Německu a jejím konvencím.

Témata, do kterých materiál patří